Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KF: Etyka i dobre życie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-KFE-RO22 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: KF: Etyka i dobre życie
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Konwersatoria filozoficzne - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08; FI1_U01; FI1_U06;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Wymagania wstępne:

brak wymagań

Pełny opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami i problemami etycznymi, które składają się na pytanie o dobre życie. Studenci nabywają umiejętności lektury i analizy tekstów źródłowych, tworzenia prezentacji. Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji dyskusji na temat tego, czym jest dobro i zło moralne, co sprawia, że czyn jest moralnie dobry, jaka relacja zachodzi między przyjemnością i interesem własnym a powinnością, a także na czym polega odpowiedzialność, i czy zawsze należy być posłusznym swemu sumieniu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - student poznaje problematykę etyczną związaną z pytaniem o dobre życie, charakterystyczne dla niej kwestie i problemy

U1 - student analizuje, interpretuje i poddaje krytyce teksty filozoficzne o tematyce etycznej,

U2 - student dobiera argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, ustala kryteria oceny etycznej,

U3 - student potrafi zespołowo i indywidualnie analizować i interpretować zagadnienia etyczne dotyczące dobrego życia

K1 - student jest zdolny do podjęcia dyskusji na poruszane w czasie zajęć tematy, potrafi wyciągać odpowiednie wnioski, przedstawiać racjonalne argumenty oraz formułować wiarygodne oceny moralne

Metody i kryteria oceniania:

W1:

- na ocenę bardzo dobrą: student doskonale zna i szczegółowo przedstawia problematykę etyczną związaną z pytaniem o dobre życie, charakterystyczne dla niej kwestie i problemy

- na ocenę dobrą: student zna i przedstawia problematykę etyczną związaną z pytaniem o dobre życie, charakterystyczne dla niej kwestie i problemy

- na ocenę dostateczną: student słabo zna i powierzchownie przedstawia problematykę etyczną związaną z pytaniem o dobre życie, charakterystyczne dla niej kwestie i problemy

U1, U2, U3:

- na ocenę bardzo dobrą: student doskonale analizuje, interpretuje i poddaje krytyce teksty filozoficzne o tematyce etycznej, odpowiednio dobiera argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, poprawnie ustala kryteria oceny etycznej, potrafi właściwie zespołowo i indywidualnie analizować i interpretować zagadnienia etyczne dotyczące dobrego życia

- na ocenę dobrą: student analizuje, interpretuje i poddaje krytyce teksty filozoficzne o tematyce etycznej, odpowiednio dobiera argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, poprawnie ustala kryteria oceny etycznej, potrafi zespołowo i indywidualnie analizować i interpretować zagadnienia etyczne dotyczące dobrego życia

- na ocenę dostateczną: student powierzchownie analizuje teksty filozoficzne o tematyce etycznej, ale nie potrafi poddać ich krytyce, dobiera pojedyncze argumenty na rzecz określonego stanowiska etycznego w danej kwestii, słabo analizuje zagadnienia etyczne dotyczące dobrego życia

K1:

Oceniany jest stopień zdolności dyskusji na poruszane w czasie zajęć tematy, umiejętność wyciągania odpowiednich wniosków, przedstawiania racjonalnych argumentów oraz formułowania wiarygodnych ocen moralnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w zajęciach - 30 godz.

Przygotowanie prezentacji - 30 godz.

Lektura i analiza tekstów źródłowych - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia - 30 godz.

Suma godzin: 120 : 3 = 4 ECTS, w tym w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim 30 godz. (1 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.