Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stereotypy narodowe w mediach i kinematografii polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-EM-WMSN Kod Erasmus / ISCED: 08.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stereotypy narodowe w mediach i kinematografii polskiej
Jednostka: Instytut Edukacji Medialnej I Dziennikarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole efektów kształcenia:

TŚSP_W08

TŚSP_W10

TŚSP_U05

TŚSP_U06

TŚSP_K06

Skrócony opis:

Kontynuacja cyklu wykładów dot. analizy semiotycznej w badaniach medioznawczych. Wykład zorientowany wokół problemów stereotypów narodowych w przekazach medialnych i filmowych.

Pełny opis:

Wykład jest częścią cyklu czterech wykładów dotyczących analizy semiotycznej i możliwości jej zastosowania w badaniach medioznawczych. Poprzednie dwa wykłady dotyczyły samej metody analitycznej oraz zastosowania jej w badaniu mitów i symboli w kulturze. Aktualne badania mają służyć poznaniu współczesnych stereotypów narodowych w przekazach medialnych i filmowych. Zajęcia oparte o metodykę aktywizującą i zespołową metodologię badań jakościowych.

Literatura:

Analiza semiotyczna, w: Taylor L. Willis A., Medioznawstwo. Teksty, instytucje i odbiorcy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006, s. 19-29.

Barthes R., Mitologie, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Semiotics Solutions, http://semiotyka.com (dostęp 2016-09-14).

Chandler D., Wprowadzenie do semiotyki, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2011.

Uprzedzenia etniczne w Polsce. Raport z ogólnopolskiego sondażu Polish Prejudice Survey, UW, Warszawa 2009, http://cbu.psychologia.pl/uploads/aktualnosci/raport_PPS_final.pdf (dostęp 2016-09-14).

Efekty kształcenia:

EK nr 1 ma wiedzę na temat pojęcia i funkcjonowania stereotypów narodowych we współczesnej kulturze medialnej i filmowej

EK nr 2 potrafi posługiwać się metodą analizy semiotycznej

EK nr 3 potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji zespołowej

EK nr 4 potrafi dokonywać samodzielnej krytycznej interpretacji przekazów medialnych i filmowych

EK nr 5 potrafi samodzielnie dobierać przekazy medialne i filmowe do analizy

Nakład pracy studenta/studentki:

30 godz. – aktywne uczestnictwo w wykładzie

5 godz. – konsultacje z prowadzącym wykład w ramach dyżuru

10 godz. – bezpośrednie przygotowanie studenta do wykładu

15 godz. – przygotowanie do praktycznego i teoretycznego egzaminu kończącego wykład

30 godz. – rozwój osobistej kultury filmowej, uczestnictwo w seansach kinowych

90 godz. – razem

3 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK nr 1, nr 2 i nr 3 realizowane metodą pracy zespołowej, weryfikowane poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach

EK nr 4 i nr 5 realizowane metodą pracy z materiałami medialnymi i filmowymi, weryfikowane poprzez przygotowanie prezentacji akademickiej.

EK nr 1

na ocenę 2 - nie rozumie pojęcia stereotypu

na ocenę 3 - rozumie pojęcie, ale nie dostrzega problemu stereotypów narodowych we współczesnej kulturze medialnej i filmowej

na ocenę 4 - rozumie pojęcie i dostrzega problemy stereotypów narodowych w kulturze, ale nie potrafii zilustrować ich przykładami

na ocenę 5 - rozumie pojęcie stereotypu narodowego, dostrzega problemy, ilustruje przykładami

EK nr 2

na ocenę 2 - nie rozumie pojęcia analizy semiotycznej

na ocenę 3 - zna pojęcie, ale nie zna metody analizy semiotycznej

na ocenę 4 - zna pojęcie i metodą analizy semiotycznej, ale nie potrafi z niej korzystać

na ocenę 5 - zna pojęcie, metodę analizy semiotycznej oraz potrafi korzystać z niej praktyce

EK nr 3

na ocenę 2 - nie uczestniczy w dyskusji, opuszcza zajęcia

na ocenę 3 - jest obecny, zabiera głos sporadycznie

na ocenę 4 - potrafi wziąć udział w dyskusji, ale nie przedstawia własnego poglądu

na ocenę 5 - bierze udział w dyskusji i prezentuje własne poglądy na dany temat

EK nr 4

na ocenę 2 - jest bezkrytyczny w ocenie przekazów medialnych i filmowych

na ocenę 3 - jest krytyczny, ale nie potrafi samodzielnie dokonać interpretacji przekazów medialnych i filmowych

na ocenę 4 - jest krytyczny i interpretuje przekazy medialne i filmowe, ale ma trudności z samodzielnym wyrażeniem własnej opinii

na ocenę 5 - jest krytyczny, interpretuje i samodzielnie wyraża własną opinię o przekazach

EK nr 5

na ocenę 2 - nie potrafi dobierać przekazów medialnych i filmowych do analizy

na ocenę 3 - dobiera przekazy, ale nie potrafi uzasadnić wyboru

na ocenę 4 - dobiera i uzasadnia swój wybór, ale brakuje mu samodzielności, wymaga wsparcia grupy lub prowadzącego

na ocenę 5 - dobiera i samodzielnie uzasadnia swój wybór przekazów medialnych i filmowych do analizy

Zaliczenie:

Wybór trzech przekazów wizualnych (dwie ilustracje, nagranie YouTube) związanych z danym stereotypem narodowym i analiza semiotyczna w zespole 3. osobowym oraz indywidualne pytanie teoretyczne z zakresu semiotyki (element znaczony i oznaczany, paradygmat i syntagma, test komutacyjny, mit, ideologia)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Drzewiecki
Prowadzący grup: Piotr Drzewiecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.