Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-12-SEMLTP1 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie 1
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W15 FI1_U07 FI1_U19 FI1_U23 FI1_K03 FI1_K04


FI1_K04

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodą pracy seminaryjnej oraz z metodyka pisania prac licencjackich. Studenci zapoznają się też z wybranymi problemami teorii poznania i filozofii języka, aby byli przygotowani do sformułowania tematu pracy licencjackiej i przygotowania rozprawy.

Pełny opis:

Zajęcia te mają dwa podstawowe cele: Pierwszym jest nabycie umiejętności pracy seminaryjnej czyli analizy tekstów filozoficznych, samodzielnego wyodrębnienia i interpretacji problemów filozoficznych zawartych w czytanych tekstach przygotowywania referatów i prezentacji, a także wybór zagadnienia i sformułowanie tematu pracy licencjackiej i opracowanie jej planu.

Drugim celem jest zapoznanie studentów z problematyką teorii poznania i filozofii języka , z jednej strony z jej głównymi zagadnieniami a z drugiej z elementami współczesnej dyskusji wybranych zagadnień na podstawie wybranych prac. Uczestnikami seminarium są studenci, którzy w ramach tego seminarium przygotowują pracę licencjacką i studenci, dla których jest to drugie seminarium (seminarium tematyczne), którzy zapoznają się z tematyką odnośnie teorii poznania i filzofii języka poruszaną w ramach zajęć.

Literatura:

J. Searle, Umysł na nowo odkryty.

P. Churchland, Mechanizm rozumu- siedlisko duszy rozdz.

D. Davidson "Prawda i znaczenie" w: tegoż Eseje o prawdzie języku i umyśle.

H. Putnam, Znaczenie wyrazu znaczenie W Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

H. Putnam, Znaczenie wyrazu znaczenie W Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

P. Grice, Logic and Conversation.

D. Sperber i D. Wilson, Teoria relewancji.

Bas C. Van Frassena, na podstawie tegoż, Zachować zjawiska w: Spór o realizm naukowy pod red. M. Kotowskiego.

J. Worral Realizm strukturalny, To co najlepsze z dwu światów, w: Spór o realizm naukowy pod red. M. Kotowskiego

Kazimierz Twardowski, Przedmiot i treść przedstawienia.

Izydora Dąmbska, Konwencje w semiotyce

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student wie jaka jest problematyka współczesnej teorii poznania i filozofii języka, jakie są jej źródła i problematyka, zna jej głównych przedstawicieli i ich stanowiska. Student zna wybrane teksty dotyczące wybranych kwestii teorii poznania i filozofii języka i rozumie zagadnienia jakie one poruszają. Zna też wagę merytorycznej i racjonalnej dyskusji w kwestiach teoretycznych.

Umiejętności: student czyta i interpretuje teksty filozoficzne , Potrafi precyzyjnie i jasno formułować problemy i logicznie argumentować stawiane tezy. Umie sformułować trafną merytorycznie i poprawną logicznie prezentację wybranego zagadnienia. Rozumie specyfikę analizy filozoficznej. Potrafi zachować logiczną dyscyplinę myślenia i wypowiedzi.

Kompetencje: Jest przygotowany do pogłębionej, racjonalnej dyskusji na tematy podejmowane w teorii poznania i filozofii języka. Potrafi wnieść do każdej dyskusji na dowolny temat elementy analizy i racjonalnej argumentacji. Student jest przygotowany do wyboru tematu pracy licencjackiej ECTS

udział w zajęciach - 30

przygotowanie do seminarium, czytanie zadanych tekstów - 30

przygotowanie prezentacji 10

SUMA GODZIN 70

LICZBA ECTS – 70:30 = 2,(3) - 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia oceniane są na podstawie obecności i przygotowania do zajęć (przeczytania wskazanych tekstów) i udziału w zajęciach (analizy i dyskusji tekstów), oraz przygotowania prezentacji.

Dla studentów, dla których jest to seminarium licencjackie dodatkowym warunkiem zaliczenia jest sformułowanie tematu pracy licencjackiej.

Dla studentów, dla których jest to seminarium drugie warunkiem zaliczenia jest udział w zajęciach i dyskusja przeczytanych tekstów oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji.

Praktyki zawodowe:

nie obowiązuje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Buczkowska
Prowadzący grup: Janina Buczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodą pracy seminaryjnej oraz z metodyka pisania prac licencjackich. Studenci zapoznają się też z wybranymi problemami teorii poznania i filozofii języka, aby byli przygotowani do sformułowania tematu pracy licencjackiej i przygotowania rozprawy.

