Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

K: Konwersatorium filozoficzne z logiki: Elementy teorii mnogościi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-KFL-P21 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: K: Konwersatorium filozoficzne z logiki: Elementy teorii mnogościi
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Konwersatoria filozoficzne - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08; FI1_U01; FI1_U06;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii mnogości. Skupione są one wokół pojęcia zbioru, liczności jego elementów i rodzajów porządków, które możemy na nim określić. Prowadzi to do określenia liczb kardynalnych i liczb porządkowych. Treści te mają poszerzyć i pogłębić te dotyczące pojęcia zbioru znane już z kursu Logiki. Ujęte zostaną one z perspektywy filozoficznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii mnogości. Skupione są one wokół pojęcia zbioru, liczności jego elementów i rodzajów porządków, które możemy na nim określić. Prowadzi to do określenia liczb kardynalnych i liczb porządkowych. Treści te mają poszerzyć i pogłębić te dotyczące pojęcia zbioru znane już z kursu Logiki. Ujęte zostaną one z perspektywy filozoficznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, część druga, Kraków: PWN, 1966.

Literatura uzupełniająca:

Błaszczyk A., Turek S., Teoria mnogości, Warszawa: PWN, 2007.

Guzicki W., Zakrzewski P., Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, Warszawa: PWN, 2005.

Guzicki W., Zakrzewski P., Wykłady ze wstępu do matematyki, Warszawa: PWN, 2005.

Kuratowski K., Wstęp do teorii mnogości i topologii, Warszawa: PWN, 2004.

Kuratowski K., Mostowski A., Teoria mnogości, Warszawa: PWN, 1978.

Nowak M., Elementy teorii mnogości, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Potter M., Set theory and its philosophy a critical introduction, New York: Oxford University Press, 2004.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna podstawową problematykę teorii mnogości, jej kluczowe pojęcia i twierdzenia oraz potrafi je stosować. W omawianych zagadnieniach potrafi wyróżnić ich konotacje filozoficzne.

Wyliczenie punktów ECTS (4): 1 - obecnośc na zajęciach 30h, 3 ects - praca własna i przygotowanie do zaliczenia 90h.

Efekty kształcenia

Wiedza:

- absolwent zna i rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii oraz podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla głównych subdyscyplin filozoficznych w tym dla logiki.

Umiejętności:

- absolwent potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje ze źródeł pisanych

i elektronicznych oraz stosować w tym celi narzędzia technik informacyjnokomunikacyjnych (ICT),

- absolwent potrafi formułować złożone problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych i kulturowych.

Kompetencje społeczne:

- absolwent jest gotów do adekwatnej oceny zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz do ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego,

- absolwent jest gotów do samodzielnego podejmowania i inicjowania prostych działań badawczych oraz do efektywnego organizowania własnej pracy i krytycznej oceny stopnia jej zaawansowania

- absolwent jest gotów do uwzględniania znaczenia europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium połączone jest z elementami ćwiczeń.

1. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej (w przypadku konieczności przez program MS Teams), w czasie rzeczywistym. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

2. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego jest obecność na min. 12 zajęciach.

3. Zaliczenia końcowe odbywa się we wcześniej ustalonych grupach (i jest nagrywane, w przypadku konieczności przeprowadzenia go poprzez MS Teams). Termin zaliczenia to ostatnie zajęcia w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Porwolik
Prowadzący grup: Marek Porwolik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii mnogości. Skupione są one wokół pojęcia zbioru, liczności jego elementów i rodzajów porządków, które możemy na nim określić. Prowadzi to do określenia liczb kardynalnych i liczb porządkowych. Treści te mają poszerzyć i pogłębić te dotyczące pojęcia zbioru znane już z kursu Logiki. Ujęte zostaną one z perspektywy filozoficznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami teorii mnogości. Skupione są one wokół pojęcia zbioru, liczności jego elementów i rodzajów porządków, które możemy na nim określić. Prowadzi to do określenia liczb kardynalnych i liczb porządkowych. Treści te mają poszerzyć i pogłębić te dotyczące pojęcia zbioru znane już z kursu Logiki. Ujęte zostaną one z perspektywy filozoficznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Słupecki J., Borkowski L., Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości, część druga, Kraków: PWN, 1966.

Literatura uzupełniająca:

Błaszczyk A., Turek S., Teoria mnogości, Warszawa: PWN, 2007.

Guzicki W., Zakrzewski P., Wstęp do matematyki. Zbiór zadań, Warszawa: PWN, 2005.

Guzicki W., Zakrzewski P., Wykłady ze wstępu do matematyki, Warszawa: PWN, 2005.

Kuratowski K., Wstęp do teorii mnogości i topologii, Warszawa: PWN, 2004.

Kuratowski K., Mostowski A., Teoria mnogości, Warszawa: PWN, 1978.

Nowak M., Elementy teorii mnogości, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.

Potter M., Set theory and its philosophy a critical introduction, New York: Oxford University Press, 2004.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs Logiki (dwa semestry).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.