Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie komunikowania - ćwiczenia do wykładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-P-TKC
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teorie komunikowania - ćwiczenia do wykładu
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DL_W05

DL_W08

DL_W12

DL_W19

DL_K08

Wymagania wstępne:

Student zna podstawowe pojęcia z zakresu komunikowania.

Skrócony opis:

Zajęcia są realizacją praktyczną wykładu traktującego o teoriach komunikowania.

Pełny opis:

Podczas zajęć student poznaje i potrafi wykorzystywać teorie komunikowania będące podstawą do dalszych studiów.

Literatura:

1. McQuail, D. (2012). Teoria komunikowania masowego, red. naukowa T. Goban-Klas, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa.

2. Seklecka, A. (2017). Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

3. Piontek, D. (2011). Komunikowanie polityczne i kultura popularna: tabloidyzacja informacji o polityce. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

4. Szahaj, A. (1991). Główne idee filozoficzno-społeczne tak zwanej krytycznej teorii społeczeństwa szkoły frankfurckiej, Acta UNC Filoz., Z. 12, 141-157

5. McCombs, M. E. (2008). Ustanawianie agendy: media masowe i opinia publiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

6. Staniszewski, R. (2012). Opinia publiczna-teoretyczny sens i zakres pojęcia. Studia Politologiczne, 25, 108-124.

7. Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

8. Michalczyk, S. (2008). Społeczeństwo medialne: studia z teorii komunikowania masowego. Śląsk.

9. Fleischer, M. (2005). Media w perspektywie konstruktywizmu. 2K–Kultura i Komunikacja, (1-2), 10-33.

10. Palczewski, M. (2011). Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN. Studia Medioznawcze, (1 (44)), 31-41.

11. Zhou, Y., & Moy, P. (2007). Parsing framing processes: The interplay between online public opinion and media coverage. Journal of communication, 57(1), 79-98.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma podstawową wiedzę z terminologii dotyczącej podstaw teorii komunikowania masowego. (W)

Student potrafi posługiwać się terminologią z zakresu badań nad podstawami teorii komunikowania masowego. Student stosując adekwatne narzędzia i wiedzę teoretyczną samodzielnie rozpoznaje mechanizmy funkcjonowania teorii komunikowania masowego w paradygmacie teorii społecznych oraz właściwie wykorzystuje wiedzę w obszarze szeroko pojętej dyscypliny nauk o komunikacji społecznej i mediach. (U)

Student jest przygotowany do samodzielnej pracy, powierzone zadania wykonuje starannie i terminowo, jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy naukowej w podstawowym zakresie badań nad teoriami komunikowania masowego. (K)

Student wykonuje 5 indywidualnych ćwiczeń oraz przygotowuje projekt badawczy. Łączny nakład pracy studenta obejmuje również udział w zajęciach, przygotowanie do ćwiczeń, lekturę wskazanych tekstów, za co łącznie otrzymuje 2 ECTS.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski, Rafał Leśniczak
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski, Rafał Leśniczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia są realizacją praktyczną wykładu traktującego o teoriach komunikowania.

Pełny opis:

Podczas zajęć student poznaje i potrafi wykorzystywać teorie komunikowania będące podstawą do dalszych studiów.

Literatura:

1. McQuail, D. (2012). Teoria komunikowania masowego, red. naukowa T. Goban-Klas, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa.

