Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje i Savoir vivre w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CSDZ-ABK-NSV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje i Savoir vivre w biznesie
Jednostka: Biuro Karier
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_WK P6S_WK

P6S_UK P6S_KR


Skrócony opis:

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

Negocjacje w biznesie oraz savoir-vivre w biznesie.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest rozwój następujących kompetencji: autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji.

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

I. Negocjacje w biznesie

1. Przygotowanie do rozmów

2. Techniki negocjacyjne

• Ćwiczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• Techniki wywierania wpływu, manipulacji, perswazji

• Taktyki negocjacyjne dla różnego rodzaju partnerów (roszczeniowi, atakujący, niezdecydowani, niezaangażowani)

3.Zakończenie negocjacji

II. Savoir-vivre w biznesie

1. Na czym polega savoir-vivre w biznesie

• Korzyści ze stosowania

• Etykieta wobec klientów, przełożonych, współpracowników

• Savoir-vivre dla przełożonych

• Savoir-vivre dla uczestników

• Granice poufałości w kontaktach zawodowych

2. Dress code w firmie (dla kobiet i mężczyzn)

3. Powitanie (podanie ręki, przedstawienie się, wizytówki)

4. Etykieta w komunikacji (rozmowa bezpośrednia, kontakty telefoniczne i mailowe)

Opis pracy studenta

16 h Obecność i zaangażowanie podczas zajęć z bloku tematycznego: Negocjacje w biznesie.

10 h Praca własna – przygotowanie do zajęć z bloku tematycznego: Negocjacje w biznesie.

16 h Obecność i zaangażowanie podczas zajęć z bloku tematycznego: Savoir- vivre w biznesie.

11 h Praca własna – przygotowanie do zajęć z bloku tematycznego: Savoir- vivre w biznesie.

8 h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8 h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8 h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8 h Zadanie 4 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15 h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

PROWADZĄCY: Agnieszka Świst-Kamińska

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt kształcenia po ukończeniu warsztatu na poziomie podstawowym

• Zna techniki negocjacyjne

• Rozumie rolę i znaczenie stosowania zasad savoir-vivre w biznesie

• Zna zasady savoir-vivre dla przełożonych i pracowników

• Potrafi wybrać najbardziej odpowiednią technikę w sytuacji negocjacyjnej

• Potrafi zastosować zasady savoir-vivre w sytuacji biznesowej

• Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego, dokonuje samooceny kompetencji oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z obszaru savoir-vivre i negocjacji

• Potrafi świadomie stosować techniki negocjacyjne i zasady savoir-vivre w sytuacjach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność i aktywność na szkoleniu Negocjacje i savoir-vivre w biznesie,

- napisanie testów ewaluacyjnych (na rozpoczęcie zajęć i zakończenie zajęć),

- przystąpienia do indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, służących diagnozie ról zespołowych, określeniu potrzeb, udzieleniu wskazówek rozwojowych,

- zaliczenie warsztatów w formie wybranej przez prowadzącego zajęcia (egzamin/test/rozmowa oceniająca).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kafara, Magdalena Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kafara, Magdalena Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Pełny opis:

Celem warsztatów jest rozwój następujących kompetencji: autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie decyzji.

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

I. Negocjacje w biznesie

1. Przygotowanie do rozmów

2. Techniki negocjacyjne

• Ćwiczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej

• Techniki wywierania wpływu, manipulacji, perswazji

• Taktyki negocjacyjne dla różnego rodzaju partnerów (roszczeniowi, atakujący, niezdecydowani, niezaangażowani)

3. Zakończenie negocjacji

II. Savoir vivre w biznesie

1. Na czym polega savoir vivre w biznesie

• Korzyści ze stosowania

• Etykieta wobec klientów, przełożonych, współpracowników

• Savoir vivre dla przełożonych

• Savoir vivre dla uczestników

• Granice poufałości w kontaktach zawodowych

2. Dress code w firmie (dla kobiet i mężczyzn)

3. Powitanie (podanie ręki, przedstawienie się, wizytówki)

4. Etykieta w komunikacji (rozmowa bezpośrednia, kontakty telefoniczne i mailowe)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kafara, Magdalena Mazur
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kafara, Magdalena Mazur
Prowadzący grup: Grażyna Knitter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kafara
Prowadzący grup: Agnieszka Świst-Kamińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Skrócony opis:

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

Negocjacje w biznesie oraz savoir-vivre w biznesie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.