Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikowanie polityczne i media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-SLKP Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: Komunikowanie polityczne i media
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Strona przedmiotu: http://nh94dcd
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Skrócony opis:

Obszar badawczy seminarium koncentruje się wokół następujących zagadnień: mediatyzacja komunikowania politycznego, zagadnienia wizerunku prasowego, reklama wyborcza, analiza zawartości prasy, komunikowanie polityczne Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, middle range theories of mass communication. Tematyka seminarium odwołuje się w zasadniczej mierze do dyscypliny nauk o mediach, ale również do nauk o polityce. Procesy mediatyzacji komunikowania politycznego odzwierciedlają nowe relacje zależności między światem polityki i światem mediów. Ich właściwa interpretacja wymaga poznania logiki mediów i logiki politycznej.

Pełny opis:

KOD DO ZESPOŁU NA MS TEAMS: nh94dcd

Literatura:

B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki, Warszawa 2011.

T. Gackowski, M. Łączyński (red.), Metody badania wizerunku w mediach: czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać, Warszawa 2009.

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

S. Michalczyk, Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu, Katowice 2015.

Z. Oniszczuk, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze”, nr 4(47)/2011, s. 11-22.

S. Michalczyk, Aktorzy i instytucje komunikowania politycznego: systematyka problematyki. Katowice 2020.

A. Szwed-Walczak, Wykorzystanie mediów społecznościowych jako platformy prowadzenia sporów politycznych. Kazus projektu polskiego ruchu narodowego „Media Narodowe”. Polityka i Społeczeństwo, 16.3 (2018), 19-32.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

EK1. Student posiada pogłębioną wiedzę na temat teorii funkcjonowania mediów średniego zasięgu we współczesnym społeczeństwie, w tym w obszarze polityki.

EK2. Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu komunikowania politycznego - socjologiczne ujęcie Rusha; medioznawcza perspektywa Negrine'a; definicja systemowa Blumlera i Gurevitcha; trójelementowa koncepcja McNaira.

EK3. Ma na poziomie rozszerzonym wiedzę na temat uczestników procesów komunikowania politycznego (aktorzy polityczni zbiorowi - aktorzy indywidualni; media masowe; obywatele/wyborcy).

EK4. Zna i rozumie znaczenie propagandy politycznej jako formy komunikowania politycznego.

UMIEJĘTNOŚCI

EK6. Umie formułować hipotezy i problemy badawcze w obszarze nauk o mediach.

EK7. Posiada poszerzoną umiejętność prezentowania krytycznej postawy wobec polityki i mediów.

EK8. Ma pogłębioną umiejętność stosowania w badaniach empirycznych analizy zawartości.

EK9. Ma pogłębioną umiejętność tworzenia prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych z zakresu komunikowania politycznego.

KOMPETENCJE

EK10. Jest przygotowany do pracy indywidualnej oraz do pracy w grupie.

EK11. Potrafi samodzielnie znaleźć literaturę uzupełniającą z dziedziny komunikowania i mediów w repozytoriach naukowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Obszar badawczy seminarium koncentruje się wokół następujących zagadnień: mediatyzacja komunikowania politycznego, zagadnienia wizerunku prasowego, reklama wyborcza, analiza zawartości prasy, komunikowanie polityczne Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, middle range theories of mass communication. Tematyka seminarium odwołuje się w zasadniczej mierze do dyscypliny nauk o mediach, ale również do nauk o polityce. Procesy mediatyzacji komunikowania politycznego odzwierciedlają nowe relacje zależności między światem polityki i światem mediów. Ich właściwa interpretacja wymaga poznania logiki mediów i logiki politycznej.

Najważniejszymi teoriami średniego zasięgu, odnoszącymi się do wielowątkowej próby uchwycenia procesu zmediatyzowanego komunikowania, są: gatekeeping, teoria wartości informacji, framing, agenda-setting, Elaboration Likelihood Model, Uses and Gratifications, interakcja paraspołeczna, dyfuzja innowacji, efekt osoby trzeciej, spirala milczenia. Metodologia prac badawczych podejmowanych na seminarium licencjackim odwołuje się w zasadniczej mierze do badań empirycznych.

Literatura:

B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne: podręcznik akademicki, Warszawa 2011.

T. Gackowski, M. Łączyński (red.), Metody badania wizerunku w mediach: czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać, Warszawa 2009.

M. Lisowska-Magdziarz, Analiza tekstu w dyskursie medialnym: przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

S. Michalczyk, Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu, Katowice 2015.

Z. Oniszczuk, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze”, nr 4(47)/2011, s. 11-22.

S. Michalczyk, Aktorzy i instytucje komunikowania politycznego: systematyka problematyki. Katowice 2020.

A. Szwed-Walczak, Wykorzystanie mediów społecznościowych jako platformy prowadzenia sporów politycznych. Kazus projektu polskiego ruchu narodowego „Media Narodowe”. Polityka i Społeczeństwo, 16.3 (2018), 19-32.

Wymagania wstępne:

Celem uzyskania zaliczenia z seminarium dyplomowego w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 student jest zobowiązany przedstawić promotorowi pracy:

- do 30.04.2021 - temat i strukturę pracy

- do 30.05.2021 - wprowadzenie i I rozdział

Obowiązujacym dokumentem jest przewodnik - Zasady prowadzenia seminariów dyplomowych na kierunku studiów: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie).

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

Wydział Teologiczny, UKSW

http://media.uksw.edu.pl/Przewodnik_seminaria_IEMiD.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.