Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2: semestr II - kier. lekarski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: C-JO-AB2-II-WMCM-LEK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: język angielski B2: semestr II - kier. lekarski
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy: Wszystkie przedmioty językowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WMKL_D.U18

Skrócony opis:

Lektorat języka angielskiego, poziom B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Pełny opis:

Lektorat ma na celu przygotowanie studenta, aby mógł porozumiewać się z pacjentem w języku angielskim na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Literatura:

podana przez prowadzących zajęcia

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi porozumieć się z pacjentem w języku angielski na poziomie B2+ według ESOKJ.

Opis ECTS w poszczególnych grupach.

Metody i kryteria oceniania:

podane przez prowadzących zajęcia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Nowosielska
Prowadzący grup: Grażyna Rychlik, Paulina Wrzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat języków nowożytnych - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)