Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chór UKSW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CH-UKSW-CH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chór UKSW
Jednostka: Chór
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Strona przedmiotu: https://www.facebook.com/chor.uksw/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

H1A_W07, H2A_W07, H1A_W10, H2A_W10, H1A_U03, H2A_U03, H1_U05, H2_U05, H1A_K01, H2A_K01, H1A_K06, H2A_K06

Skrócony opis:

Chór powstał w 1968 r., do X 1999 działał jako Chór ATK. W ciągu 55 lat działalności dał wiele koncertów w Polsce i Europie. Zdobywa laury na festiwalach. Obecnie Chór UKSW jest również miejscem, gdzie przy okazji realizacji przedmiotu ogólnouczelnianego, studenci mogą rozwijać swoje pasje muzyczne i zainteresowania wokalne. W Chórze prowadzone jest kształcenie wokalne zbiorowe i indywidualne, na które kładziony jest duży nacisk, i które zajmuje dużą część zajęć.

Pełny opis:

Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstał w 1968 roku, do października 1999 działał jako Chór Akademii Teologii Katolickiej. W ciągu 55 lat istnienia dał wiele koncertów w Polsce i niemal wszystkich krajach Europy (m. in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Jugosławii, Niemczech, Monako, Szwajcarii, Watykanie, na Węgrzech i we Włoszech). Zespół jest zdobywcą szeregu nagród i wyróżnień, m. in.: 1985, Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat - najlepszy debiut; 1986, Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Nagroda Specjalna dla Dyrygenta; 1987, Festiwal Chóralny w Kraśniku - Grand Prix; 1987, Academia Cantat we Wrocławiu - IV miejsce; 1987, Nagroda im. Błogosławionego Brata Alberta; 1988, Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach - I miejsce i Złoty Medal oraz Nagroda Specjalna w Legnicy, Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich we Wrocławiu; Tynieckie Recitale Organowe, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Spotkania Chórów Warszawskich Cantate Domino, Jornades Internacionals de Cant Coral a Barcelona (Hiszpania), Rencontres Musicales et Chorales Internationales de Mirepoix et de L’Ariege w Mirepoix (Francja), Deutscher Katholikentag Dresden (Niemcy), XV Zamojskie Dni Muzyki, Międzynarodowy Festiwal Musica Sacra w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Międzynarodowy Festiwal i Dyrygencka; 1990, Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej w Rumi - II miejsce; 1992, Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat - nagroda za najlepsze wykonanie kompozycji religijnej; 1998, dwie pierwsze nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Music World w Fivizzano we Włoszech; 1998, Nagroda Kanclerza Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Echo Bałtyku za propagowanie współczesnej polskiej muzyki sakralnej; 1999, Złota Odznaka Liceum Św. Augustyna, 2001, I Nagroda i Puchar Wojewody Mazowieckiego na Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich w Warszawie, III miejsce w 52° Concorso Polifonico Internazionale "Guido d'Arezzo" 2004 w Arezzo (Włochy). Chór występował wielokrotnie podczas licznych festiwali w kraju i za granicą, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, Conversatorium OrganoweMuzyczna Wiosna w Kiszyniowie (Mołdawia), Festiwal Journees Mozart Lausanne 2003 w Lozannie (Szwajcaria) i wielu innych, Sezon Polski 2004 w Strasbourgu (Francja). Do ostatnich sukcesów należą wygrane na Festiwalach Chóralnych w Wysokiej (2022) i Tychach (2024)

Literatura:

Wybrane pozycje podstawowej literatury chóralnej i oratoryjno-kantatowej w zależności od poziomu uczestników oraz bieżących potrzeb Uniwersytetu. Co roku przygotowywany jest koncert jesienny (zazwyczaj z literaturą patriotyczno-religijną związaną z rocznicą odzyskania Niepodległości), koncert kolęd (Chór uczestniczy w uroczystości opłatka uczelnianego oraz w spotkaniu noworocznym z Wielkim Kanclerzem UKSW), koncert oratoryjno-kantatowy przygotowywany na dzień patrona Uniwersytetu - sł. b. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (28.05) oraz program a cappella na mszę św. radiową w Bazylice św. Krzyża z okazji Święta Uniwersytetu. Chór ma również w stałym repertuarze utwory z kanonu uroczystości uczelnianych - występuje podczas posiedzeń Senatu o szczególnym charakterze, czy doktoratów honoris causa.

