Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalizacja medialno-edukacyjna - Dziennikarstwo popularnonaukowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-EM-SPDP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja medialno-edukacyjna - Dziennikarstwo popularnonaukowe
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

DL_W02

DL_W16

DL_U03

DL_K08

K_K04

Skrócony opis:

Ćwiczenia z dziennikarstwa i popularyzacji nauki. Dla zainteresowanych edukacją medialną.

Pełny opis:

Ćwiczenia z dziennikarstwa popularnonaukowego są realizowane w ramach specjalizacji edukacyjno-medialnej. Ich celem jest przygotowanie studentów do pracy jako przyszłych popularyzatorów nauki - także pracujących jako dziennikarze, czy to w mediach tradycyjnych czy nowych. Zmierzają do wzbudzenia zainteresowania problemami nauki w Polsce, poznania tradycji i współczesności jej prezentowania jako atrakcji edukacyjnej.

Literatura:

Badania.net Chcesz wiedzieć więcej, http://badania.net (dostęp 2016-09-14).

Interia Fakty. Nauka, http://fakty.interia.pl/nauka (dostęp 2016-09-14).

Nauka w Polsce. Serwis PAP poświęcony polskiej nauce, http://naukawpolsce.pap.pl/ (dostęp 2016-09-14).

Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych, http://naukowi.pl (dostęp 2016-09-14).

Efekty kształcenia:

EK nr 1 - rozpoznaje i charakteryzuje współczesne problemy nauki i edukacji

EK nr 2 - potrafi samodzielnie proponować tematy dziennikarskie

EK nr 3 - umie dokonać przeglądu materiałów informacyjnych potrzebnych do pracy dziennikarskiej

EK nr 4 - organizuje własny warsztat pracy dziennikarza popularnonaukowego

EK nr 5 - zachowuje krytycyzm w ocenie wyników współczesnych badań naukowych i przemian edukacyjnych

Nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

5 godz. - konsultacje z prowadzącym ćwiczenia

10 godz. - przygotowanie do ćwiczeń

15 godz. - przygotowanie prezentacji popularnonaukowej

60 godz. - razem

2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1, nr 2 i nr 3 realizowane metodą dyskusji problemowej z wykorzystaniem metod kreacji zespołowej, weryfikowane poprzez

uczestnictwo w zajęciach.

EK nr 4 i nr 5 realizowane metodą pracy z materiałami dziennikarskimi, weryfikowane poprzez przygotowanie prezentacji akademickiej.

EK nr 1

Na ocenę 2: nie potrafi wskazać na żaden problem naukowy i edukacyjny we współczesnych przekazach medialnych

Na ocenę 3: wskazuje na problemy naukowe i edukacyjne na dużym poziomie ogólności

Na ocenę 4: potrafi wskazać na ważny i aktualny problem naukowy i edukacyjny we współczesnych przekazach medialnych

Na ocenę 5: wskazuje na oryginalne i rzadko podejmowane w mediach problemy naukowe i edukacyjne

EK nr 2

Na ocenę 2: nie potrafi wskazac na żaden interesujący problem dziennikarski

Na ocenę 3: wskazuje na problemy ogólne, już poruszane w mediach

Na ocenę 4: proponuje interesujące i szczegółowe tematy, już poruszane w mediach

Na ocenę 5: proponuje oryginalne tematy, dotąd nieporuszone w mediach

EK nr 3

Na ocenę 2: nie potrafi zebrać informacji do zadanego tematu dziennikarskiego

Na ocenę 3: zebrane informacje są na zbyt dużym poziomie ogólności

Na ocenę 4: potrafi zebrać interesujące i ważne informacje na zadany temat dziennikarski

Na ocenę 5: przedstawia oryginalne materiały dotyczące podjętego zadanego tematu dziennikarskiego

EK nr 4

Na ocenę 2: nie potrafi się zorganizować w pracy

Na ocenę 3: potrafi przygotować się do pracy dziennikarskiej, ale nie realizuje tego w wystarczającym stopniu, jest nierzetelny, nie przestrzega terminu

Na ocenę 4: przygotowuje się do pracy dziennikarskiej poprzez analizą informacji, analizę tematu dziennikarskiego, rzetelnie i z zachowaniem terminu

Na ocenę 5: ma stały wypracowany sposób organizacji własnej pracy dziennikarskiej

EK nr 5

Na ocenę 2: nie umie ocenić przedstawionych mu wyników badań naukowych i problemów edukacyjnych i nie poszukuje informacji na ich temat

Na ocenę 3: potrafi znaleźć informacje na temat badań i edukacji, które są podejmowane i omawiane wspólnie, ale nie potrafi ich ocenić

Na ocenę 4: potrafi znaleźć i ocenić informacje dotyczące problemów naukowych i edukacyjnych

Na ocenę 5: wyraża i uzasadnia własny oryginalny pogląd dotyczący problemów naukowych i edukacyjnych

Zaliczenie:

Indywidualne przygotowanie prezentacji akademickiej - wybrana dyscyplina naukowa i jej formy popularyzacji w mediach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Specjalizacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Specjalizacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.