Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Greek authors: Eusebius of Caesarea, Cyril of Jerusalem, Gregory of Nazianzus, Basil the Great, Gregory of Nyssa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SSTA-GEA
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Greek authors: Eusebius of Caesarea, Cyril of Jerusalem, Gregory of Nazianzus, Basil the Great, Gregory of Nyssa
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

STL_W01;

STL_W02;

STL_W03;

STL_W04;

STL_W06;

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) Basic knowledge of theology and patrology

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Selected elements of patristic theology of the fourth century

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Selected elements of patristic theology of the fourth century

1. Eusebius of Caesarea (1 class).

2. Cyril of Jerusalem (2 classes).

3. Gregory of Nazianzus (4 classes).

4. Basil the Great (4 classes).

5. Gregory of Nyssa (4 classes).

Literatura: (tylko po angielsku)

A. Basic literature:

QUASTEN J., Patrology, vol. 3, Allen 1995.

B. Additional literature:

Nicu Dumitrașcu, Basil the Great: Faith, Mission and Diplomacy in the Shaping of Christian Doctrine, Oxford: Routledge 2018

Brian Daley, Gregory of Nazianzus, Oxford: Routledge 2006.

Anthony Meredith, Gregory of Nyssa, Oxford: Routledge 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

STL_W01 – the student has in-depth knowledge of the subject and methodological specifics of theology, especially in the area of Greek patristic theology of the 4th century; is able to develop this knowledge and creatively apply it in educational and environmental activities

STL_W02 - he knows the basic terminology of Greek patristic theology of the second century and its Greek roots

STL_W03 - he has a structured and in-depth knowledge, including theology and methodology, of the ancient Greek Christian writers of the 4th century

STL_W04 - he has in-depth knowledge of contemporary achievements, centers and research schools in the field of Greek patristic theology of the second century

STL_W06 - he has an in-depth knowledge of contemporary Church teaching in the field of Greek patristic theology of the 4th century.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Effects of Education (1): he has in-depth relevant knowledge and is able to develop and creatively apply it

Grade:

Non sufficient (2): he has no in-depth relevant knowledge and is unable to develop and creatively apply it

Sufficient (3): he has sufficient relevant knowledge and is able to sufficiently develop and creatively apply it

Good (4): he has a lot of relevant knowledge and is able to develop it well and apply it creatively

Very good (5): he has very high relevant knowledge and is able to develop and creatively apply it very well

EE (2): he knows the basic terminology in the relevant field and its cultural roots

For the grade:

Non sufficient (2): he does not know the basic terminology in the relevant field and its cultural roots

Sufficient (3): he knows sufficiently the basic terminology in the relevant field and its cultural roots

Good (4): he knows well the basic terminology in the relevant area and its cultural roots

Very good (5): he knows very well the basic terminology in the relevant field and its cultural roots

EE (3): he has organized and deepened relevant knowledge

For the grade:

Non sufficient (2): he does not have sufficiently organized and deepened relevant knowledge

Sufficient (3): he has sufficiently ordered and deepened relevant knowledge

Good (4): he has well-ordered and in-depth relevant knowledge

Very good (5): he has very well ordered and deepened relevant knowledge

EE (4): he has in-depth knowledge of contemporary achievements, research centers and schools in the field of relevant knowledge

For the grade:

Non sufficient (2): he does not have sufficiently in-depth knowledge of contemporary achievements, research centers and schools in the field of relevant knowledge

Sufficient (3): he has sufficiently in-depth knowledge of contemporary achievements, research centers and schools in the field of relevant knowledge

Good (4): he has a well-deepened knowledge of contemporary achievements, centers and research schools in the field of relevant knowledge

Very good (5): he has very well in-depth knowledge of contemporary achievements, research centers and schools in the field of relevant knowledge

EE(6): he has in-depth knowledge of contemporary teaching of the Church in the relevant area

For the grade:

Non sufficient (2): he does not have sufficiently in-depth knowledge of the contemporary teaching of the Church in the relevant field.

Sufficient (3): he has a sufficiently in-depth knowledge of the contemporary teaching of the Church in the relevant area

Good (4): he has a well-deepened knowledge of the contemporary teaching of the Church in the relevant area

Very good (5): he has a very well-deepened knowledge of the contemporary teaching of the Church in the relevant area

Method of verification of educational effects

For all the prerequisites for passing the course is the achievement of all the established learning effects. The deadline for completing the individual prerequisites will be given by the lecturer at the first lecture of the semester.

Requirements: 1) mid-semester paper: individual topics will be offered to everyone in advance; 3 pages of A 4; 2) final paper: individual topics will be offered to everyone in advance, 5 pages of A 4; 3) oral colloquium as an additional requirement: for patrology students and those who have missed more than 3 classes; from the knowledge of the discussed early Christian authors, available in: J. Quasten, Patrology, vol. 3; during the examination session.

The final grade is based on two written papers, and for students subject to the third requirement: written papers and an oral colloquium.

The passing grade in the course is determined by the number of points obtained: - sufficient - sufficient plus - 50-60%, good - good plus - 60-85%, very good - 85-100%. Maximum of scores: 100.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leon Nieścior
Prowadzący grup: Leon Nieścior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(tylko po angielsku) Description of credits:

Lecture attendance: 30 hrs.

Preparation for the exam: 20 hrs.

Independent analysis of source materials: 20 hrs.

Consultation: 5 hrs.

TOTAL HOURS: 75 = 3 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Selected elements of patristic theology of the fourth century

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Selected elements of patristic theology of the fourth century

1. Eusebius of Caesarea (1 class).

2. Cyril of Jerusalem (2 classes).

3. Gregory of Nazianzus (4 classes).

4. Basil the Great (4 classes).

5. Gregory of Nyssa (4 classes).

Literatura: (tylko po angielsku)

A. Basic literature:

QUASTEN J., Patrology, vol. 3, Allen 1995.

B. Additional literature:

Nicu Dumitrașcu, Basil the Great: Faith, Mission and Diplomacy in the Shaping of Christian Doctrine, Oxford: Routledge 2018

Brian Daley, Gregory of Nazianzus, Oxford: Routledge 2006.

Anthony Meredith, Gregory of Nyssa, Oxford: Routledge 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)