Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PR w social media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-PR Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (0321) Dziennikarstwo
Nazwa przedmiotu: PR w social media
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Punkty ECTS:


Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W06

K_W09

K_U01

K_U04

K_K03

Skrócony opis:

Media społecznościowe są niezbędnym elementem pracy każdego specjalisty PR. Zajęcia mają na celu nabycie zasadniczych wiadomości o mediach społecznościowych oraz poznanie instrumentarium public relations i jego zastosowania w mediach społecznościowych.

Pełny opis:

Social media odgrywają istotną rolę w public relations instytucji i przedsiębiorstw. Są narzędziem budowania wizerunku i reklamy. Sfera mediów społecznościowych wkroczyła w życie zawodowe i prywatne wielu pracowników public relations. Na zajęciach zostaną ukazane możliwości, jakie daje obecność osób publicznych, instytucji i przedsiębiorstw w social media. Ukazane zostanie podstawowe instrumentarium public relations i jego zastosowane w oparciu o aspekty etyczne.

Podczas zajęć zostaną poruszone tematy:

1. Tradycyjny PR a PR w dobie mediów społecznościowych. Najważniejsze różnice.

2. Kompetencje specjalisty PR w zakresie mediów społecznościowych.

3. Dziennikarze a media społecznościowe.

4. Skuteczna komunikacja w mediach społecznościowych i jak się do niej przygotować od strony PR.

5. Tworzenie komunikatów prasowych w dobie social media.

6. Korzystanie z mediów społecznościowych - blogi firmowe, podcasty, marketing wirusowy, biuro prasowe

8. SEO PR - tworzenie tekstów PR użytecznych dla wyszukiwarek

9. Współpraca z lideramii opinii a tradycyjne relacje z mediami.

10. Brand journalism - opowiadanie historii za pomocą mediów społecznościowych.

11. Storytelling - ciekawa historia, która pozwala nieść przekaz dalej.

12. Archetypy marek - 12 gotowych wzorców.

13. Narzędzia wspierające prowadzenie komunikacji w mediach społecznościowych.

14. Sytuacje problematyczne w mediach społecznościowych - kiedy problem, a kiedy już kryzys?

15. Wyzwania mediów społecznościowych - fałszywe newsy i marketing szeptany.

Literatura:

1. Czaplicka, M., Zarządzanie kryzysem w social media, Helion, Gliwice, 2013

2. Evans, L. L., Social media marketing, Helion, Gliwice 2011

3. Falls, J.; Deckers E., Media społecznościowe bez ściemy, Helion, Gliwice 2012

4. Handley, A. ; Chapman, C. C., Treść jest kluczowa, Helion, Gliwice 2012

5. Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi organizacji: sztuka komunikowania się, Warszawa 2015

6. Łaszyn, A., Media i Ty. Jak zarządzać osobistym kontaktem z dziennikarzami, Wydawnictwo Message House, Warszawa 2015

7. Miotk, A., Skuteczne social media: prowadź działania, osiągaj zamierzone efekty, wyd. I., Gliwice, 2013 (lub wydanie II, Gliwice 2017)

8. Miotk, A., Nowy PR, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin, 2017

9. Podraza U., Kryzysowe public relations, Difin, Warszawa 2009

10. Przybysz M., Kościół w kryzysie? Crisis management w Kościele w Polsce, Toruń 2008

11. Scott, D. M., Nowe zasady marketingu i PR, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

12. Stawarz-García B., Content marketing i social media : jak przyciągnąć klientów, Warszawa 2018

13. Tkaczyk, P., Narratologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Na płaszczyźnie wiedzy student:

• zna kanały mediów społecznościowych

• identyfikuje obszary stosowania public relations w mediach społecznościowych

• potrafi wskazać zasady komunikacji w social media

Na płaszczyźnie umiejętności student:

• analizuje sytuacje kryzysowe i strategie ich rozwiązania

• planuje wykorzystanie social media w pracy specjalisty PR

• potrafi przygotować plan działań antykryzysowych/zaradczych dla wybranego przypadku działań w mediach społecznościowych

Na płaszczyźnie kompetencji student:

• jest wrażliwy na specyfikę i złożoność public relations w mediach społecznościowych

• jest zdolny do poszukiwania zastosowań public relations w mediach społecznościowych

Uzasadnienie przyznanej liczby punktów ECTS:

• udział w zajęciach - 30 godz.

• lektura publikacji - 20 godz.

• przygotowanie pracy końcowej - 15 godz.

• razem - 65 godz. = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się:

- maksymalnie 30 pkt. za obecność na zajęciach

- maksymalnie 70 pkt. za pracę końcową.

Praca końcowa: rozwiązanie wybranego studium przypadku z zakresu komunikacji kryzysowej. Tematy zostaną ustalone przez prowadzącego i grupę na początku zajęć.

Progi ocen:

- 71-74 pkt - dostateczny

- 75-80 pkt - dostateczny plus

- 81-84 pkt - dobry

- 85-90 pkt - dobry plus

- 91 pkt i więcej - bardzo dobry

Dopuszczalne są maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach. 30 pkt otrzymują osoby, które uczestniczyły w maksymalnej liczbie zajęć odjąć 2.

Studenci, którzy przygotują dodatkową informację związaną z tematyką przedmiotu (np. wyniki badań, przykład konkretnej marki, recenzja książki0) i podzielą się nią na zajęciach mogą liczyć na dodatkowe punkty w liczbie 5 (za jedną aktywność na jednych zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Specjalizacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Specjalizacja - Kolokwium końcowe
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Specjalizacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Specjalizacja - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.