Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Asian Theologies

General data

Course ID: WT-DTE-AT Erasmus code / ISCED: 08.2 / (unknown)
Course title: Asian Theologies Name in Polish: Asian Theologies
Department: Institute of General Theology
Course groups: Courses at UKSW
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: English
Learning outcome code/codes:

(in Polish) TMA_W07

TMA_U01

TMA_U17

TMA_U18

TMA_K05Short description:

The goal of the course is the presentation of wide perspective of the development of Christian, mainly Catholic, theological reflection in Asia. More precise program will be determined according to the interest of the participants in the course.

Full description:

1. Ancient Asian Theologies (First Christian communities, Judeo-Christians).

2. Ancient Eastern Churches ("Nestorians", pre-Islamic Arab Christianity).

3. 16th-17th century attempts (Matteo Ricci in China, Roberto de Nobili in India).

4. Beginnings of the 20th century (Henri Le Saux, Bede Griffiths).

5. Indian theologies (Jacques Dupuis).

6. Chinese theologies.

7. Japanese theologies.

8. Filipino theologies.

9. Indonesian theologies.

10. Vietnamese theologies.

11. FABC - Federation of Asian Bishops Conferences.

12. Visits of the Popes to Asia & Oceania.

13. Contemporary issues - Inculturation.

14. Contemporary issues - Interreligious Dialogue.

15. Contemporary issues - Religious fundamentalizm.

Learning outcomes: (in Polish)

TMA_W07 - ma uporządkowaną i pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu teologii praktycznej

TMA_U01 - potrafi samodzielnie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy z wykorzystaniem wiedzy teologicznej

TMA_U17 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych wypowiedzi na piśmie w języku angielskim

TMA_U18 - posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku angielskim

TMA_K05 - ma świadomość złożoności rzeczywistości i rozumie potrzebę interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywanych problemów

Assessment methods and assessment criteria:

Precise methods and criteria of evaluation will be adapted to the program of study and knowledge of English.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.