Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The Gospel of Matthew: Its Literary Features and Theology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-GM Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Gospel of Matthew: Its Literary Features and Theology
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_U17

TMA_U18

TMA_K05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z cechami literackimi oraz teologią Ewangelii według św. Mateusza.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z cechami literackimi oraz teologią Ewangelii według św. Mateusza. Jest ona utworem literacko pięknym, a równocześnie niezwykle bogatym znaczeniowo. U progu XXI wieku wciąż odkrywamy w niej nowe treści i nowe poziomy znaczeń, między innymi dzięki zastosowaniu nowych metod analizy.

Literatura:

1. J. Nolland, The Gospel of Matthew (NIGTC; William B. Eerdmans: Grand Rapids, Mich. · Cambridge and Paternoster: Bletchley 2005).

2. R. T. France, The Gospel of Matthew (NICNT; William B. Eerdmans: Grand Rapids, Mich. · Cambridge 2007).

3. L. Morris, The Gospel according to Matthew (PNTC; William B. Eerdmans: Grand Rapids, Mich. · Cambridge 2013).

4. D. E. Aune (ed.), The Gospel of Matthew in Current Study, FS W. G. Thomspn (William B. Eerdmans: Grand Rapids, Mich. · Cambridge 2001).

5. K. A. Bendoraitis and N. K. Gupta (eds.), Matthew and Mark across Perspectives, Festschrift S. C. Barton and W. R. Telford (LNTS 538; Bloomsbury T&T Clark: London [et al.] 2016).

6. J. A. Cabrido, The Shepherd of Israel for all Nations: The portrayal of Jesus in the Gospel of Matthew: A Narrative-Critical and Theological Study (Gregoriana: Roma 2008).

7. N. Eubank, Wages of Cross-Bearing and Debt of Sin: The Economy of Heaven in Matthew’s Gospel (BZNW 196; Walter de Gruyter: Berlin · Boston 2013).

8. D. M. Gurtner and J. Nolland (eds.), Built upon the Rock: Studies in the Gospel of Matthew (Eerdmans: Grand Rapids, Mich. · Cambridge 2008).

9. T. R. Hatina (ed.), Biblical Interpretation in Early Christian Gospels, vol. 2, The Gospel of Matthew (LNTS 310; T&T Clark: London · New York 2008).

10. M. Marshall, The Portrayals of the Pharisees in the Gospels and Acts (FRLANT 254; Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen · Bristol 2015).

11. D. Senior (ed.), The Gospel of Matthew at the Crossroads of Early Christianity (BETL 243; Peeters: Leuven · Paris · Walpole, Mass. 2011).

Efekty kształcenia:

EK 1 (por. TMA_W07): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą Ewangelii według św. Mateusza

EK 2 (por. TMA_U01, TMA_K05): porównuje różne ujęcia problemów związanych z Ewangelią według św. Mateusza w różnych opracowaniach naukowych, dostrzegając w ten sposób potrzebę wieloaspektowego podejścia do złożonych problemów

EK 3 (por. TMA_U17): tworzy własną analizę wybranej perykopy z Ewangelii według św. Mateusza, napisaną w języku polskim lub angielskim na podstawie literatury przedmiotu oraz treści omawianych na zajęciach

EK 4 (por. TMA_U18): jest zdolny do samodzielnego i aktywnego udziału w dyskusji naukowej, prowadzonej w języku angielskim

Udział w wykładach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 15 godz., samodzielna analiza treści zajęć: 30 godz., pisanie pracy semestralnej: 25 godz. - w sumie 100 godz. (4 punkty ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

EK 1 - ocenianie ciągłe i praca semestralna

EK 2 - praca semestralna

EK 3 - praca semestralna

EK 4 - ocenianie ciągłe i sprawdzanie listy obecności

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 40%, EK 2: 10%, EK 3: 40%, EK 4: 10%

Dla uzyskania oceny pozytywnej liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może przekraczać 3.

Praca semestralna musi odnosić się do określonego fragmetu Ewangelii według św. Mateusza, obejmować min. 6000 znaków (ze spacjami) i uwzględniać min. 2-3 pozycje bibliograficzne z bibliografii do przedmiotu (z przypisami do nich).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Uwagi:

bierna znajomość języka wykładowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.