Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KF: Filozofia średniowieczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-KFHF-ZE22 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: KF: Filozofia średniowieczna
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Konwersatoria filozoficzne - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08; FI1_U01; FI1_U06;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość historii filozofii starożytnej i średniowiecznej.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie i omówienie „Traktatu o uczuciach” Tomasza z Akwinu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie i omówienie „Traktatu o uczuciach” Tomasza z Akwinu. Podstawą lektury będzie nowe tłumaczenie tego fragmentu „Summy teologii”. Omówienie będzie dotyczyło zarówno określenia samych uczuć, ich podmiotu, relacji jakie zachodzą między nimi i wreszcie omówienia poszczególnych uczuć. Podjęcie się lektury tego tekstu Tomasza z Akwinu pozwala na zapoznanie się z interesującym wątkiem w myśli Akwinaty, a zarazem z interesującym ujęciem tego zagadnienia w myśli średniowiecznej.

Literatura:

Andrzejuk, A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006.

Fiołek J., Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 2017.

Płotka M., Tomasz z Akwinu o przyjemności, Warszawa 2021.

Radziszewska-Szczepaniak D., Podstawy sublimacji uczuć u św. Tomasza z Akwinu, Olsztyn 2002.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Uczucia, t. 10, tłum. F.W. Bednarski, Londyn 1967.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1) obecność na zajęciach

2) przygotowanie pisemnego opracowania na temat jednego z wybranych uczuć omawianych w trakcie zajęć.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zembrzuski
Prowadzący grup: Michał Zembrzuski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie i omówienie „Traktatu o uczuciach” Tomasza z Akwinu.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie i omówienie „Traktatu o uczuciach” Tomasza z Akwinu. Podstawą lektury będzie nowe tłumaczenie tego fragmentu „Summy teologii”. Omówienie będzie dotyczyło zarówno określenia samych uczuć, ich podmiotu, relacji jakie zachodzą między nimi i wreszcie omówienia poszczególnych uczuć. Podjęcie się lektury tego tekstu Tomasza z Akwinu pozwala na zapoznanie się z interesującym wątkiem w myśli Akwinaty, a zarazem z interesującym ujęciem tego zagadnienia w myśli średniowiecznej.

Literatura:

Andrzejuk, A., Uczucia i sprawności. Związek uczuć i sprawności w „Summa Theologiae” św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2006.

Fiołek J., Świat uczuć u świętego Tomasza z Akwinu, Warszawa 2017.

Płotka M., Tomasz z Akwinu o przyjemności, Warszawa 2021.

Radziszewska-Szczepaniak D., Podstawy sublimacji uczuć u św. Tomasza z Akwinu, Olsztyn 2002.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna. Uczucia, t. 10, tłum. F.W. Bednarski, Londyn 1967.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.