Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia bezkręgowców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-ZOO-03lab Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia bezkręgowców
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty do wyboru dla II i III roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_U01,BI1_U02,BI1_U09,BI1_U10,BI1_K01Skrócony opis:

Student opanuje podstawową wiedzę z zakresu budowy morfologicznej, biologii, systematyki i filogenezy zwierząt bezkręgowych oraz jednokomórkowych i kolonijnych Protista.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Protista zwierzęce. Typ: Wiciowe (Mastigota), Sarkodowe (Sarcodina) i Orzęski (Ciliata). Budowa i funkcjonowanie komórki Protista.

2. Gąbki – Spongiaria, = Porifera, przykład zwierząt wielokomórkowych bez wyspecjalizowanych tkanek.

3. Parzydełkowce (Cnidaria) budowa ciała na przykładzie stułbi. Omówienie grup systematycznych. Żebropławy (Ctenophora).

4. Płazińce – Platyhelminthes. Gromada: Wirki (Turbellaria), Przywry (Trematoda), Tasiemce (Cestoda). Porównanie gatunków wolnożyjących i pasożytniczych płazińców. Cykle życiowe.

5. Wrotki - Rotatoria – budowa i strategie rozrodcze. Nicienie (Nematoda). Przystosowania do pasożytniczego trybu życia.

6. Pierścienice I– Annelida. Gromada: Wieloszczety (Polychaeta), Skąposzczety (Oligochaeta) – gatunki lądowe i wodne. Cechy charakterystyczne. Porównanie budowy ciała i sposobów życia. Pierścienice II– Annelida. Budowa i biologia pijawek (Hirudinea).

7. Stawonogi I– Arthropoda. Skorupiaki (Crustacea). Wioślarki i Widłonogi. Zapoznanie się z budową na przykładzie rozwielitki Daphnia i oczlika Cyclops. Pancerzowce (Malacostraca). Zapoznanie się z budową na przykładzie ośliczki pospolitej Asellus aquaticus. Stawonogi II – Arthropoda. Gromada: Pajęczaki (Arachnoidea). Rząd: Pająki (Aranea) i Roztocze (Acarina). Cechy charakterystyczne. Stawonogi III– Arthropoda. Gromada: Wije (Myriapoda) i Owady (Insecta). Zapoznanie się z budową ciała owadów bezskrzydłych i uskrzydlonych. Porównanie. Stawonogi IV– Arthropoda. Insecta . Budowa aparatów gębowych i odnóży.

8. Mięczaki I– Mollusca. Zapoznanie się z budową ślimaków (Gastropoda) i małży (Bivalvia). Rodzaje muszli. Porównanie. Mięczaki II– Mollusca. Gromada: Głowonogi (Cephalopoda). Zapoznanie się z planem budowy kałamarnic, mątw i ośmiornic.

9. Poznanie budowy mszywiołów (Bryozoa). Szkarłupnie – Echinodermata. Gromada: Liliowce (Crinoidea), Rozgwiazdy (Asteroidea), Wężowidła (Ophiuroidea), Jeżowce (Echinoidea) i Strzykwy (Holothuroidea). Plan budowy, cechy charakterystyczne.

10. Test zaliczeniowy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jura C. 2007. Bezkręgowce. Warszawa PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Grabda E. 1972. Zoologia. Warszawa PWN.

2. Moraczewski J., Riedl W., Sołtyńska M., Umiński T. 1984. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. Warszawa PWN.

3. Rajski A. 1998. Zoologia. Warszawa PWN.

4. Stańczykowska A. 1986. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Warszawa WSiP.

5. Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Rybak J. 2000 Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne. Warszawa PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt przedmiotowy1 stosuje narzędzia badawcze zoologii.

Efekt przedmiotowy 2 umie korzystać z fachowej literatury zoologicznej.

Efekt przedmiotowy 3 potrafi pracować w grupie przy realizacji wspólnego zadania badawczego.

Efekt przedmiotowy 4 potrafi samodzielnie rozszerzać wiedzę i planować uczenie się z zakresu systematyki zwierząt bezkręgowych.

Efekt przedmiotowy 5 formułuje wnioski i rozwiązuje problemy badawcze na podstawie obserwacji laboratoryjnych dotyczących biologii i strategii życiowych bezkręgowców.

