Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The Gospel of Luke: Its Literary Features and Theology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-GOL Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Gospel of Luke: Its Literary Features and Theology
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_U17

TMA_U18

TMA_K05


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z cechami literackimi oraz teologią Ewangelii według św. Łukasza.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z cechami literackimi oraz teologią Ewangelii według św. Łukasza. Jest ona utworem literacko pięknym, a równocześnie niezwykle bogatym znaczeniowo. U progu XXI wieku wciąż odkrywamy w niej nowe treści i nowe poziomy znaczeń, między innymi dzięki zastosowaniu nowych metod analizy.

Literatura:

1. Biblical Interpretation 21-3 (2013) 295-415: a selected article.

2. D. L. Bock, Luke, vol. 1-2 (BECNT; Baker: Grand Rapids, Mich. 1994): a selected fragment.

3. A. Denaux, Studies in the Gospel of Luke: Structure, Language and Theology (TTS 4; Lit: Münster 2010): a selected article.

4. T. Hatina (ed.), Biblical Interpretation in Early Christian Gospels, vol. 3, The Gospel of Luke (LNTS 376; London - New York 2010): a selected article.

5. F. S. Spencer, Salty Wives, Spirited Mothers, and Savvy Widows: Capable Women of Purpose and Persistence in Luke's Gospel (Eerdmans: Grand Rapids, Mich. - Cambridge 2012): a selected fragment.

Efekty kształcenia:

EK 1 (por. TMA_W07): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą Ewangelii według św. Łukasza

EK 2 (por. TMA_U01, TMA_K05): porównuje różne ujęcia problemów związanych z Ewangelią według św. Łukasza w różnych opracowaniach naukowych, dostrzegając w ten sposób potrzebę wieloaspektowego podejścia do złożonych problemów

EK 3 (por. TMA_U17): tworzy własną analizę wybranej perykopy z Ewangelii według św. Łukasza, napisaną w języku polskim lub angielskim na podstawie literatury przedmiotu oraz treści omawianych na zajęciach

EK 4 (por. TMA_U18): jest zdolny do samodzielnego i aktywnego udziału w dyskusji naukowej, prowadzonej w języku angielskim

Udział w wykładach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 15 godz., samodzielna analiza treści zajęć: 30 godz., pisanie pracy semestralnej: 25 godz. - w sumie 100 godz. (4 punkty ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

EK 1 - ocenianie ciągłe i praca semestralna

EK 2 - praca semestralna

EK 3 - praca semestralna

EK 4 - ocenianie ciągłe i sprawdzanie listy obecności

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 40%, EK 2: 10%, EK 3: 40%, EK 4: 10%

Dla uzyskania oceny pozytywnej liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może przekraczać 3.

Praca semestralna musi odnosić się do określonego fragmetu Ewangelii według św. Łukasza, obejmować min. 6000 znaków (ze spacjami) i uwzględniać min. 2-3 pozycje bibliograficzne z bibliografii do przedmiotu (z przypisami do nich).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Skrócony opis:

bierna znajomość języka wykładowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.