Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja medialna i język mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-EM-SEMJ Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja medialna i język mediów
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

TMA_W12

TMA_U01

TMA_U03

TMA_K05

Skrócony opis:

Seminarium zorientowane wokół problemów edukacji medialnej i jakościowych metod badawczych.

Pełny opis:

Seminarium jest poświęcone współczesnym problemom edukacji medialnej oraz jakościowym metodom badawczym. Przez badania współczesnych problemów edukacji medialnej rozumiemy analizy grup odbiorczych i ich sposobów korzystania z mediów oraz proces nabywania kompetencji medialnych przez społeczeństwo, co mieści się w obszarze tzw. badań audytoriów w medioznawstwie. Ważną kategorię stanowią również badania kompetencji pracowników zawodów okołomedialnych, określone jako profesjonalizacja medialna. Student wybiera określoną grupę audytoryjną - odbiorców lub profesjonalistów medialnych - i stawia pytania o kompetencje oraz sposób ich nabywania przez tą grupę. Oprócz analizy literatury przedmiotu pracujemy metodami jakościowymi, przede wszystkim metodą wywiadu pogłębionego, co stanowi o wyjątkowości powstających na seminarium prac dyplomowych.

Literatura:

O potrzebie edukacji medialnej w Polsce, M. Federowicz, S. Ratajski (red.), KRRiT, PK ds. UNESCO, Warszawa 2015.

Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych, A. Gruhn (red.), Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2014.

Olimpiada Medialna. Badania nad świadomością uczestników, R. Bogdański (red.), Fundacja Nowe Media, Warszawa 2013.

Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce - raport otwarcia, J. Lipszyc (red.), Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012.

Drzewiecki P., Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Piotr Drzewiecki, Otwock - Warszawa 2010.

Wimmer R. D., Dominick J. R., Mass media. Metody badań, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.

Efekty kształcenia:

EK nr 1 rozpoznaje i charakteryzuje współczesne problemy edukacji medialnej

EK nr 2 potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze

EK nr 3 umie dokonać przeglądu literatury przedmiotu dla problemów badawczych

EK nr 4 organizuje własny warsztat pracy badawczej odpowiednio dobierając metodologię

EK nr 5 zachowuje krytycyzm w ocenie wyników badań własnych i innych naukowców

Nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. - aktywne uczestnictwo w seminarium

5 godz. - konsultacje z prowadzącym seminarium

45 godz. - samodzielna lektura, prowadzenie badań

30 godz. - pisanie pracy dyplomowej

110 godz. - razem

4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1, nr 2 i nr 3 realizowane metodą dyskusji problemowej z wykorzystaniem metod kreacji zespołowej, weryfikowane poprzez uczestnictwo w zajęciach.

EK nr 4 i nr 5 realizowane metodą pracy z tekstami naukowymi, weryfikowane poprzez przygotowanie kolejnych fragmentów pracy magisterskiej lub doktorskiej.

EK nr 1

nie zalicza - nie potrafi wskazać na żadne aktualne i ważne problemy edukacji medialnej

zalicza - potrafi interesująco zreferować dostrzegane przez siebie problemy edukacji medialnej

EK nr 2

nie zalicza - nie potrafi formułować problemów badawczych

zalicza - potrafi samodzielnie formułować problemy badawcze

EK nr 3

nie zalicza - nie umie odnieść się krytycznie do wyników badań własnych i innych naukowców

zalicza - jest krytyczny w ocenie wyników badań własnych i innych naukowców

EK nr 4

nie zalicza - nie potrafi dokonywać przeglądu literatury naukowej do swojego problemu badawczego

zalicza - umie dokonać przeglądu literatury przedmiotu dla problemów badawczych

EK nr 5

nie zalicza - nie potrafi zorganizować własną pracę badawczą

zalicza - organizuje własny warsztat pracy badawczej odpowiednio dobierając metodologię

Zaliczenie:

Ustalenie tematu pracy - I sem. 1 r., zatwierdzenie w II sem. 1 r., terminy oddawania kolejnych partii pracy - 2 r.: I rozdział - 15 lutego, II rozdział - 15 maja, całość - 15 czerwca

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-01 - 2017-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.