Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie z metafizyki 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-SEMLM1 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie z metafizyki 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W15

FI1_U07

FI1_U19

FI1_U23

FI1_K03

FI1_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie prac licencjackich z metafizyki ogólnej oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie wybranych tekstów filozoficznych, w których podejmowane są takie zagadnienia jak zagadnienie zasad bytu, jedności, identyczności bytu w czasie, problematyka istnienia oraz uniwersaliów. Obok tych kwestii omawiane są zagadnienia z metafizyki tomistycznej - zarówno esencjalnej, jak i egzystencjalnej.

Literatura:

Teksty starożytne:

Arystoteles, Metafizyka, tłum K. Leśniak, Warszawa 1984, wyd. II.

Platon, Dialogi, tłum. W. Wytwicki, Warszawa 1998.

Kirk G. S., Raven J. E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, tłum. Jacek Lang,

Warszawa 1999.

Teksty współczesne:

Bocheński J. M. Logika i filozofia, Warszawa 1993.

Łukasiewicz J., Logika i metafizyka, Warszawa 1998.

Szubka T. [red], Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin 1995.

Morawiec E., Mazanka P., Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006.

Morawiec E., Odkrycie metafizyki egzystencjalnej, Warszawa 1986.

Stępień A. B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1978 (wyd. 2).

Stróżewski W., Ontologia, Kraków 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

zna podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla jednego z bloków głównych subdyscyplin filozoficznych: 1. logika, metafizyka, epistemologia, filozofia umysłu lub 2. etyka, filozofia polityki, filozofia społeczna, lub 3. estetyka, filozofia kultury.

Umiejętności:

prowadzi na poziomie podstawowym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego.

Kompetencje społeczne:

zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena niedostateczna (2) - student nie uczestniczy w zajęciach lub nie rozumie i nie potrafi opisać ustalonego na zajęciach zagadnienia

ocena dostateczna (3) student uczestniczy w zajęciach, rozumie omawiane zagadnienia, ale ma trudności z ich opisaniem

ocena dobra (4) - student uczestniczy w zajęciach, rozumie omawiane nich zagadnienia, potrafi je samodzielnie opisać.

ocena bardzo dobra (5) - student uczestniczy w zajęciach, bierze w nich czynny udział zna rozwiązania szczegółowych problemów omawianych na zajęciach, rozumie je i potrafi trafnie opisać

Umiejętności:

Oceniana jest umiejętność przeprowadzenia argumentacji na rzecz danej tezy ontologicznej.

Kompetencje społeczne:

Ocenie podlega świadomość potrzeby badań podstawowych i ich przełożenia na zastosowania praktyczne (moralność) oraz teoretyczne nie filozoficzne (podstawy nauk).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie prac licencjackich z metafizyki ogólnej oraz przygotowanie studentów do egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Zajęcia polegają na analizie wybranych tekstów filozoficznych, w których podejmowane są takie zagadnienia jak zagadnienie zasad bytu, jedności, identyczności bytu w czasie, problematyka istnienia oraz uniwersaliów. Obok tych kwestii omawiane są zagadnienia z metafizyki tomistycznej - zarówno esencjalnej, jak i egzystencjalnej.

Literatura:

Teksty starożytne:

Arystoteles, Metafizyka, tłum K. Leśniak, Warszawa 1984, wyd. II.

Platon, Dialogi, tłum. W. Wytwicki, Warszawa 1998.

Kirk G. S., Raven J. E., Schofield M., Filozofia przedsokratejska, tłum. Jacek Lang,

Warszawa 1999.

Teksty współczesne:

Bocheński J. M. Logika i filozofia, Warszawa 1993.

Łukasiewicz J., Logika i metafizyka, Warszawa 1998.

Szubka T. [red], Metafizyka w filozofii analitycznej, Lublin 1995.

Morawiec E., Mazanka P., Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006.

Morawiec E., Odkrycie metafizyki egzystencjalnej, Warszawa 1986.

Stępień A. B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1978 (wyd. 2).

Stróżewski W., Ontologia, Kraków 2004.

Wymagania wstępne:

Seminarium dotyczy głównych zagadnień metafizyki oraz ich genezy. Warunkiem uczęszczania na zajęcia seminaryjne jest ukończony kurs z metafizyki ogólnej z ćwiczeniami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.