2. Seklecka, A. (2017). Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

3. Piontek, D. (2011). Komunikowanie polityczne i kultura popularna: tabloidyzacja informacji o polityce. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

4. Szahaj, A. (1991). Główne idee filozoficzno-społeczne tak zwanej krytycznej teorii społeczeństwa szkoły frankfurckiej, Acta UNC Filoz., Z. 12, 141-157

5. McCombs, M. E. (2008). Ustanawianie agendy: media masowe i opinia publiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

6. Staniszewski, R. (2012). Opinia publiczna-teoretyczny sens i zakres pojęcia. Studia Politologiczne, 25, 108-124.

7. Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

8. Michalczyk, S. (2008). Społeczeństwo medialne: studia z teorii komunikowania masowego. Śląsk.

9. Fleischer, M. (2005). Media w perspektywie konstruktywizmu. 2K–Kultura i Komunikacja, (1-2), 10-33.

10. Palczewski, M. (2011). Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN. Studia Medioznawcze, (1 (44)), 31-41.

11. Zhou, Y., & Moy, P. (2007). Parsing framing processes: The interplay between online public opinion and media coverage. Journal of communication, 57(1), 79-98.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski, Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski, Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć student poznaje i potrafi wykorzystywać teorie komunikowania będące podstawą do dalszych studiów.

Pełny opis:

Podczas zajęć student poznaje i potrafi wykorzystywać teorie komunikowania będące podstawą do dalszych studiów.

Literatura:

1. McQuail, D. (2012). Teoria komunikowania masowego, red. naukowa T. Goban-Klas, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa.

2. Seklecka, A. (2017). Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

3. Piontek, D. (2011). Komunikowanie polityczne i kultura popularna: tabloidyzacja informacji o polityce. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

4. Szahaj, A. (1991). Główne idee filozoficzno-społeczne tak zwanej krytycznej teorii społeczeństwa szkoły frankfurckiej, Acta UNC Filoz., Z. 12, 141-157

5. McCombs, M. E. (2008). Ustanawianie agendy: media masowe i opinia publiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

6. Staniszewski, R. (2012). Opinia publiczna-teoretyczny sens i zakres pojęcia. Studia Politologiczne, 25, 108-124.

7. Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

8. Michalczyk, S. (2008). Społeczeństwo medialne: studia z teorii komunikowania masowego. Śląsk.

9. Fleischer, M. (2005). Media w perspektywie konstruktywizmu. 2K–Kultura i Komunikacja, (1-2), 10-33.

10. Palczewski, M. (2011). Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN. Studia Medioznawcze, (1 (44)), 31-41.

11. Zhou, Y., & Moy, P. (2007). Parsing framing processes: The interplay between online public opinion and media coverage. Journal of communication, 57(1), 79-98.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski, Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski, Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas zajęć student poznaje i potrafi wykorzystywać teorie komunikowania będące podstawą do dalszych studiów.

Pełny opis:

Podczas zajęć student poznaje i potrafi wykorzystywać teorie komunikowania będące podstawą do dalszych studiów.

Literatura:

1. McQuail, D. (2012). Teoria komunikowania masowego, red. naukowa T. Goban-Klas, przeł. M. Bucholc, A. Szulżycka, Warszawa.

2. Seklecka, A. (2017). Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

3. Piontek, D. (2011). Komunikowanie polityczne i kultura popularna: tabloidyzacja informacji o polityce. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM.

4. Szahaj, A. (1991). Główne idee filozoficzno-społeczne tak zwanej krytycznej teorii społeczeństwa szkoły frankfurckiej, Acta UNC Filoz., Z. 12, 141-157

5. McCombs, M. E. (2008). Ustanawianie agendy: media masowe i opinia publiczna. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

6. Staniszewski, R. (2012). Opinia publiczna-teoretyczny sens i zakres pojęcia. Studia Politologiczne, 25, 108-124.

7. Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). Nowe media. Wprowadzenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

8. Michalczyk, S. (2008). Społeczeństwo medialne: studia z teorii komunikowania masowego. Śląsk.

9. Fleischer, M. (2005). Media w perspektywie konstruktywizmu. 2K–Kultura i Komunikacja, (1-2), 10-33.

10. Palczewski, M. (2011). Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN. Studia Medioznawcze, (1 (44)), 31-41.

11. Zhou, Y., & Moy, P. (2007). Parsing framing processes: The interplay between online public opinion and media coverage. Journal of communication, 57(1), 79-98.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)