Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy polityki kulturalnej dla dziennikarzy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-PPK Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Podstawy polityki kulturalnej dla dziennikarzy
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_U01

DL_U05

DL_U16

DL_U20

DL_K06Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zorientowanie studenta dziennikarstwa kulturowego w podstawowej problematyce współczesnej polityki kulturalnej, zarówno w jej założeniach, jak i realizacjach przejawiających się w aktualnych praktykach organizacji i zarządzania kulturą. Wykład ukazuje polską politykę kulturalną na tle polityki Unii Europejskiej, odnosząc ją do jej historycznych form w Polsce (sprzed 1989 r.).

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zorientowanie studenta dziennikarstwa kulturowego w podstawowej problematyce współczesnej polityki kulturalnej, zarówno w jej założeniach, jak i realizacjach przejawiających się w aktualnych praktykach organizacji i zarządzania kulturą. Wykład ukazuje polską politykę kulturalną na tle polityki Unii Europejskiej, odnosząc ją do jej historycznych form w Polsce (sprzed 1989 r.). Omawiane są najważniejsze cele i narzędzia polityki kulturalnej, a także status quo: sytuacja kulturalna współczesnego Polaka, uczestnictwo Polaków w kulturze oraz współczesny polski system kultury, a zwłaszcza najważniejsze instytucje kulturalne. Podkreślane jest znaczenie ekspansji nowych mediów dla polityki kulturalnej oraz dylematy zarządzania kulturą w kapitalizmie.

Literatura:

Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, Kraków 2001.

Dorota Ilczuk, Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2002.

Ilczuk D., Siciński A., Wojciechowski J.St., Polityka kulturalna państwa. Projekt, Kultura Współczesna, nr 2-3, Warszawa 1999.

Kazimierz Waluch, Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Novum, Płock 2004.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność (max. 2 nieobecności w semestrze)

- aktywność - udział w dyskusji w czasie zajęć

- test zaliczeniowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Modzelewska
Prowadzący grup: Anna Modzelewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład dotyczy podstawowych zagadnień związanych z polityką kulturalną w Polsce i w Unii Europejskiej zarówno w wymiarze teoretycznym i praktycznych, jak również specyfiką pracy dziennikarza działu kultury.

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie Studentów z następującymi obszarami tematycznymi:

1. Polityka kulturalna w Polsce.

2. Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Europejskie Stolice Kultury.

3. Uczestnictwo Polaków w kulturze w świetle aktualnych raportów.

4. Znaczenie internetu w promocji i dystrybucji treści kultury.

5. Finansowanie kultury w Polsce ze źródeł publicznych.

6. Rola samorządu terytorialnego w finansowaniu polityki kulturalnej w Polsce w latach 1990–2015.

7. Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich

8. Czytelnictwo i działania na rzecz jego upowszechniania w Polsce – rola bibliotek publicznych.

9. Realizacja polityki kulturalnej w wybranych instytucjach.

10. Specyfika pracy dziennikarza działu kultury.

Literatura:

Literatura rekomendowana

Dorota Ilczuk, Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2002.

Polityka kulturalna, pod redakcją Dobromira Dziewulaka; Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmowe.

Kazimierz Waluch, Polityka kulturalna Unii Europejskiej, Novum, Płock 2004.

Literatura dodatkowa

Grażyna Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.

Kazimierz Krzysztofek, Polityka kulturalna w międzynarodowych raportach o kulturze, [w:] Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, K. Mazurek-Łopacińska (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Warszawa–Wrocław 1999.

Artykuły, raporty, opracowania wskazane przez Prowadzącego w trakcie zajęć.

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Jaszewska, Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Dagmara Jaszewska, Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Jaszewska
Prowadzący grup: Dagmara Jaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.