Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium: Warsztaty pisania recenzji tekstów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-1123-WPRT-PIEK Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium: Warsztaty pisania recenzji tekstów
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Konwersatoria filozoficzne - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W09; FI1_U01; FI1_K01; FI1_K06

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest praktyczna nauka przygotowywania i pisania recenzji tekstów naukowych i popularnonaukowych.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest praktyczna nauka przygotowywania i pisania recenzji tekstów naukowych i popularnonaukowych. Studenci poznają zasady redakcji i oceniania tekstów oraz dowiedzą się o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach tworzenia nauki. Każdy student napisze samodzielną recenzję wybranego tekstu naukowego.

Literatura:

Cowley, S. J. (2015). How peer-review constrains cognition:on the front line in the knowledge sector. Front. Psychol.6:1706. doi:10.3389/fpsyg.2015.01706.

Eco, U. (2007). Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warsawa.

Latour, B., Woolgar, S. (2020). Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych. Tłum. Abriszewski K., Gąska P., Smoczyński M. Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna podstawową zasady pisania recenzji tekstów naukowych. Rozumie czym jest tekst naukowy i jakie musi spełniać kryteria. Zna społeczno-instytucjonalne uwarunkowania tworzenia nauki.

Umiejętności: student samodzielnie pisze recenzję wybranego przez siebie tekstu naukowego.

Kompetencje: student efektywnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania.

Punkty ECTS - 2

1 – udział w zajęciach – 0,5 ECTS

1 – przygotowanie do zajęć – 0,5 ECTS

1 – samodzielne napisanie recenzji - 1 ECTS

Suma godzin 50 (50 : 25 = 2)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie wie czym jest tekst naukowy, na czym polega napisanie recenzji.

Ocena 3 (dst): student w minimalnym stopniu wie czym jest tekst naukowy i na czym polega jego ocena. W małym stopniu jest zdolny do samodzielnego napisania recenzji.

Ocena 4 (db): student wie na zadowalającym poziomie czym jest tekst naukowy i na czym polega jego ocena. Potrafi samodzielnie napisać recenzję.

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna podstawową terminologię dotyczącą tekstów naukowych oraz ich oceny.

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie samodzielnie napisać recenzji tekstu naukowego lub jej nie napisał.

Ocena 3 (dst): student w małym stopniu jest w stanie samodzielnie napisać recenzji tekstu naukowego

Ocena 4 (db): student jest w stanie samodzielnie jest w stanie samodzielnie napisać recenzje tekstu naukowego

Ocena 5 (bdb): student jest w stanie samodzielnie i twórczo napisać recenzje tekstu naukowego

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie potrafi efektywnie zorganizować własnej pracy na zajęciach oraz w trakcie pisania recenzji oraz krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę na zajęciach oraz w trakcie pisania recenzji i nie umie krytycznie ocenić stopnia jej zaawansowania

Ocena 4 (db): student zadowalająco potrafi zorganizować własną pracę na zajęciach oraz w trakcie pisania recenzji i umie krytycznie ocenić stopień jej zaawansowania

Ocena 5 (bdb): student efektywnie organizuje własną pracę na zajęciach oraz w trakcie pisania recenzji i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania

Na ocenę końcową składają się:

1. Obecność na zajęciach

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Złożenie na koniec semestru samodzielnie napisanej recenzji tekstu naukowego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski
Prowadzący grup: Michał Piekarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest praktyczna nauka przygotowywania i pisania recenzji tekstów naukowych i popularnonaukowych.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest praktyczna nauka przygotowywania i pisania recenzji tekstów naukowych i popularnonaukowych. Studenci poznają zasady redakcji i oceniania tekstów oraz dowiedzą się o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach tworzenia nauki. Każdy student napisze samodzielną recenzję wybranego tekstu naukowego.

Literatura:

Cowley, S. J. (2015). How peer-review constrains cognition:on the front line in the knowledge sector. Front. Psychol.6:1706. doi:10.3389/fpsyg.2015.01706.

Eco, U. (2007). Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warsawa.

Latour, B., Woolgar, S. (2020). Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych. Tłum. Abriszewski K., Gąska P., Smoczyński M. Warszawa.

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski
Prowadzący grup: Michał Piekarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest praktyczna nauka przygotowywania i pisania recenzji tekstów naukowych i popularnonaukowych.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest praktyczna nauka przygotowywania i pisania recenzji tekstów naukowych i popularnonaukowych. Studenci poznają zasady redakcji i oceniania tekstów oraz dowiedzą się o społeczno-kulturowych uwarunkowaniach tworzenia nauki. Każdy student napisze samodzielną recenzję wybranego tekstu naukowego.

Literatura:

Cowley, S. J. (2015). How peer-review constrains cognition:on the front line in the knowledge sector. Front. Psychol.6:1706. doi:10.3389/fpsyg.2015.01706.

Eco, U. (2007). Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Warsawa.

Latour, B., Woolgar, S. (2020). Życie laboratoryjne. Konstruowanie faktów naukowych. Tłum. Abriszewski K., Gąska P., Smoczyński M. Warszawa.

Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.