Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The Acts of the Apostles: Its Literary Features and Theology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WA Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Acts of the Apostles: Its Literary Features and Theology
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_U17

TMA_U18

TMA_K05Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z cechami literackimi oraz teologią Dziejów Apostolskich.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z cechami literackimi oraz teologią Dziejów Apostolskich. Są one utworem literacko pięknym, a równocześnie niezwykle bogatym znaczeniowo. U progu XXI wieku wciąż odkrywamy w nich nowe treści i nowe poziomy znaczeń, między innymi dzięki zastosowaniu nowych metod analizy.

Literatura:

1. S. Smith, The fate of the Jerusalem temple in Luke-Acts: an intertextual approach to Jesus' laments over Jerusalem and Stephen's speech (LNTS 553; Bloomsbury: London [et al.] 2017).

2. F. E. Dicken and J. A. Snyder (eds.), Characters and characterization in Luke-Acts (LNTS 548; Bloomsbury: London [et al.] 2016).

3. S. S. Liggins, Many convincing proofs: persuasive phenomena associated with gospel proclamation in Acts (BZNW 221; De Gruyter: Berlin · Boston 2016).

4. L. Macnamara, My chosen instrument: the characterisation of Paul in Acts 7:58-15:41 (AnBib 215; Gregorian & Biblical: Rome 2016).

5. D. P. Moessner, Luke the historian of Israel's legacy, theologian of Israel's 'Christ': a new reading of the 'Gospel Acts' of Luke (BZNW 182; De Gruyter: Berlin · Boston 2016).

6. M. Jacob, Prayer in Luke-acts: a study of prayer in the life of Jesus and in the history of the early Church to trace the pedagogical accent of Luke (Roma 2014).

7. D.H. Lee, Luke-Acts and "tragic history": communicating Gospel with the world (WUNT 346; Mohr Siebeck: Tübingen 2013).

8. F. A. Giuffre, The "acceptable time" for breaking bonds and bringing home: the jubilee theme in the inaugural sermons of Jesus (Lk 4,16-21), of Peter (Acts 2,14-42), and of Paul (Acts 13,13-52) (Gregoriana: Roma 2012).

9. C. S. Keener, Acts, vol. 1-4 (Baker Academic: Grand Rapids, Mich. 2012-2015).

10. S. Walton [et al.] (eds.), Reading Acts today, FS L.C.A. Alexander (LNTS 427; T&T Clark: London [et al.] 2011).

11. B. Adamczewski, Heirs of the Reunited Church: the history of the Pauline mission in Paul's letters, in the so-called pastoral letters, and in the Pseudo-Titus Narrative of Acts (Peter Lang: Frankfurt am Main [et al.] 2010).

12. R. I. Pervo, Acts: a commentary (Hermeneia; Fortress: Minneapolis 2009).

13. J. A. Fitzmyer, The Acts of the Apostles: a new translation with introduction and commentary (AB 31; Doubleday: New York [et al.] 1998).

14. F. F. Bruce, The Book of the Acts (NICNT; Eerdmans: Grand Rapids, Mich. 1989).

Efekty kształcenia:

EK 1 (por. TMA_W07): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą Dziejów Apostolskich

EK 2 (por. TMA_U01, TMA_K05): porównuje różne ujęcia problemów związanych z Dziejami Apostolskimi w różnych opracowaniach naukowych, dostrzegając w ten sposób potrzebę wieloaspektowego podejścia do złożonych problemów

EK 3 (por. TMA_U17): tworzy własną analizę wybranej perykopy z Dziejów Apostolskich, napisaną w języku polskim lub angielskim na podstawie literatury przedmiotu oraz treści omawianych na zajęciach

EK 4 (por. TMA_U18): jest zdolny do samodzielnego i aktywnego udziału w dyskusji naukowej, prowadzonej w języku angielskim

Udział w wykładach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 15 godz., samodzielna analiza treści zajęć: 30 godz., pisanie pracy semestralnej: 25 godz. - w sumie 100 godz. (4 punkty ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

EK 1 - ocenianie ciągłe i praca semestralna

EK 2 - praca semestralna

EK 3 - praca semestralna

EK 4 - ocenianie ciągłe i sprawdzanie listy obecności

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 40%, EK 2: 10%, EK 3: 40%, EK 4: 10%

Dla uzyskania oceny pozytywnej liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może przekraczać 3.

Praca semestralna musi odnosić się do określonego fragmentu Dziejów Apostolskich, obejmować min. 6000 znaków (ze spacjami) i uwzględniać min. 2-3 pozycje bibliograficzne z bibliografii do przedmiotu (z przypisami do nich).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-01 - 2018-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Uwagi:

bierna znajomość języka wykładowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.