Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-42-10lab Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Neurofizjologia
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BC dla I roku II stopnia biologii
Przedmioty dla specjalności BSIM dla I roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się BI2_U02,BI2_U05, BI2_U07,BI2_U08,BI2_K05,BI2_K06


Wymagania wstępne:

Nie ma

Pełny opis:

Większość ćwiczeń odbędzie się w sali mikroskopowej, gdzie studenci zapoznają się z histologią układu nerwowego i typami neuronów. Osobne ćwiczenia będą poświęcone praktycznej nauce krojenia i barwienia skrawków histologicznych mózgu, ich rozkładania na szkiełkach podstawowych, rozpoznawania na przekrojach głównych struktur mózgu i barwienia skrawków podstawowymi metodami (n.p. metodą Nissla, DAPI) i oceny uzyskanych skrawków pod mikroskopem. Na kolejnych ćwiczeniach mawiane będą metody badania układu nerwowego stosowane w neurofizjologii: elektrofizjologiczne, histologiczne, immunohistologiczne i genetyczne oraz wyniki ciekawszych prac wykonanych tymi metodami.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BI2_W01 rozumie złożone zjawiska i procesy biologiczne

BI2_W05 ma wiedzę w zakresie aktualnych problemów biologii

BI2_U01 Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze biologii

BI2_U02 Biegle wykorzystuje literaturę z zakresu biologii w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

BI2_U03 wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

BI2_U04 wykonuje zlecone zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

BI2_U06 zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski

BI2_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

BI2_K06 wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy

ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 30 godzin

Przygotowanie własnej prezentacji: 40 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 50 godzin

Liczba ECTS: 4.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualnie oceniana będzie obecność i aktywność na zajęciach, zrozumienie technik badawczych neuroanatomii i sprawność ich użycia, umiejętność pracy w grupie.

Praktyki zawodowe:

Nauka dwóch podstawowych technik histologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turlejski
Prowadzący grup: Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turlejski
Prowadzący grup: Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turlejski
Prowadzący grup: Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.