Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The Gospel of John: Its Literary Features and Theology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WGJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: The Gospel of John: Its Literary Features and Theology
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

TMA_W07

TMA_U01

TMA_U17

TMA_U18

TMA_K05Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z cechami literackimi oraz teologią Ewangelii według św. Jana.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z cechami literackimi oraz teologią "Ewangelii duchowej", a więc Ewangelii według św. Jana. Jest ona utworem literacko pięknym, a równocześnie niezwykle bogatym znaczeniowo. U progu XXI wieku wciąż odkrywamy w niej nowe treści i nowe poziomy znaczeń, między innymi dzięki zastosowaniu nowych metod analizy.

Literatura:

1. L. D. Chrupcała (ed.), Rediscovering John, FS F. Manns (Terra Santa: Milano 2013).

2. N. Farelly, The Disciples in the Fourth Gospel: A Narrative Analysis of their Faith and Understanding (WUNT 2.290; Mohr Siebeck: Tübingen 2010).

3. S. A. Hunt, D. F. Tolmie, and R. Zimmermann (eds.), Character Studies in the Fourth Gospel: Narrative Approaches to Seventy Figures in John (WUNT 314; Mohr Siebeck: Tübingen 2013).

4. J. Kok, New Perspectives on Healing, Restoration and Reconciliation in the John's Gospel (BIS 149; Brill: Leiden · Boston 2017).

5. J. R. Michaels, The Gospel of John NICNT; William B. Eerdmans: Grand Rapids, Mich. · Cambridge 2010).

6. F. J. Moloney, Johannine Studies 1975-2017 (WUNT 372; Mohr Siebeck: Tübingen 2017).

7. J. Varghese, The Imagery of Love in the Gospel of John (AnBib 177; Gregorian & Biblical: Roma 2009).

8. J. Verheyden [et al.] (eds.), Studies in the Gospel of John and Its Christology, FS G. Van Belle (BETL 265; Peeters: Leuven · Paris · Walpole, Mass. 2014).

9. S. K.-H. Wang, Sense Perception and Testimony in the Gospel According to John (WUNT 2.435; Mohr Siebeck: Tübingen 2017).

10. J. G. van der Watt and R. Zimmermann (eds.), Rethinking the Ethics of John: "Implicit Ethics" in the Johannine Writings (WUNT 291; Mohr Siebeck: Tübingen 2012).

Efekty kształcenia:

EK 1 (por. TMA_W07): ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą Ewangelii według św.Jana

EK 2 (por. TMA_U01, TMA_K05): porównuje różne ujęcia problemów związanych z Ewangelią według św. Jana w różnych opracowaniach naukowych, dostrzegając w ten sposób potrzebę wieloaspektowego podejścia do złożonych problemów

EK 3 (por. TMA_U17): tworzy własną analizę wybranej perykopy z Ewangelii według św. Jana, napisaną w języku polskim lub angielskim na podstawie literatury przedmiotu oraz treści omawianych na zajęciach

EK 4 (por. TMA_U18): jest zdolny do samodzielnego i aktywnego udziału w dyskusji naukowej, prowadzonej w języku angielskim

Udział w wykładach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 15 godz., samodzielna analiza treści zajęć: 30 godz., pisanie pracy semestralnej: 25 godz. - w sumie 100 godz. (4 punkty ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

EK 1 - ocenianie ciągłe i praca semestralna

EK 2 - praca semestralna

EK 3 - praca semestralna

EK 4 - ocenianie ciągłe i sprawdzanie listy obecności

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 40%, EK 2: 10%, EK 3: 40%, EK 4: 10%

Dla uzyskania oceny pozytywnej liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach nie może przekraczać 3.

Praca semestralna musi odnosić się do określonego fragmentu Ewangelii według św.Jana, obejmować min. 6000 znaków (ze spacjami) i uwzględniać min. 2-3 pozycje bibliograficzne z bibliografii do przedmiotu (z przypisami do nich).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Uwagi:

bierna znajomość języka wykładowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.