Pełny opis:

Zajęcia te mają dwa podstawowe cele: Pierwszym jest nabycie umiejętności pracy seminaryjnej czyli analizy tekstów filozoficznych, samodzielnego wyodrębnienia i interpretacji problemów filozoficznych zawartych w czytanych tekstach przygotowywania referatów i prezentacji, a także wybór zagadnienia i sformułowanie tematu pracy licencjackiej i opracowanie jej planu.

Drugim celem jest zapoznanie studentów z problematyką teorii poznania i filozofii języka , z jednej strony z jej głównymi zagadnieniami a z drugiej z elementami współczesnej dyskusji wybranych zagadnień na podstawie wybranych prac. Uczestnikami seminarium są studenci, którzy w ramach tego seminarium przygotowują pracę licencjacką i studenci, dla których jest to drugie seminarium (seminarium tematyczne), którzy zapoznają się z tematyką odnośnie teorii poznania i filzofii języka poruszaną w ramach zajęć.

Literatura:

J. Searle, Umysł na nowo odkryty.

P. Churchland, Mechanizm rozumu- siedlisko duszy rozdz.

D. Davidson "Prawda i znaczenie" w: tegoż Eseje o prawdzie języku i umyśle.

H. Putnam, Znaczenie wyrazu znaczenie W Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

H. Putnam, Znaczenie wyrazu znaczenie W Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

P. Grice, Logic and Conversation.

D. Sperber i D. Wilson, Teoria relewancji.

Bas C. Van Frassena, na podstawie tegoż, Zachować zjawiska w: Spór o realizm naukowy pod red. M. Kotowskiego.

J. Worral Realizm strukturalny, To co najlepsze z dwu światów, w: Spór o realizm naukowy pod red. M. Kotowskiego

Kazimierz Twardowski, Przedmiot i treść przedstawienia.

Izydora Dąmbska, Konwencje w semiotyce

Wymagania wstępne:

zaliczony drugi semestr studiów licencjackich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Buczkowska, Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Janina Buczkowska, Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodą pracy seminaryjnej oraz z metodyka pisania prac licencjackich. Studenci zapoznają się też z wybranymi problemami teorii poznania i filozofii języka, aby byli przygotowani do sformułowania tematu pracy licencjackiej i przygotowania rozprawy.

Pełny opis:

Zajęcia te mają dwa podstawowe cele: Pierwszym jest nabycie umiejętności pracy seminaryjnej czyli analizy tekstów filozoficznych, samodzielnego wyodrębnienia i interpretacji problemów filozoficznych zawartych w czytanych tekstach przygotowywania referatów i prezentacji, a także wybór zagadnienia i sformułowanie tematu pracy licencjackiej i opracowanie jej planu.

Drugim celem jest zapoznanie studentów z problematyką teorii poznania i filozofii języka , z jednej strony z jej głównymi zagadnieniami a z drugiej z elementami współczesnej dyskusji wybranych zagadnień na podstawie wybranych prac. Uczestnikami seminarium są studenci, którzy w ramach tego seminarium przygotowują pracę licencjacką i studenci, dla których jest to drugie seminarium (seminarium tematyczne), którzy zapoznają się z tematyką odnośnie teorii poznania i filzofii języka poruszaną w ramach zajęć.

Literatura:

J. Searle, Umysł na nowo odkryty.

P. Churchland, Mechanizm rozumu- siedlisko duszy rozdz.

D. Davidson "Prawda i znaczenie" w: tegoż Eseje o prawdzie języku i umyśle.

H. Putnam, Znaczenie wyrazu znaczenie W Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

H. Putnam, Znaczenie wyrazu znaczenie W Wiele twarzy realizmu i inne eseje.

P. Grice, Logic and Conversation.

D. Sperber i D. Wilson, Teoria relewancji.

Bas C. Van Frassena, na podstawie tegoż, Zachować zjawiska w: Spór o realizm naukowy pod red. M. Kotowskiego.

J. Worral Realizm strukturalny, To co najlepsze z dwu światów, w: Spór o realizm naukowy pod red. M. Kotowskiego

Kazimierz Twardowski, Przedmiot i treść przedstawienia.

Izydora Dąmbska, Konwencje w semiotyce

Wymagania wstępne:

przygotowanie na poziomie ukończonego III semestru filozofii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.