Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Greek authors: Monastic literature, John Chrysostom, Cyril of Alexandria, John of Damascus

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SSTA-GAM
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Greek authors: Monastic literature, John Chrysostom, Cyril of Alexandria, John of Damascus
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

STL_W01;

STL_W02;

STL_W03;

STL_W04;

STL_W06;

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge of theology and patrology

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Selected elements of patristic theology to the early fifth-seventh century

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Monastic literature (5 hours)

2. John Chrysostom (4)

3. Cyril of Alexandria (4)

4. John of Damascus (2)

Literatura: (tylko po angielsku)

A. Basic literature:

J. QUASTEN, Patrology, vol. 3, Allen 1995.

B. Additional literature:

W. Harmless, Desert Christians. An Introduction to the Literature of Early Monasticism, New York 2004.

J. D. Kelly, Golden Mouth: The Story of John Chrysostom –Ascetic, Preacher, Bishop. London 1995.

N. Russell, Cyrill of Alexandria, London – New York 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

After the finish of the course

STL_W01 – the student has in-depth knowledge of the subject and methodological specifics of theology, especially in the area of Greek patristic theology of the fifth-seventh century; is able to develop this knowledge and creatively apply it in educational and environmental activities

STL_W02 - he knows the basic terminology of Greek patristic theology of the fifth-seventh century and its Greek roots

STL_W03 - he has a structured and in-depth knowledge, including theology and methodology, of the ancient Greek Christian writers of the fifth-seventh century

STL_W04 - he has in-depth knowledge of contemporary achievements, centers and research schools in the field of Greek patristic theology of the fifth-seventh century

STL_W06 - he has an in-depth knowledge of contemporary Church teaching in the field of Greek patristic theology of the fifth-seventh century

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Effects of Education (1): he has in-depth relevant knowledge and is able to develop and creatively apply it

Grade:

Non sufficient (2): he has no in-depth relevant knowledge and is unable to develop and creatively apply it

Sufficient (3): he has sufficient relevant knowledge and is able to sufficiently develop and creatively apply it

Good (4): he has a lot of relevant knowledge and is able to develop it well and apply it creatively

Very good (5): he has very high relevant knowledge and is able to develop and creatively apply it very well

EE (2): he knows the basic terminology in the relevant field and its cultural roots

For the grade:

Non sufficient (2): he does not know the basic terminology in the relevant field and its cultural roots

Sufficient (3): he knows sufficiently the basic terminology in the relevant field and its cultural roots

Good (4): he knows well the basic terminology in the relevant area and its cultural roots

Very good (5): he knows very well the basic terminology in the relevant field and its cultural roots

EE (3): he has organized and deepened relevant knowledge

For the grade:

Non sufficient (2): he does not have sufficiently organized and deepened relevant knowledge

Sufficient (3): he has sufficiently ordered and deepened relevant knowledge

Good (4): he has well-ordered and in-depth relevant knowledge

Very good (5): he has very well ordered and deepened relevant knowledge

EE (4): he has in-depth knowledge of contemporary achievements, research centers and schools in the field of relevant knowledge

For the grade:

Non sufficient (2): he does not have sufficiently in-depth knowledge of contemporary achievements, research centers and schools in the field of relevant knowledge

Sufficient (3): he has sufficiently in-depth knowledge of contemporary achievements, research centers and schools in the field of relevant knowledge

Good (4): he has a well-deepened knowledge of contemporary achievements, centers and research schools in the field of relevant knowledge

Very good (5): he has very well in-depth knowledge of contemporary achievements, research centers and schools in the field of relevant knowledge

EE(6): he has in-depth knowledge of contemporary teaching of the Church in the relevant area

For the grade:

Non sufficient (2): he does not have sufficiently in-depth knowledge of the contemporary teaching of the Church in the relevant field.

Sufficient (3): he has a sufficiently in-depth knowledge of the contemporary teaching of the Church in the relevant area

Good (4): he has a well-deepened knowledge of the contemporary teaching of the Church in the relevant area

Very good (5): he has a very well-deepened knowledge of the contemporary teaching of the Church in the relevant area

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leon Nieścior
Prowadzący grup: Leon Nieścior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(tylko po angielsku) Description of credits:

Lecture attendance: 30 hrs.

Preparation for the exam: 20 hrs.

Independent analysis of source materials: 20 hrs.

Consultation: 5 hrs.

TOTAL HOURS: 75 = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Selected elements of patristic theology of the fourth century

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Monastic literature (5 hours)

2. John Chrysostom (4)

3. Cyril of Alexandria (4)

4. John of Damascus (2)

Literatura: (tylko po angielsku)

A. Basic literature:

J. QUASTEN, Patrology, vol. 3, Allen 1995.

B. Additional literature:

W. Harmless, Desert Christians. An Introduction to the Literature of Early Monasticism, New York 2004.

J. D. Kelly, Golden Mouth: The Story of John Chrysostom –Ascetic, Preacher, Bishop. London 1995.

N. Russell, Cyrill of Alexandria, London – New York 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)