Podczas indywidualnej pracy nad emisją głosu poszczególnych chórzystów wykorzystuje się literaturę dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Nieodzowną pozycją obowiązkową dla wszystkich jest N. Vaccai - Praktyczna metoda włoskiego śpiewu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- (H1A_W07, H2A_W07) zna i rozumie podstawowe metody interpretacji różnych wytworów kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki wokalnej (chóralnej) i wokalno-instrumentalnej,

- (H1A_W10, H2A_W10) ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury, wie jak funkcjonuje amatorski zespół chóralny, ma orientację we współczesnym życiu kulturalnym,

- (H1A_U03, H2A_U03) umie samodzielnie poszerzać swoje umiejętności artystyczne oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową,

- (H1A_U05, H2A_U05) potrafi przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury muzycznej, w zgodzie ze stylem muzycznym, uwzględniając znaczenie, oddziaływanie społeczne oraz miejsce w procesie historyczno-kulturowym wykonywanych dzieł,

- (H1A_K01, H2A_K01) rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób,

- (H1A_K06, H2A_K06) uczestniczy w życiu kulturalnym, szczególnie w amatorskim ruchu chóralnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

3 ECTS w każdym semestrze

Metody i kryteria oceniania:

1. Przesłuchania (w małych grupach)

2. Kontrola obecności na próbach

3. Czynny udział w koncertach

4. Uczestnictwo w warsztatach wokalnych i obozach szkoleniowych.

5. Ocena stopnia przygotowania poszczególnych partii wokalnych (indywidualnie)

6. Zaangażowanie w funkcjonowanie zespołu

Praktyki zawodowe:

Próby sekcyjne (pojedyncze głosy) i wspólne (tutti) odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki od 19.00 do 21.00 w kampusie przy ul. Wóycickiego. Od godz. 18.00 prowadzone są indywidualne zajęcia z emisji głosu. Aby zapisać się na przedmiot i de facto zostać członkiem Chóru, konieczne jest pomyślne przejście przez etap przesłuchania do zespołu (do końca października w każdym roku akademickim).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Sławecki
Prowadzący grup: Alicja Ogrodzińska, Przemysław Raczkowski, Michał Sławecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Sławecki
Prowadzący grup: Michał Sławecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Sławecki
Prowadzący grup: Michał Sławecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Sławecki
Prowadzący grup: Alicja Ogrodzińska, Przemysław Raczkowski, Michał Sławecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Sławecki
Prowadzący grup: Michał Sławecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS

Próby odbywają się dwa razy w tygodniu - PONIEDZIAŁKI i CZWARTKI w godz. 19.00-21.00 w bud. 23 przy ul. Wóycickiego i są obowiązkowe.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

Chór powstał w 1968 r., do X 1999 działał jako Chór ATK. W ciągu ponad 50 lat działalności dał wiele koncertów w Polsce i Europie. Zdobywa laury na festiwalach. Obecnie Chór UKSW jest również miejscem, gdzie przy okazji realizacji przedmiotu ogólnouczelnianego, studenci mogą rozwijać swoje pasje muzyczne i zainteresowania wokalne. W Chórze prowadzone jest kształcenie wokalne zbiorowe i indywidualne, na które kładziony jest duży nacisk, i które zajmuje dużą część zajęć.

