Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CSDZ-ABK-KKP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów
Jednostka: Biuro Karier
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_UK P6S_UW P7S_KK

P7S_UK P7S_UW P7S_UO

P6S_UO

ZDK_U07

ZDK_U11

ZDK_K04

ZDK_K02

Pełny opis:

Celem warsztatów będzie rozwój kompetencji kreatywność, innowacyjność, komunikatywność. Warsztaty będą złożone z następujących bloków tematycznych:

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

1) Komunikacja interpersonalna (czym jest, efektywna komunikacja – warunki)

2) Komunikacja interpersonalna w rozwiązywaniu konfliktów

3) Trening "dopasowania" i "prowadzenia" w komunikacji

4) Konstruktywna krytyka i asertywność w konflikcie

5) Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów (zmiana pozycji percepcyjnej)

6) Techniki sterowania dialogiem

7) Psychologiczne techniki wpływu w konflikcie

8) Sposoby myślenia innych ludzi:

• autorytet zewnętrzny - wewnętrzny,

• dążenie - unikanie,

• ja - inni,

• ogólny - szczegółowy,

• opcje - procedury,

• podobieństwa – różnice

Twórcze rozwiązywanie problemów

1) Czym jest innowacja, czym jest kreatywność

2) Role w procesie innowacji (budowanie zespołów)

3) Techniki analizowania problemów (m. in. model ryby, speedboard)

4) Techniki poszukiwania rozwiązań

• techniki wyjścia od problemu np. metaplan, kwiat lotosu

• techniki omijania muru braku pomysłów np. łamanie założeń

• techniki „uderzenia z flanki” np. SCAMPER

Opis pracy studenta

16 h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

10 h Praca własna – przygotowanie do zajęć Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

16 h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego Twórcze rozwiązywanie problemów

11 h Praca własna - przygotowanie do zajęć Twórcze rozwiązywanie problemów

8 h Zadanie 1 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

8 h Zadanie 2 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

8 h Zadanie 3 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

8 h Zadanie 4 z obszaru tematycznego, którego dotyczą warsztaty

15 h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

PROWADZĄCY: Agnieszka Świst-Kamińska

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt kształcenia po ukończeniu warsztatu na poziomie podstawowym

• Ma uporządkowaną wiedzę ogólna na temat kanałów komunikacji, modeli komunikacji, diagnozowania sytuacji konfliktowej, technik, stylów i metod rozwiązywania konfliktów

• Ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu definicji twórczości (koncepcja myślenia lateralnego, asocjacyjnego)

• Ma uporządkowaną szczegółową wiedzę na temat barier kreatywności i metod ich przełamywania (błędne nastawienie, szufladkowanie, etykietowanie, inercyjność umysłu, fiksacja funkcjonalna)

• Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat psychologicznych uwarunkowań powstawania konfliktów i ich skutków

• Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z obszaru technik twórczego myślenia (metoda 635, kapelusze E. De Bono, myślenie metaforyczne, mapa myśli, metoda Walta Disneya)

• Potrafi analizować własne zachowanie pod kątem strategii stosowanych w czasie konfliktu

• Potrafi stosować użytecznie techniki komunikacyjne

• Potrafi zastosować w praktyce różne techniki służące diagnozie, analizie i rozwiązywaniu problemów (SWOT, uszczegóławianie faktów, redefiniowanie problemów)

• Potrafi świadomie budować własną wiarygodność i skuteczność osobistą

• Potrafi skutecznie pracować w grupie, potrafi poradzić sobie z trudnymi sytuacjami podczas pracy zespołowej

• Rozumie korzyści wynikające z umiejętności twórczego myślenia

• Potrafi dostrzegać i twórczo rozwiązywać problemy

Dodatkowo:

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu zarządcy dziedzictwa kulturowego, jest świadom odpowiedzialności za decyzje podejmowane w trakcie prac badawczych oraz konieczności respektowania regulacji prawnych

- Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

- Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów etycznych pojawiających się w pracy zawodowej zarządcy dziedzictwa kulturowego

- Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i aktywność na warsztatach:

1. Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.

2. Twórcze rozwiązywanie problemów

Dodatkowo, student ma obowiązek:

- napisania testów ewaluacyjnych (na rozpoczęcie zajęć i zakończenie zajęć),

- przystąpienia do indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, służących diagnozie ról zespołowych, określeniu potrzeb, udzieleniu wskazówek rozwojowych,

- zaliczenie warsztatów w formie wybranej przez prowadzącego zajęcia (egzamin/test/rozmowa oceniająca).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kafara, Magdalena Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kafara, Magdalena Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Pełny opis:

Celem warsztatów będzie rozwój kompetencji kreatywność, innowacyjność, komunikatywność. Warsztaty będą złożone z następujących bloków tematycznych:

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

1) Komunikacja interpersonalna (czym jest, efektywna komunikacja – warunki)

2) Komunikacja interpersonalna w rozwiązywaniu konfliktów

3) Trening "dopasowania" i "prowadzenia" w komunikacji

4) Konstruktywna krytyka i asertywność w konflikcie

5) Strategie i techniki kreatywnego rozwiązywania konfliktów (zmiana pozycji percepcyjnej)

6) Techniki sterowania dialogiem

7) Psychologiczne techniki wpływu w konflikcie

8) Sposoby myślenia innych ludzi:

• autorytet zewnętrzny - wewnętrzny,

• dążenie - unikanie,

• ja - inni,

• ogólny - szczegółowy,

• opcje - procedury,

• podobieństwa – różnice

Twórcze rozwiązywanie problemów

1) Czym jest innowacja, czym jest kreatywność

2) Role w procesie innowacji (budowanie zespołów)

3) Techniki analizowania problemów (m. in. model ryby, speedboard)

4) Techniki poszukiwania rozwiązań

• techniki wyjścia od problemu np. metaplan, kwiat lotosu

• techniki omijania muru braku pomysłów np. łamanie założeń

• techniki „uderzenia z flanki” np. SCAMPER

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kafara, Magdalena Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kafara, Magdalena Mazur
Prowadzący grup: Anita Frankowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kafara
Prowadzący grup: Agnieszka Świst-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.