Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Philosophical Foundations of Theology - Analysis of Selected Texts

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-DTE-WJPF
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Philosophical Foundations of Theology - Analysis of Selected Texts
Jednostka: Instytut Teologii Ogólnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

An online lecture.

Microsoft Teams code: etx5j8d

1. Presentations and overview of the course

2. Encyclical “Fides et Ratio”

3. The nature and existence of God

4. Aristotle Nicomachean ethics

5. St. Augustine on the Soul, on the Certainty of Self-Knowledge

6. St. Augustine on Divine Ideas and Illumination, on Evil as the Privation of Goodness, City of God

7. Boethious on the Supreme Good, or on the Life of the Philosopher

8. Boethious “The Consolation of Philosophy”

9. Anselm of Canterbury on God’s Existence

10. St. Thomas Aquinas on Faith and Reason

11. St. Thomas Aquinas on God’s Existence and Simplicity

12. St. Thomas Aquinas - The Theological and Cardinal Virtues

13. St. Thomas Aquinas’s Five Ways

14. St. Thomas Aquinas on Happiness

15. Discussion on various topics related to the problems discussed in class

Literatura:

“The theology of Thomas Aquinas”, ed. by Rik Van Nieuwenhove and Joseph Wawrykow, 2005

„The Oxford handbook of Aquinas”, ed. B. Davies, E. Stump, 2012

“History of Christian Philosophy in the Middle Ages” E. Gilson 2019

“Historical Dictionary of Medieval Philosophy and Theology” S. F. Brown, 2007

“The Cambridge History of Later Medieval Philosophy” ed. by N. Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg, E. Stump, 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PhD student owns established knowledge in the field of theology and philosophy

PhD student can use information critically and independently

PhD student can perform analysis of various range of data, resources and literature

Description of ECTS

PhD student activity hours of student work

Participation in lecture 30

Studying literature for the lecture 40

Preparation for lecture 30

Preparation for exam: 20 hours

Total of 120 hours [120/30 = 4]

Number of ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

1.Attendance (up to one absence allowed)

2. Activity (constant assessment based on student activities during the course and academic knowledge of required readings.)

3. Multimedia Presentation

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Ćwik
Prowadzący grup: Karolina Ćwik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)