Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-JLA1 Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Język łaciński
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

TMA_W03

TMA_K05

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są praktycznej nauce języka łacińskiego. Ich celem jest umożliwienie studentowi samodzielnej lektury teksów łacińskich o średnim stopniu trudności oraz ułatwienie udziału w praktykach liturgicznych w języku łacińskim. Po ukończonym kursie student powinien mieć świadomość roli języka łacińskiego w kulturze oraz zauważać wpływy łaciny w języku polskim.

Literatura:

Podręcznik obowiązkowy:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina Novissima" podręcznik oraz preparacje, PWN, różne wydania

A. Jougan, "Słownik kościelny łacińsko - polski" lub inny słownik łacińsko - polski.

Literatura uzupełniająca:

J. Wikaryjak, "Gramatyka opisowa języka łacińskiego" lub inna gramatyka łacińska.

S. Kalinkowski, "Aurea dicta. Złote słowa. Zbiór sentencji i powiedzeń łacińskich".

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia konieczna jest: aktywna obecność studenta na zajęciach, zaliczenie na pamięć zestawu sentencji łacińskich i wskazanych przez wykładowcę modlitw po łacinie, zaliczenie wszystkich kolokwiów cząstkowych, które odbędą się w trakcie nauki.

Nauka kończy się egzaminem pisemnym. W czasie zaliczeń online wykładowca może poprosić studenta o włączenie kamery w celu identyfikacji odpowiadającego i uwiarygodnienia samodzielności jego pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat języków starożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Niewiadomska
Prowadzący grup: Magdalena Niewiadomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium końcowe
Lektorat języków starożytnych - Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.