Pełny opis:

Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego powstał w 1968 roku, do października 1999 działał jako Chór Akademii Teologii Katolickiej. W ciągu 40 lat istnienia dał wiele koncertów w Polsce i niemal wszystkich krajach Europy (m. in. w Austrii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Jugosławii, Niemczech, Monako, Szwajcarii, Watykanie, na Węgrzech i we Włoszech). Zespół jest zdobywcą szeregu nagród i wyróżnień, m. in.: 1985, Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat - najlepszy debiut; 1986, Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Nagroda Specjalna dla Dyrygenta; 1987, Festiwal Chóralny w Kraśniku - Grand Prix; 1987, Academia Cantat we Wrocławiu - IV miejsce; 1987, Nagroda im. Błogosławionego Brata Alberta; 1988, Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach - I miejsce i Złoty Medal oraz Nagroda Specjalna w Legnicy, Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich we Wrocławiu; Tynieckie Recitale Organowe, Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach, Spotkania Chórów Warszawskich Cantate Domino, Jornades Internacionals de Cant Coral a Barcelona (Hiszpania), Rencontres Musicales et Chorales Internationales de Mirepoix et de L’Ariege w Mirepoix (Francja), Deutscher Katholikentag Dresden (Niemcy), XV Zamojskie Dni Muzyki, Międzynarodowy Festiwal Musica Sacra w Łodzi, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej w Trzebnicy, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Międzynarodowy Festiwal i Dyrygencka; 1990, Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej w Rumi - II miejsce; 1992, Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat - nagroda za najlepsze wykonanie kompozycji religijnej; 1998, dwie pierwsze nagrody na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Music World w Fivizzano we Włoszech; 1998, Nagroda Kanclerza Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Echo Bałtyku za propagowanie współczesnej polskiej muzyki sakralnej; 1999, Złota Odznaka Liceum Św. Augustyna, 2001, I Nagroda i Puchar Wojewody Mazowieckiego na Mazowieckim Festiwalu Chórów Akademickich w Warszawie, III miejsce w 52° Concorso Polifonico Internazionale "Guido d'Arezzo" 2004 w Arezzo (Włochy). Chór występował wielokrotnie podczas licznych festiwali w kraju i za granicą, m.in.: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater w Częstochowie, Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans we Wrocławiu, Laboratorium Muzyki Współczesnej w Białymstoku, Conversatorium OrganoweMuzyczna Wiosna w Kiszyniowie (Mołdawia), Festiwal Journees Mozart Lausanne 2003 w Lozannie (Szwajcaria) i wielu innych, Sezon Polski 2004 w Strasbourgu (Francja). Do ostatnich sukcesów należą wygrane na Festiwalu Chóralnym w Ząbkach - Grand Prix (2014) i Grójcu (2014, 2016).

Literatura:

Wybrane pozycje podstawowej literatury chóralnej i oratoryjno-kantatowej w zależności od poziomu uczestników oraz bieżących potrzeb Uniwersytetu. Co roku przygotowywany jest koncert jesienny (zazwyczaj z literaturą patriotyczno-religijną związaną z rocznicą odzyskania Niepodległości), koncert kolęd (Chór uczestniczy w uroczystości opłatka uczelnianego oraz w spotkaniu noworocznym z Wielkim Kanclerzem UKSW), koncert oratoryjno-kantatowy przygotowywany na dzień patrona Uniwersytetu - sł. b. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (28.05) oraz program a cappella na mszę św. radiową w Bazylice św. Krzyża z okazji Święta Uniwersytetu. Chór ma również w stałym repertuarze utwory z kanonu uroczystości uczelnianych - występuje podczas posiedzeń Senatu o szczególnym charakterze, czy doktoratów honoris causa.

Podczas indywidualnej pracy nad emisją głosu poszczególnych chórzystów wykorzystuje się literaturę dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Nieodzowną pozycją obowiązkową dla wszystkich jest N. Vaccai - Praktyczna metoda włoskiego śpiewu.

Wymagania wstępne:

Od studentów uczestniczących w zajęciach wymaga się muzykalności i ogólnego poczucia rytmu. Aby móc uczestniczyć w zajęciach, należy przejść pozytywnie przesłuchanie, podczas którego student zostanie poproszony o zaśpiewanie ulubionej piosenki, a także o powtórzenie nieskomplikowanej melodii i przebiegu rytmicznego. TERMINY PRZESŁUCHAŃ: 2.10 oraz 5.10 w godz. 18.00-19.30 w salach 102, 103, 105 w bud. 23 kampus przy ul. Wóycickiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Sławecki
Prowadzący grup: Michał Sławecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)