Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia i ekologia nietoperzy strefy umiarkowanej (ZR-15)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-ZR-BIOEKOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologia i ekologia nietoperzy strefy umiarkowanej (ZR-15)
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z osobliwościami nietoperzy jako grupy systematycznej (w porównaniu z innymi ssakami) oraz ze strategiami życiowymi nietoperzy zamieszkujących strefę umiarkowaną.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z osobliwościami nietoperzy jako grupy systematycznej (w porównaniu z innymi ssakami) oraz ze strategiami życiowymi nietoperzy zamieszkujących strefę umiarkowaną.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe z zakresu wiedzy:

1. Zna i rozumie kluczowe zagadnienia z zakresu biologii i ekologii nietoperzy.

2. Ma świadomość złożoności zagadnień, będących współcześnie przedmiotem badań nad nietoperzami, rozumie konieczność włączenia w takie badania specjalistów z zakresu aerodynamiki, akustyki, geofizyki, klimatologii i innych dziedzin.

3. Zna i rozumie zmiany, jakie z punktu widzenia nietoperzy wprowadza w naturalnym środowisku cywilizacja ludzka, dostrzega ich niejednoznaczny wpływ na życie zwierząt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Fuszara
Prowadzący grup: Maciej Fuszara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)