Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Communication theology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SSTA-CT
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Communication theology
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

STL_W01;

STL_W02;

STL_W03;

STL_W04;

STL_W06;

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć teologicznych oraz z zakresu komunikacji.

Skrócony opis:

Wykład obejmuje cykl tematów związanych z relacją komunikacji z teologią. Komunikacja jest potrzebna teologii a teologia komunikacji w celu właściwego rozwoju obu nauk. Tym, co jest komunikowane, jest osoba, a komunikacja jest takim „przekazem osoby, który prowadzi do wspólnoty osób. Komunikacja jest objawieniem i udzieleniem osoby w takiej formie (prawda) i takim „kanałem” (miłość), że rodzi się wspólnota.

Pełny opis:

Wykłady zawierają następujące kwestie tematyczne:

1. Komunikacja medialna we współczesnym społeczeństwie

2. Komunikacja medialna w działalności duszpasterskiej Kościoła

3. Założenia działalności medialnej w duszpasterstwie

4. Specyfika funkcjonowania Kościoła katolickiego w Polsce w zakresie komunikacji medialnej w świetle analizy wyników badań własnych

5. Od tożsamości świeckich i duchownych do komunikacji medialnej

6. Od teologii komunikacji do komunikacji medialnej

7. Od komunikacji medialnej do współczesnych wyzwań w funkcjonowaniu Kościoła

Literatura:

1. Boguszewski M., Media communication and pastoral work. Warszawa 2020.

2. Paul A. Soukup. Some past meetings of communication, theology, and media theology. KMT 3/2019

3. Jagodziński M., Teologia a komunikacja, Studia Theologica Varsaviensia 2003, nr 2.

4. Leśniczak R., González Gaitano N., L’etica nell’informazione religiosa, w: Teoria e pratica del giornalismo religioso. Come informare sulla Chiesa cattolica: fonti, logiche, storie, personaggi, red. G. Tridente, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2014, 199–222

5. Dokumenty Kościoła na temat komunikacji

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: rozpoznaje i opisuje podstawowe definicje komunikacyjne

EK 2: wyjaśnia podstawowe definicje teologiczne

EK 3: porównuje i opisuje definicje teologiczne i komunikacyjne

EK 4: tworzy własne strategie komunikacyjne i teologiczne

EK 5: jest kreatywny w myśleniu i tworzeniu rozmaitych problemów teologicznych oraz komunikacyjnych mających na siebie wpływ

Udział w wykładach: 30 godz., lektura literatury: 30 godz., przygotowanie prezentacji: 20 godz., przygotowanie do kolokwium: 10 godz. - w sumie 90 godz. (3 punkty ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie materiału wykładowego.

EK 1 - kolokwium pisemne

EK 2 - kolokwium pisemne

EK 3 - kolokwium pisemne

EK 4 - kolokwium pisemne

EK 5 - kolokwium pisemne

Ocena końcowa: zależna od realizacji efektów kształcenia: EK 1: 20%, EK 2: 40%, EK 3: 20%, EK 4: 10%, EK 5: 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

EK 1: rozpoznaje i opisuje podstawowe definicje komunikacyjne

EK 2: wyjaśnia podstawowe definicje teologiczne

EK 3: porównuje i opisuje definicje teologiczne i komunikacyjne

EK 4: tworzy własne strategie komunikacyjne i teologiczne

EK 5: jest kreatywny w myśleniu i tworzeniu rozmaitych problemów teologicznych oraz komunikacyjnych mających na siebie wpływ

Udział w wykładach: 30 godz., lektura literatury: 20 godz., przygotowanie prezentacji: 20 godz., przygotowanie do kolokwium: 10 godz. - w sumie 90 godz. (3 punkty ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład obejmuje cykl tematów związanych z relacją komunikacji z teologią. Komunikacja jest potrzebna teologii a teologia komunikacji w celu właściwego rozwoju obu nauk. Tym, co jest komunikowane, jest osoba, a komunikacja jest takim „przekazem osoby, który prowadzi do wspólnoty osób. Komunikacja jest objawieniem i udzieleniem osoby w takiej formie (prawda) i takim „kanałem” (miłość), że rodzi się wspólnota.

Pełny opis:

Wykłady zawierają następujące kwestie tematyczne:

1. Komunikacja medialna we współczesnym społeczeństwie

2. Komunikacja medialna w działalności duszpasterskiej Kościoła

3. Założenia działalności medialnej w duszpasterstwie

4. Specyfika funkcjonowania Kościoła katolickiego w Polsce w zakresie komunikacji medialnej w świetle analizy wyników badań własnych

5. Od tożsamości świeckich i duchownych do komunikacji medialnej

6. Od teologii komunikacji do komunikacji medialnej

7. Od komunikacji medialnej do współczesnych wyzwań w funkcjonowaniu Kościoła

Literatura:

1. Boguszewski M., Media communication and pastoral work. Warszawa 2020.

2. Paul A. Soukup. Some past meetings of communication, theology, and media theology. KMT 3/2019

3. Jagodziński M., Teologia a komunikacja, Studia Theologica Varsaviensia 2003, nr 2.

4. Leśniczak R., González Gaitano N., L’etica nell’informazione religiosa, w: Teoria e pratica del giornalismo religioso. Come informare sulla Chiesa cattolica: fonti, logiche, storie, personaggi, red. G. Tridente, Edizioni Università della Santa Croce, Roma 2014, 199–222

5. Dokumenty Kościoła na temat komunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)