Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bible in the Mass Media

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SSTA-B
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bible in the Mass Media
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

STL_W01;

STL_W02;

STL_W03;

STL_W04;

STL_W06;

Wymagania wstępne:

STL_W01;

STL_W02;

STL_W03;

STL_W04;

STL_W06;

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zapoznaniu studentów z różnorodnym wykorzystaniem motywów biblijnych w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w filmie.

Pełny opis:

The course is devoted to acquainting the students with variegated use of biblical motifs in the mass media, especially in film. Particular attention will be devoted to modern cultural elaboration of moral questions related to the Decalogue and to filmic reworking of the universal cultural motifs contained in the book of Genesis. Elements of interreligious and ecumenical dialogue with the use of biblical motifs which are present in the mass media will also be discussed. Finally, the course will show possibilities of practical use of the mass media in catechesis based on the Bible.

Literatura:

1. Pontifical Biblical Commission, The Interpretation of the Bible in the Church (1993), https://catholic-resources.org/ChurchDocs/PBC_Interp-FullText.htm, section I.C.3.

2. E. M. Mazur (ed.), Encyclopedia of Religion and Film (ABC-CLIO: Santa Barbara, CA - Denver, CO - Oxford 2011), 85-91: A. Tate, 'Britain'; 177-183: J. R. Fielding, 'Europe (Continental)'; 271-275: B. Hancock, 'Kieslowski, Krzysztof'; 361-365: T. E. Phillips, 'Protestantism'; 402-408: D. deChant, 'Sports'.

3. J. Lyden (ed.), The Routledge Companion to Religion and Film (Routledge: London - New York 2009), 109-130: 'Christianity'; 131-140: 'Islam'; 331-350: 'Narrative'; 482-500: 'Ethics'.

4. J. Mitchell and S. Brent Plate (eds.), The Religion and Film Reader (Routledge: New York - London 2007), 77-81: 'African and Middle Eastern Perspectives: Introduction'; 219-224: K. Kieslowski, 'Introduction to Decalogue: The Ten Commandments'; 235-239: 'South and North American Perspectives: Introduction'; 303-305: R. Anker, 'Catching Light'.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - the student has advanced knowledge of the subject-oriented and methodological specificity of biblical theology, is able to develop this knowledge and creatively use it in catechetical activity

W2 - the student knows basic biblical and theological terminology

W3 - the student has advanced knowledge of the interpretive approach applied in biblical theology concerning the history of the influence (Wirkungsgeschichte) of the Bible upon modern culture

W4 - the student has advanced knowledge of contemporary trends in theology, including ecumenical theology and interreligious dialogue

W5 - the student has advanced knowledge concerning modern teaching of the Catholic Church concerning the relationships between the Bible and culture

Metody i kryteria oceniania:

Effect W1

For a very good grade - the student has advanced knowledge of the subject-oriented and methodological specificity of biblical theology, is able to develop this knowledge and creatively use it in catechetical activity

For a good grade - the student has good knowledge of the subject-oriented and methodological specificity of biblical theology, is able to develop this knowledge and creatively use it in catechetical activity

For a satisfactory grade - the student has basic knowledge of the subject-oriented and methodological specificity of biblical theology, is able to develop this knowledge and creatively use it in catechetical activity

Effect W2

For a very good grade - the student knows basic biblical and theological terminology

For a good grade - the student knows basic biblical terminology

For a satisfactory grade - the student knows basic theological terminology

Effect W3

For a very good grade - the student has advanced knowledge of the interpretive approach applied in biblical theology concerning the history of the influence (Wirkungsgeschichte) of the Bible upon modern culture

For a good grade - the student has good knowledge of the interpretive approach applied in biblical theology concerning the history of the influence (Wirkungsgeschichte) of the Bible upon modern culture

For a satisfactory grade - the student has basic knowledge of the interpretive approach applied in biblical theology concerning the history of the influence (Wirkungsgeschichte) of the Bible upon modern culture

Effect W4

For a very good grade - the student has advanced knowledge of contemporary trends in theology, including ecumenical theology and interreligious dialogue

For a good grade - the student has good knowledge of contemporary trends in theology, including ecumenical theology and interreligious dialogue

For a satisfactory grade - the student has basic knowledge of contemporary trends in theology, including ecumenical theology and interreligious dialogue

Effect W5

For a very good grade - the student has advanced knowledge concerning modern teaching of the Catholic Church concerning the relationships between the Bible and culture

For a good grade - the student has good knowledge concerning modern teaching of the Catholic Church concerning the relationships between the Bible and culture

For a satisfactory grade - the student has basic knowledge concerning modern teaching of the Catholic Church concerning the relationships between the Bible and culture

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Praca własna - 30 godz.


Suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)