Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie z historii filozofii 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-SEMLHF1 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z historii filozofii 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W15

FI1_U07

FI1_U19

FI1_U23

FI1_K03

FI1_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu historyka filozofii.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu historyka filozofii. Na zajęciach będą organizowane warsztaty analizy tekstu filozoficznego, poprawnej interpretacji tekstu filozoficznego. Również student zapozna się z zasadami pisania streszczeń, syntez oraz nauczy się poprawnie formułować własne wypowiedzi z zakresu historii filozofii.

Następnie, student nauczy się pisać poprawny pod względem edytorsko-formalnym tekst filozoficzny. Zapozna się z zasadami sporządzania przypisów, bibliografii, układu kompozycyjnego tekstu, a także poprawnej struktury pracy dyplomowej jako całości.

Literatura:

Swieżawski S., Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 2005.

Czerkawski J., Gilsonowska koncepcja historii filozofii, w: "Roczniki Filozoficzne" 13 (1965) 1, s. 61-72.

Gogacz M., W sprawie koncepcji historii filozofii, w: "Zeszyty Naukowe KUL" 7 (1964) 3, s. 53-57.

Gogacz M., O pojęciu i metodzie historii filozofii, w: "Ruch Filozoficzny" 25 (1966) 1/2, s. 76-80.

Nowik A.M., Metodyka analizy tekstu filozoficznego, w: Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, red. nauk. Tadeusz Klimski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, s. 89-108.

Literatura uzupełniająca:

Drączkowski F., ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000.

Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997.

Ozorowski M., Przewodnik dla piszących pracę naukową – skrypt do użytku wewnętrznego dla studentów UKSW, Warszawa 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

Student wie czym jest dyscyplina historii filozofii, zna jej zagadnienia i zasady uprawiania, zna przedstawicieli, zna argumenty przemawiające za potrzeba uporawiania historii filozofii.

UMIEJĘTNOŚCI

Student analizuje i interpretuje teksty filozoficzne, właściwie określa zawartą w nich problematykę, ocenia ich wartość, umie wskazać epoke i nurty filozoficzne; umie przedstawiać określoną problematykę w postaci referatu lub prezentacji; podejmuje merytoryczną dyskusję z zakresu historii filozofii.

KOMPETENCJE

Student zachowuje otwartość na argumenty osób uznających i odrzucających potrzebę uprawiania historii filozofii; rozumie potrzebę prowadzenia badań w zakresie historii filozofii.

ECTS:

udział w seminarium - 30

przygotowanie do zajęć - 30

pisanie pracy - 30

SUMA GODZIN 90 [90 : 30 = 3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena obejmuje:

- obecność na zajęciach i przygotowanie do zajęć (wykonywanie prac domowych, prac na zajęciach, aktywne uczestniczenie w zajęciach) - 1/3 oceny

- sporządzenie konspektu pracy dyplomowej oraz bibliografii (2/3 oceny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka
Prowadzący grup: Magdalena Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu historyka filozofii

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studenta z zasadami pisania pracy dyplomowej, a także wyposażenie go w umiejętności wynikające z warsztatu historyka filozofii. Na zajęciach będą organizowane warsztaty analizy tekstu filozoficznego, poprawnej interpretacji tekstu filozoficznego. Również student zapozna się z zasadami pisania streszczeń, syntez oraz nauczy się poprawnie formułować własne wypowiedzi z zakresu historii filozofii.

Następnie, student nauczy się pisać poprawny pod względem edytorsko-formalnym tekst filozoficzny. Zapozna się z zasadami sporządzania przypisów, bibliografii, układu kompozycyjnego tekstu, a także poprawnej struktury pracy dyplomowej jako całości.

Literatura:

Swieżawski S., Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 2005.

Czerkawski J., Gilsonowska koncepcja historii filozofii, w: "Roczniki Filozoficzne" 13 (1965) 1, s. 61-72.

Gogacz M., W sprawie koncepcji historii filozofii, w: "Zeszyty Naukowe KUL" 7 (1964) 3, s. 53-57.

Gogacz M., O pojęciu i metodzie historii filozofii, w: "Ruch Filozoficzny" 25 (1966) 1/2, s. 76-80.

Nowik A.M., Metodyka analizy tekstu filozoficznego, w: Etienne Gilson. Filozofia i mediewistyka, red. nauk. Tadeusz Klimski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2007, s. 89-108.

Literatura uzupełniająca:

Drączkowski F., ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000.

Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, Warszawa 1997.

Ozorowski M., Przewodnik dla piszących pracę naukową – skrypt do użytku wewnętrznego dla studentów UKSW, Warszawa 2000.

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:

1. Znajomość historii filozofii na przynajmniej podstawowym poziomie: Student powinien dobrze orientować się w historii problemów filozoficznych, potrafi wskazać dyskusje i spory, przytoczyć argumentacje za omawianymi stanowiskami, itd.

2. Umiejętność sformułowania tezy i zbudowania argumentacji na jej rzecz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.