Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KF - Zagadnienia epistemologiczne w polskiej filozofii romantycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-KONFT-FI22 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: KF - Zagadnienia epistemologiczne w polskiej filozofii romantycznej
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Konwersatoria filozoficzne - rok 2 stopień I (tzw. stary program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W08; FI1_U01; FI1_U06;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi problemami, metodami badawczymi oraz sposobami argumentacyjnymi właściwymi dla epistemologii na przykładzie polskiej filozofii okresu romantyzmu.

Pełny opis:

Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami epistemologii oraz podstawowa wiedzą na temat polskiej filozofii romantycznej. Podczas zajęć studenci będą zobligowani do czytania i analizowania tekstów. W ramach konwersatorium uczestnicy zajęć będą mieli możliwość formułowania złożonych problemów filozoficznych oraz artykułowania własnych stanowisk.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Uczestnik konwersatorium zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną filozofii oraz podstawowe metody badawcze i strategie argumentacyjne właściwe dla epistemologii w zakresie polskiego romantyzmu.

UMIEJĘTNOŚCI

Uczestnik konwersatorium potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje zawarte w tekstach filozoficznych z zakresu polskiej filozofii romantycznej. Student posiada zdolność wykorzystania własnej wiedzy, potrafi formułować złożone problemy filozoficzne, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Uczestnik potrafi adekwatnie ocenić posiadaną wiedzę i umiejętności z zakresu epistemologii i polskiej filozofii romantycznej. Wykazuje chęć do jej rozwoju i pogłębiania. Samodzielnie podejmuje działania badawcze, organizuje własną pracę. Potrafi uwzględnić znaczenie polskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

- na ocenę 3 (dst.): student zna niektóre podstawowe zagadnienia epistemologiczne oraz posiada niewielką wiedzą na temat polskiej filozofii romantycznej

- na ocenę 4 (db.): student wie jakie są podstawowe zagadnienia epistemologiczne oraz wie które z nich można znaleźć w polskiej filozofii romantycznej

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale zna podstawowe zagadnienia epistemologiczne i dobrze orientuje się w polskiej filozofii romantycznej

UMIEJĘTNOŚCI

- na ocenę 3 (dst.): student w słabym stopniu potrafi dostrzec zagadnienia epistemologiczne w polskiej filozofii romantycznej

- na ocenę 4 (db.): student dobrze odnajduje zagadnienia epistemologiczne w polskiej filozofii romantycznej

- na ocenę 5 (bdb): student potrafi doskonale wskazać zagadnienia epistemologiczne w polskiej filozofii romantycznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- na ocenę 3 (dst.): uczestnik podejmuje proste działania badawcze, słabo organizuje swoją pracę

- na ocenę 4 (db.): uczestnik podejmuje średnio zaawansowane działania badawcze, potrafi efektywnie zorganizować swoją pracę

- na ocenę 5 (bdb): uczestnik podejmuje nawet skomplikowane działania badawcze, efektywnie organizuje swoją pracę, wykazuje chęć pogłębiania zdobytej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Filcek
Prowadzący grup: Martyna Filcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 ECTS


1 ECTS - Udział w zajęciach: 30 godz.

1 ECTS - Przygotowanie do zajęć: 35 godz.

1 ECTS - Samodzielna lektura tekstów: 35 godz.


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi problemami, metodami badawczymi oraz sposobami argumentacyjnymi właściwymi dla epistemologii na przykładzie polskiej filozofii okresu romantyzmu.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać podstawowe zagadnienia epistemologiczne oraz zarys historii filozofii polskiej okresu romantyzmu. W ramach przygotowania do zajęć studenci zobligowani będą do czytania niedługich fragmentów tekstów. Będą to teksty zarówno współczesne, dotyczące samej teorii poznania, jak i teksty polskich filozofów romantycznych. Na zajęciach będziemy omawiać i analizować przeczytane fragmenty. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję skonfrontować swoje poglądy filozoficzne w dyskusjach.

Literatura:

Fragmenty:

M. Janion, Romantyzm. Studia o ideach i stylu, Warszawa 1969

K. Libelt, Samowładztwo rozumu, Warszawa 2014

A. Mickiewicz, Ballady i romanse, Warszawa 2009

M. Mochnacki, O literaturze polskiey w wieku dziewiętnastym. T. 1, Łódź 1985

A. Walicki, Filozofia polskiego romantyzmu, Kraków 2009

J. Woleński, Epistemologia, Warszawa 2021

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.