Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polemika, spór i debata publiczna (erystyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-PS Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Polemika, spór i debata publiczna (erystyka)
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W08

DL_W10

DL_U13

DL_U15

DL_K03

DL_K04

Skrócony opis:

Celem niniejszych ćwiczeń jest przybliżenie studentom podstawowych reguł erystyki, pogłębienie umiejętności w zakresie kultury żywego słowa w polemice, sporze i debacie publicznej.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia szczegółowe:

1. Perswazja centralna i peryferyjna

2. Erystyka, logika i retoryka

3. Rodzaje sporów

4. Uogólnienie, hominimia, absolutyzowanie tezy relatywnej przeciwnika

5. Błędne koło (petitio principii)

6. Taktyka zapytań, drażnienie przeciwnika, etykietowanie

7. Teza - antyteza, mutatio controversiae, rozmydlenie

8. Fabrykowanie konsekwencji, exemplum in contrarium, retorsio argumenti

9. Do słuchaczy (ad auditores)

10. Powoływanie się na autorytety (ad verecundiam)

11. Atak osobisty (ad personam)

12. Argumenty związane ze strukturą logiczną (argumentum a contrario, ab absurdo, ab exemplo, ad consequentiam, ad ignorantiam, a silentio, a simili, a fortiori)

13. Amfibolia

14. Argumenty związane z ludzkimi uczuciami, potrzebami i preferencjami (ad crumenam, ad passiones, ad temperantiam, ad amicitiam, ad populum, ad socordiam, ad quietem, ad baculum, ad vanitatem, ad ridiculum, ad nauseam)

15. Argumenty związane ze źródłami przekonań (ad fidem, ad reverentiam, ad vertiginem, ad Lazarum, ad antiquitatem, ad lapidem, ad naturam, ad superstitionem)

16. Argumenty o charakterze wprowadzającym: ad orationem, ad rem

Literatura:

Budzyńska-DacaA., Kwosek J., Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2009.

Hołówka T., Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Warszawa 1998.

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2007.

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.

Korolko M., Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami, Piotrków Trybunalski 2003.

Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2000.

Shopenhauer A., Sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1997.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

W_01

Student zna podstawy teoretyczne perswazji centralnej i peryferyjnej oraz relacje erystyki, logiki oraz retoryki

W_02

Definiuje sposoby erystyczne według Schopenhauera

W_03

Definiuje argumenty związane ze strukturą logiczną, argumenty związane z ludzkimi uczuciami, potrzebami i preferencjami, argumenty związane ze źródłami przekonań oraz argumenty o charakterze wprowadzającym (argumentum ad orationem, argumentum ad rem)

UMIEJĘTNOŚĆI

U_01

Student potrafi odróżnić w tekście perswazję centralną i peryferyjną

U_02

Potrafi odszukać w tekście i nazwać sposoby erystyczne według terminologii Schopenhauera

U_03

Potrafi odróżnić w tekście argumenty związane ze strukturą logiczną, argumenty związane z ludzkimi uczuciami, potrzebami i preferencjami, argumenty związane ze źródłami przekonań oraz argumenty o charakterze wprowadzającym (argumentum ad orationem, argumentum ad rem)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_01

Student wyraża postawę krytyczną wobec stosowanych w dyskursie publicznym chwytów erystycznych

K_02

Troszczy się o respektowanie zasad deontologii w dyskursie

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

aktywny udział w zajęciach - 25%

wykonane ćwiczenie - 25%

projekt końcowy - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dąbała, Katarzyna Kolman
Prowadzący grup: Jacek Dąbała, Katarzyna Kolman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

Tematyka zajęć w roku akademickim 2020/2021 obejmuje następujące zagadnienia szczegółówe:

1. Perswazja centralna i peryferyjna

2. Erystyka, logika i retoryka

3. Rodzaje sporów

4. Uogólnienie, hominimia, absolutyzowanie tezy relatywnej przeciwnika

5. Błędne koło (petitio principii)

6. Taktyka zapytań, drażnienie przeciwnika, etykietowanie

7. Teza - antyteza, mutatio controversiae, rozmydlenie

8. Fabrykowanie konsekwencji, exemplum in contrarium, retorsio argumenti

9. Do słuchaczy (ad auditores)

10. Powoływanie się na autorytety (ad verecundiam)

11. Atak osobisty (ad personam)

12. Argumenty związane ze strukturą logiczną (argumentum a contrario, ab absurdo, ab exemplo, ad consequentiam, ad ignorantiam, a silentio, a simili, a fortiori)

13. Amfibolia

14. Argumenty związane z ludzkimi uczuciami, potrzebami i preferencjami (ad crumenam, ad passiones, ad temperantiam, ad amicitiam, ad populum, ad socordiam, ad quietem, ad baculum, ad vanitatem, ad ridiculum, ad nauseam)

15. Argumenty związane ze źródłami przekonań (ad fidem, ad reverentiam, ad vertiginem, ad Lazarum, ad antiquitatem, ad lapidem, ad naturam, ad superstitionem)

16. Argumenty o charakterze wprowadzającym: ad orationem, ad rem

Literatura:

A. Budzyńska-Daca, J. Kwosek, Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2009.

T. Hołówka, Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Warszawa 1998.

T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2007.

M. Kochan, Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Krkaów 2005.

M. Korolko, Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami, Piotrków Trybunalski 2003.

M. Korolko, Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2000.

R. Leśniczak, Współczesne zastosowanie schopenhauerowskich sposobów erystycznych w komunikowaniu politycznym – analiza debaty prezydenckiej Komorowski – Duda, w: (red.) M. Kolczyński, „Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. T. 1”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 122-146

M. Tokarz, Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.

Wymagania wstępne:

Na ocenę końcową przedmiotu składają się:

aktywny udział w zajęciach - 25%

wykonane ćwiczenie - 25% (do dnia 10.01.2021)

kolokwium końcowe - 50% (przewidziane na dzień 19.01.2021)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Jurga-Wosik, Krzysztof Marcyński
Prowadzący grup: Ewa Jurga-Wosik, Krzysztof Marcyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne, zasady zaliczenia – 7.10.2021

2. Konflikt i jego rodzaje – 14.10.2021

3. Spory/debaty, które zmieniły świat (2 os.) – 21.10.2021

4. Spory/debaty, które zmieniły świat (2 os.) – 28.10.2021

5. Spory/debaty, które zmieniły świat (2 os.) – 4.11.2021

6. Umiejętności w sporze, polemice, debacie publicznej, erystyce – 18.11.2021

7. Struktura i reguły debaty publicznej – 25.11.2021

8. Mój ulubiony dyskutant – 2.12.2021

9. Mój ulubiony dyskutant – 9.12.2021

10. Mój ulubiony dyskutant – 16.12.2021

11. Argumentacja w debacie – 22.12.2021

12. Debata finałowa (2 os. x 2 os.) – 13.01.2022

13. Debata finałowa (2 os. x 2 os.) – 20.01.2022

14. Debata finałowa (2 os. x 2 os.) – 27.01.2022

Literatura:

Budzyńska-DacaA., Kwosek J., Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera, Warszawa 2009.

Hołówka T., Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Warszawa 1998.

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2007.

Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków 2005.

Korolko M., Przekonuj i daj się przekonać. Dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami, Piotrków Trybunalski 2003.

Korolko M., Retoryka i erystyka dla prawników, Warszawa 2000.

Shopenhauer A., Sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1997.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.