2 ECTS [1 ECTS=30h]

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 10

konsultacje 5

przygotowanie do kolokwium końcowego 15

SUMA GODZIN 60

LICZBA ECTS 60 godz./30 godz. = 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz, Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student opanuje podstawową wiedzę z zakresu budowy morfologicznej, biologii, systematyki i filogenezy zwierząt bezkręgowych oraz jednokomórkowych i kolonijnych Protista.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie. Protista zwierzęce. Typ: Wiciowe (Mastigota), Sarkodowe (Sarcodina) i Orzęski (Ciliata). Budowa i funkcjonowanie komórki Protista.

2. Gąbki – Spongiaria, = Porifera, przykład zwierząt wielokomórkowych bez wyspecjalizowanych tkanek.

3. Parzydełkowce (Cnidaria) budowa ciała na przykładzie stułbi. Omówienie grup systematycznych. Żebropławy (Ctenophora).

4. Płazińce – Platyhelminthes. Gromada: Wirki (Turbellaria), Przywry (Trematoda), Tasiemce (Cestoda). Porównanie gatunków wolnożyjących i pasożytniczych płazińców. Cykle życiowe.

5. Wrotki - Rotatoria – budowa i strategie rozrodcze. Nicienie (Nematoda). Przystosowania do pasożytniczego trybu życia.

6. Pierścienice I– Annelida. Gromada: Wieloszczety (Polychaeta), Skąposzczety (Oligochaeta) – gatunki lądowe i wodne. Cechy charakterystyczne. Porównanie budowy ciała i sposobów życia. Pierścienice II– Annelida. Budowa i biologia pijawek (Hirudinea).

7. Stawonogi I– Arthropoda. Skorupiaki (Crustacea). Wioślarki i Widłonogi. Zapoznanie się z budową na przykładzie rozwielitki Daphnia i oczlika Cyclops. Pancerzowce (Malacostraca). Zapoznanie się z budową na przykładzie ośliczki pospolitej Asellus aquaticus. Stawonogi II – Arthropoda. Gromada: Pajęczaki (Arachnoidea). Rząd: Pająki (Aranea) i Roztocze (Acarina). Cechy charakterystyczne. Stawonogi III– Arthropoda. Gromada: Wije (Myriapoda) i Owady (Insecta). Zapoznanie się z budową ciała owadów bezskrzydłych i uskrzydlonych. Porównanie. Stawonogi IV– Arthropoda. Insecta . Budowa aparatów gębowych i odnóży.

8. Mięczaki I– Mollusca. Zapoznanie się z budową ślimaków (Gastropoda) i małży (Bivalvia). Rodzaje muszli. Porównanie. Mięczaki II– Mollusca. Gromada: Głowonogi (Cephalopoda). Zapoznanie się z planem budowy kałamarnic, mątw i ośmiornic.

9. Poznanie budowy mszywiołów (Bryozoa). Szkarłupnie – Echinodermata. Gromada: Liliowce (Crinoidea), Rozgwiazdy (Asteroidea), Wężowidła (Ophiuroidea), Jeżowce (Echinoidea) i Strzykwy (Holothuroidea). Plan budowy, cechy charakterystyczne.

10. Test zaliczeniowy.

Literatura:

1. Grabda E. 1972. Zoologia. Warszawa PWN.

2. Moraczewski J., Riedl W., Sołtyńska M., Umiński T. 1984. Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. Warszawa PWN.

3. Rajski A. 1998. Zoologia. Warszawa PWN.

4. Stańczykowska A. 1986. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Warszawa WSiP.

5. Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Rybak J. 2000 Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne. Warszawa PWN.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw biologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz, Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Skrócony opis:

Student opanuje podstawową wiedzę z zakresu budowy morfologicznej, biologii, systematyki i filogenezy zwierząt bezkręgowych oraz jednokomórkowych i kolonijnych Protista.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz, Michał Winczek
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz, Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student opanuje podstawową wiedzę z zakresu budowy morfologicznej, biologii, systematyki i filogenezy zwierząt bezkręgowych oraz jednokomórkowych i kolonijnych Protista.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.