Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediatyzacja religii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-MR Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Mediatyzacja religii
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W02


DL_W04


DL_U20

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę z terminologii dotyczącej podstaw mediatyzacji religii. Ma fundamentalną wiedzę o instytucjach społecznych oraz w zaawansowanym stopniu wiedzę o współczesnej polityce. (W)

Student potrafi posługiwać się terminologią z zakresu badań nad podstawami mediatyzacji religii. Student stosując adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną samodzielnie rozpoznaje mechanizmy funkcjonowania procesów mediatyzacji religii oraz właściwie wykorzystuje wiedzę w obszarze szeroko rozumianej relacji religii, mediów i polityki oraz w dyscyplinie nauk o komunikacji społecznej i mediach. Potrafi posługując sie metodami naukowymi interpretować zjawiska społeczne. (U)

Student jest przygotowany do samodzielnej pracy, powierzone zadania wykonuje starannie i terminowo, jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej w podstawowym zakresie badań nad mediatyzacją religii. (K)

Łączny nakład pracy studenta obejmuje lekturę wskazanych tekstów naukowych, przygotowanie się do pisemnego kolokwium końcowego. Zaliczenie przedmiotu związane jest z otrzymaniem 2 ECTS. Przewidziano pracę śródsemestralną.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania mediów, potrafi właściwie definiować pojęcie religii, dostrzega związki mediów oraz religii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.