Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Religious freedom in the teaching of the Catholic Church

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WT-SSTA-RF
Kod Erasmus / ISCED: 08.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0221) Religia i teologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Religious freedom in the teaching of the Catholic Church
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

STL_W01;

STL_W02;

STL_W03;

STL_W04;

STL_W06;

Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych terminów z zakresu wolności religijnej

Skrócony opis:

Wolność religijna jest zjawiskiem który jest fundamentalny w życiu człowieka. Badanie tego zjawiska z punktu widzenia prawnego, teologicznego oraz socjologicznego a także pokrewnych jest odpowiedzią na wyzwania współczesności. Nauczanie Kościoła na temat wolności religijnej daje pełną odpowiedź na potrzeby wszystkich społeczeństw.

Pełny opis:

Wolność religijna jest zjawiskiem który jest fundamentalny w życiu człowieka. Badanie tego zjawiska z punktu widzenia prawnego, teologicznego oraz socjologicznego a także pokrewnych jest odpowiedzią na wyzwania współczesności. Nauczanie Kościoła na temat wolności religijnej daje pełną odpowiedź na potrzeby wszystkich społeczeństw.

Zajęcia obejmują tematy związane z historią rozumienia wolności religijnej, ze współczesnymi trendami rozumienia problemu oraz wyzwaniami stojącymi przed Kościołem i światem w kontekście właściwego rozumienia tego zagadnienia.

Literatura:

Raporty o wolności religijnej, dokumenty Kościoła o wolności religijnej, literatura przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Boguszewski
Prowadzący grup: Mariusz Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)