Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie komunikacyjne i perswazyjne w Biblii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DKS-SK Kod Erasmus / ISCED: 15.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie komunikacyjne i perswazyjne w Biblii
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi zawartymi w Biblii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi zawartymi w Biblii. Studenci zapoznani będą ze strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi zastosowanymi zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie, szczególnie w Pięcioksięgu i listach Pawłowych.

Literatura:

Podstawowa:

1. B. Adamczewski, „Idea „świętej wojny” i jej pokojowa reinterpretacja w Starym Testamencie,” w: „A kimże jest człowiek?” (Ps 8,5). FS H. Hoser, red. P. Klimek – L. Rasztawicki (Biblioteka Roczników Teologicznych Warszawsko-Praskich 5), Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej: Warszawa 2017, 151-158.

2. B. Adamczewski, „Uniwersalistyczna perspektywa Księgi Jozuego w Starym i Nowym Testamencie,” Collectanea Theologica 84 (2014) nr 4, 115-129.

3. B. Adamczewski, „List do Filemona i Pawłowa sztuka perswazji,” Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 4 (2004-2008) 3-18.

Uzupełniająca:

1. B. Adamczewski, Retelling the Law: Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy (EST 1), Peter Lang: Frankfurt am Main [et al.] 2012.

2. B. Adamczewski, Constructing Relationships, Constructing Faces: Hypertextuality and Ethopoeia in the New Testament Writings, Peter Lang: Frankfurt am Main [et al.] 2011.

Efekty kształcenia:

EK 1: rozpoznaje i opisuje podstawowe strategie komunikacyjne, zawarte w Biblii

EK 2: wyjaśnia podstawowe strategie perswazyjne, zawarte w Biblii

EK 3: porównuje strategie komunikacyjne i perswazyjne, zawarte w Biblii, ze znanymi mu strategiami komunikacyjnymi i perswazyjnymi, stosowanymi współcześnie

EK 4: tworzy własne strategie komunikacyjne i perswazyjne, analogiczne do tych stosowanych w Biblii

EK 5: jest kreatywny w myśleniu i tworzeniu rozmaitych strategii komunikacyjnych i perswazyjnych

Udział w wykładach: 30 godz., lektura literatury: 20 godz., przygotowanie do kolokwium: 10 godz. - w sumie 60 godz. (2 punkty ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

EK 1 - kolokwium pisemne

EK 2 - kolokwium pisemne

EK 3 - kolokwium pisemne

EK 4 - kolokwium pisemne

EK 5 - kolokwium pisemne

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 20%, EK 2: 40%, EK 3: 20%, EK 4: 10%, EK 5: 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Uwagi:

umiejętność czytania tekstu ze zrozumieniem

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.