Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Methodology of Research in Theology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SSTA-MO
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Methodology of Research in Theology
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki teologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

STL_W01;

STL_W03;

STL_U02;

Wymagania wstępne:

podstawowe akademickie wykształcenie w teologii katolickiej

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zapoznaniu studentów z metodologią i dobrymi praktykami w pracy naukowej teologa. Podczas zajęć studenci powinni nauczyć się, jak napisać dobry naukowy tekst teologiczny w języku angielskim.

Pełny opis:

The course is devoted to acquainting the students with methodology and good practices in the scholarly work of a theologian. During the course, the students should learn how to write a good academic theological text in English. In particular, they should learn how to choose a good topic of a scholarly work, how to formulate theological problems, how to develop and organize theological arguments, how to remain Catholic in theology, how to use good academic English style in writing, how to handle theological sources, how to find and use scholarly literature on the subject, and how to make references to it.

Literatura:

1. L. Alonso Schökel and J. M. Bravo, A Manual of Hermeneutics, trans. L. M. Rosa (Biblical Seminar 54; Sheffield Academic: Sheffield 1998).

2. Electronic resources of the library of UKSW: https://pulpit.uksw.edu.pl/

3. R. Mazza, 'Dating Early Christian Papyri: Old and New Methods – Introduction', Journal for the Study of the New Testament 42.1 (2019)

46–57.

4. J. Morgan, 'How Do Motifs Endure and Perform? Motif Theory for the Study of Biblical Narratives', Revue Biblique 122 (2015) 194-216.

5. K. J. O'Neil, 'A Method for Reading Church Documents in Moral Theology', New Theology Review 19 (2006) 63-72.

6. A. D. Canales, 'Roman Catholic Pastoral Theology: An Adolescent Ministry Scholar's Perspective', Journal of Pastoral Theology 28 (2018) 78-93.

7. D. M. Lantigua and D. A. Clairmont, 'Between Inculturation and Natural Law: Comparative Method in Catholic Moral Theology', Journal of Moral Theology 2 (2013) 60-88.

8. S. C. DeMarais, '"Are We Theologians?": A Practical Theology Approach to Catholic Social Teaching with Women Religious in East Africa', Journal of Moral Theology 11 (2022) 136-145.

9a. T. J. White, 'The analogia fidei in Catholic Theology', International Journal of Systematic Theology 22 (2020) 512-537.

9b. N. J. Healy, 'Communion, Sacramental Authority, and the Limits of Synodality', Communio: International Catholic Review 48.4 (Winter 2021) 663-685.

10a. R. Carter and M. McCarthy, Cambridge Grammar of English (Cambridge University: Cambridge 2010), chapter: Grammar and academic English (sections 140-154).

10b. C. Soanes and A. Stevenson (eds.), Oxford Dictionary of English (2nd edn., Oxford University: Oxford 2006).

10c. Oxford Learner's Dictionary of Academic English (Oxford University: Oxford 2014).

11a. New Oxford Style Manual (3rd edn., Oxford University: Oxford 2016).

11b. The Chicago Manual of Style (17th edn., University of Chicago: Chicago 2017).

11c. The SBL Handbook of Style (2nd edn., SBL: Atlanta, GA 2014).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - the student has advanced knowledge of the subject-oriented and methodological specificity of theology, is able to develop this knowledge and creatively use it in scholarly research activity

W2 - the student has advanced knowledge concerning theories and methods applied in scholarly research in theology

U1 - the student has research skills in analysing biblical and theological texts, can use research methods and tools aiming at interpreting such texts properly

Metody i kryteria oceniania:

Effect W1

For a very good grade - the student has advanced knowledge of the subject-oriented and methodological specificity of theology, is able to develop this knowledge and creatively use it in scholarly research activity

For a good grade - the student has good knowledge of the subject-oriented and methodological specificity of theology, is able to develop this knowledge and creatively use it in scholarly research activity

For a satisfactory grade - the student has basic knowledge of the subject-oriented and methodological specificity of theology, is able to develop this knowledge and use it in scholarly research activity

Effect W2

For a very good grade - the student has advanced knowledge concerning theories and methods applied in scholarly research in theology

For a good grade - the student has good knowledge concerning theories and methods applied in scholarly research in theology

For a satisfactory grade - the student has basic knowledge concerning theories and methods applied in scholarly research in theology

Effect U1

For a very good grade - the student has good research skills in analysing biblical and theological texts, can well use research methods and tools aiming at interpreting such texts properly

For a good grade - the student has some research skills in analysing biblical and theological texts, can somehow use research methods and tools aiming at interpreting such texts properly

For a satisfactory grade - the student has basic research skills in analysing biblical and theological texts, can basically use research methods and tools aiming at interpreting such texts properly

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartosz Adamczewski
Prowadzący grup: Bartosz Adamczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Praca własna - 30 godz.


Suma godzin: 60 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)