Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demonologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-DEM Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Demonologia
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Kp_W01, K_K05, Kp_W05

Kp_U01, Kp_U07

K_K02, K_K04

Kp_U02, KP_U03, KP_U04, KP_U05, KP_U06

Skrócony opis:

Chrześcijańska demonologia, stanowiąca tematykę wykładu, opiera się na studiowaniu nauczania na temat istnienia i działania demonów oraz jest ściśle związana z angelologią. Szatan i jego demony - jako upadli aniołowie, prowadzą ciężką batalię przeciwko Bogu, jego świętym aniołom, ludowi Bożemu i całemu światu.

Pełny opis:

1.Biblijne i patrystyczne źródła wiedzy o szatanie jako duchu złym – sprawcy zła w świecie i szkodzącym ludziom

2. Natura i osobowy charakter szatana

3. Realność szatana

4. Lucyfer i jego wpływ na upadek człowieka

5. Następstwa upadku złych duchów w dziejach świata

6. Zgubny wpływ złych duchów na codzienną egzystencję ludzi

7. Mediumizm, spirytyzm, magia, wróżbiarstwo, itp.

8. Rozpoznawanie ataków Złego i sposoby jego zwalczania

9. Szatańskie sposoby "uzdrawiania" jako bluźnierstwo wobec Boga

10.Korzystanie z rad Kościoła przy reakcji wobec opętań i demonów

11. Egzorcyzmy oraz ich stosowanie w formie prostej i uroczystej

12. Królestwo szatana jako antyteza królestwa Bożego

13. Działanie Złego w wywoływaniu złych duchów i magii

14. Szatan w religii i kulturze współczesnej

15. Konieczność nowego otwarcia na dar „rozróżniania duchów”.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jan Paweł II, O aniołach i szatanie, „M”, Kraków 1998

T.D. Łukaszuk, Istnienie szatana i demonów jako problem w katolickiej teologii posoborowej, Kraków-Skałka 1990

M. Rojek, Angelologia i demonologia, Przemyśl 1999

Teologia o szatanie, red. K. Góźdź, „Standruk”, Lublin 2000.

Literatura uzupełniająca:

I. Froc, Egzorcyści. Podstawy chrześcijańskiej walki duchowej, „M”, „Wydawnictwo OO. Franciszkanów”, Kraków-Niepokalanów 1995

A.J. Nowak, Satanizm, „Wydawnictwo Św. Antoniego,” Wrocław 1995

A. Posacki, Okultyzm, magia, demonologia, „M”, Kraków 1996

A. Posacki, Niebezpieczeństwa okultyzmu, „M”, Kraków 1997.

K. Kościelniak, Zło osobowe w Biblii: egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej. Kraków, 2002.

Kongregacja Nauki Wiary, Wiara chrześcijańska i demonologia, 2011.

J. Królikowski, Podstawy teologii i praktyki egzorcyzmów. Wyklinam Cię i wypędzam, wyd. II poprawione, wyd. Karmelitów Bosych, Kraków 2012.

P. Lorek, Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efektem kształcenia będzie oparta na Objawieniu i Tradycji Kościoła - teologiczna odpowiedź na wzrastające zainteresowania demonologią, która nieustannie odsłania nowe problemy, prezentując przeciwstawne opinie na temat istnienia i działania szatana.

Metody i kryteria oceniania:

potrafi kompetentnie korzystać z terminologii i zna zagadnienia poruszane w ramach wykłądu

na ocenę 2 (ndst) nie zna podstawowych terminów i systematyzacji

- na ocenę 3 (dost) poprawnie wykorzystuje podstawowe terminy i przedstawia podstawowe zagadnienia

- na ocenę 4 (db) potrafi przedstawić zagadnienia z zakresu demonologii, z uwzględnianiem, historycznego kontekstu powstania i przedstawić ich wpływ na człoowiaka i świat

na ocenę 5 (bdb) potrafi wykorzystywać zdobyte pojęcia i wiedzę historyczną dla oceny współczesnych propozycji interpretacyjnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.