Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WS: Filozoficzne interpretacje ciała ludzkiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-112-KONFB-SK21 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: WS: Filozoficzne interpretacje ciała ludzkiego
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Wykłady systematyczne - rok 2 i 3 stopień I
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01 FI1_W11 FI1_U08 FI1_K02

Skrócony opis:

Omówienie filozoficznych zagadnień związanych z cielesnością.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja treści związanych z filozofia ciała, przede wszystkim w nawiązaniu do filozofii nowożytnej i współczesnej.

Literatura:

Drwięga M., Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Kraków 2005.

Henry M., Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris 2000.

Krąpiec M. A., Ciało ludzkie, w: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 2, red. A. Maryniarczuk i inni, Lublin 2004, 176-186.

Mroczkowski I., Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, Płock 1994.

Roux S., Le statut du corps dans la philosophie platonicienne, w: Le corps, red. J.-Ch. Goddard, Paris, 2005, s. 11-42.

Vetulani J., Mazurek M., Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko, Kraków 2018.

Wotling P., Entente de nombreuses âmes mortelles. L’analyse nietzschéenne du corps, w: Le corps, éd. J.-Ch. Goddard, Paris, 2005, s. 169-190.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EK_1 student wie czym jest dyscyplina filozofia ciała, jak się kształtowały, EK_2 zna główne paradygmaty uprawiania filozofii ciała. EK_3 Student zna zasady interpretacji tekstów z filozofii ciała.

Umiejętności: EK_4 student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii ciała, EK_5 słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, EK_6 potrafi ocenić ich wartość poznawczą. EK_7 Umie uzasadnić stanowisko w kwestii filozofii ciała.

1 ects - obecnośc na zajęciach 30h

1 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 30h

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza EK_1-3:

- na ocenę 2 (nast..): nie wie czym jest dyscyplina filozofia ciała, ani jak się kształtowała, nie zna głównych sposobów argumentacji z tego zakresu

- na ocenę 3 (dst.): wie czym jest filozofia ciała zna główne argumentacje, ale nie potrafi ich racjonalnie ocenić.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie ukazuje specyfikę filozofii ciała, zna sposoby jej uprawiania, potrafi wskazać i omówić sposoby argumentacji. - na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w dyscyplinę jaką jest filozofia ciała, zna sposoby jej uprawiania, przedstawicieli. Potrafi samodzielnie interpretować teksty oraz trafnie ocenia racjonalność i ich poprawność Umiejętności EK_4-7:

- na ocenę 2 (nast..): student nie potrafi samodzielnie czytać i interpretować teksty filozoficzne z zakresu filozofii ciała.

na ocenę 3 (dst.): student słabo interpretuje teksty filozoficzne, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji, ale nie do końca potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Ma trudności w uzasadnieniu racjonalnego stanowiska w kwestii filozofii ciała.

- na ocenę 4 (db.): student poprawnie czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii ciałą, słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji idei i argumentów filozoficznych, potrafi ocenić ich wartość poznawczą.

- na ocenę 5 (bdb.): student doskonale czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu filozofii ciała, zna argumenty filozoficzne, potrafi ocenić ich wartość poznawczą. Umie bardzo dobrze uzasadnić racjonalność stanowiska w kwestii filozofii ciała.

Kompetencje EK_8:

Jest otwarty na dyskusję w kwestii filozofii ciała. Oceniana jest racjonalność uzasadniania swojego stanowiska.

Forma zaliczenia: pisemna praca zaliczeniowa lub test na Moodlach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Skurzak
Prowadzący grup: Joanna Skurzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Omówienie filozoficznych zagadnień związanych z cielesnością.

Pełny opis:

Celem wykładu jest prezentacja treści związanych z filozofia ciała, przede wszystkim w nawiązaniu do filozofii nowożytnej i współczesnej.

Literatura:

Drwięga M., Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Kraków 2005.

Henry M., Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris 2000.

Krąpiec M. A., Ciało ludzkie, w: Powszechna Encyklopedia Filozoficzna, t. 2, red. A. Maryniarczuk i inni, Lublin 2004, 176-186.

Mroczkowski I., Osoba i cielesność. Moralne aspekty teologii ciała, Płock 1994.

Roux S., Le statut du corps dans la philosophie platonicienne, w: Le corps, red. J.-Ch. Goddard, Paris, 2005, s. 11-42.

Vetulani J., Mazurek M., Neuroerotyka. Rozmowy o seksie i nie tylko, Kraków 2018.

Wotling P., Entente de nombreuses âmes mortelles. L’analyse nietzschéenne du corps, w: Le corps, éd. J.-Ch. Goddard, Paris, 2005, s. 169-190.

Wymagania wstępne:

Znajomośc podstawowych pojęć filozoficznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.