Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalizacja medialno-edukacyjna - Techniki kreatywne w mediach i edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-EM-SPTK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalizacja medialno-edukacyjna - Techniki kreatywne w mediach i edukacji
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

DL_W09

DL_W10

DL_U01

DL_U02

DL_K08

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczące technik kreatywnych i możliwości ich zastosowania w edukacji i praktyce medialno - dziennikarskiej.

Pełny opis:

Zajęcia są skierowane dla osób zainteresowanych współczesną edukacją medialną. Są prowadzone w oparciu o zasady metodyki aktywizującej. W trakcie ich trwania poznamy kilkoro z technik kreatywnych. Ułatwiają one rozwiązywanie problemów i tworzenie nowych idei i rozwiązań. Poznamy również praktyczne możliwości ich stosowania w działalności edukacyjnej i medialnej.

Literatura:

Buzan T., Mapy Twoich myśli, Łódź 2007.

de Bono E., Naucz się myśleć kreatywnie, Warszawa 1998.

Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Poznań 2003.

Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się, Opole 2009.

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk 2001.

Sajdak A., Edukacja kreatywna, Kraków 2008.

Efekty kształcenia:

EK nr 1 - rozpoznaje i charakteryzuje współczesne techniki kreatywne

EK nr 2 - potrafi kreatywnie rozwiązywać zadane problemy z zakresu mediów i edukacji

EK nr 3 - umie zebrać informacje potrzebne do rozwiązania problemów

EK nr 4 - organizuje własny warsztat kreatywnego badacza i praktyka mediów i edukacji

EK nr 5 - zachowuje krytycyzm w ocenie wyników własnej pracy twórczej

Nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. - aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach

5 godz. - konsultacje z prowadzącym ćwiczenia

10 godz. - przygotowanie do ćwiczeń

15 godz. - przygotowanie prezentacji akademickiej

60 godz. - razem

2 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1, nr 2 i nr 3 realizowane metodą dyskusji problemowej z wykorzystaniem metod kreacji zespołowej, weryfikowane poprzez

uczestnictwo w zajęciach.

EK nr 4 i nr 5 realizowane metodą pracy z literaturą przedmiotu, weryfikowane poprzez przygotowanie prezentacji akademickiej.

EK nr 1

Na ocenę 2: nie potrafi wymienić żadnej z technik kreatywnych

Na ocenę 3: potrafi wymienić techniki kreatywne, ale nie musi określić jej zastosowania i nią się posługiwać

Na ocenę 4: potrafi wymienić techniki kreatywne i się nimi posługiwać, ale nie w sposób płynny

Na ocenę 5: płynnie posługuje się technikami kreatywnymi i umie je charakteryzować

EK nr 2

Na ocenę 2: nie potrafi dostrzegać problemów z zakresu mediów i edukacji

Na ocenę 3: nie potrafi podjac sie metodycznego rozwiązania problemu z zastosowaniem techniki kreatywnej

Na ocenę 4: potrafi rozwiązywać problemy z zakresu mediów i edukacji z zastosowaniem techniki kreatywnej, ale nie osiąga

oryginalnych rezultatów

Na ocenę 5: osiąga oryginalne rezultaty wynikłe ze stosowania techniki kreatywnej w zakresie mediów i edukacji

EK nr 3

Na ocenę 2: nie potrafi zebrać informacji do zadanego tematu badawczego

Na ocenę 3: zebrane tematy są na zbyt dużym poziomie ogólnosci

Na ocenę 4: potrafi zebrać interesujące i ważne informacje na zadany temat badawczy

Na ocene 5: przedstawia oryginalne materiały dotyczące podjętego, zadanego tematu badawczego

EK nr 4

Na ocenę 2: nie potrafi się zorganizować w pracy

Na ocenę 3: potrafi przygotować się do pracy z wykorzystaniem technik kreatywnych, ale nie realizuje tego w

wystarczającym stopniu, jest nierzetelny, nie przestrzega terminu

Na ocenę 4: przygotowuje się do pracy z zastosowaniem technik kreatywnych poprzez analizę informacji, analizę tematu

dziennikarskiego, rzetelnie i z zachowaniem terminu

Na ocenę 5: ma stały wypracowany sposób organizacji własnej pracy kreatywnej

EK nr 5

Na ocenę 2: nie umie ocenić przedstawionych wyników pracy zespołowej, ani potrafi samodzielne dokonać oceny swojej

pracy w wyniku zastosowania technik kreatywnych

Na ocenę 3: umie ocenić, ale nie czyni tego w sposób racjonalny, krytyczny, a jedynie emocjonalny

Na ocenę 4: potrafi krytycznie i racjonalnie ocenić wyniki pracy zespołowej, ale nie własnej

Na ocenę 5: potrafi krytycznie i racjonalnie ocenić wyniki zarówno pracy zespołowej, jak i własnej

Zaliczenie:

Przygotowanie prezentacji akademickiej - w zespole 3. osobowym - lekcji lub 45. minutowego warsztatu edukacyjno-medialnego z wykorzystaniem technik kreatywnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Specjalizacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Specjalizacja, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Kolokwium końcowe
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.