Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PPSF: Racjonalność przekonań religijnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-PPSFEL-T21 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: PPSF: Racjonalność przekonań religijnych
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Podstawowe problemy subdyscyplin filozofii - do wyboru na I, II lub III roku
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOwMkYxyhf9XWpYEiKPjZLF1RveuwECXEnarkw4ybZUo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=759efd44-5285-4329-9eed-929cf8aa82fe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01; FI1_W06;

FI1_W08; FI1_W09; FI1_U08;

FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05;

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest wykazanie, że zarzut irracjonalizmu przypisywany wierzeniom religijnym pozbawiony jest rzeczowych podstaw. W tym celu ukazana zostanie problematyka racjonalności przekonań religijnych.

Wymagania wstępne: Podstawowy kurs z filozofii

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcie przekonania

2. Własności przekonań

3. Racjonalne - nieracjonalne

4. Prawdziwe - fałszywe

5. Uzasadnione - nieuzasadnione

6. Rozumowanie a argumentacja

7. Wiara jako przekonanie

8. Koncepcja Bocheńskiego

9. Koncepcja Kołakowskiego

10. Uzasadnienie przekonań religijnych

11. Teoria zaufania

12. Uzasadnienie oparte na autorytecie

13. Teoria autorytetu

14. Racjonalność przekonań religijnych

15. Teoria racjonalności przekonań religijnych Plantingi

Literatura:

1. J.M. Bocheński, Logika religii, przeł. S. Magala, PAX, Warszawa 1990.

2. J. Hintikka, Logika epistemiczna i metody analizy filozoficznej, przeł. A. Grobler, [w:] tenże, Eseje logiczno- filozoficzne, PWN, Warszawa 1992, s. 27- 51.

3. E. Nieznański, Ankieta na temat Fides et ratio, „Przegląd filozoficzny. Nowa seria” 7

nr 4(28) 1998, s. 39- 44.

4. N. Rescher, Epistemic logic. A Survey of Logic of Knowledge, University of Pittsburgh Press 2005.

5. J. Salamucha, Wiara, [w:] J. J. Jadacki, K. Świętorzecka (red), Wiedza i wiara.

Wybrane pisma filozoficzne, KUL, Lublin 1997, s. 113- 119.

6. R. Swinburne, Epistemic Justification, Clarendon Press- Oxford, 2001

7. R. Swinburne, Faith and Reason, Clarendon Press- Oxford, 2005.

J. Ziobrowski, Struktura uzasadniania, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2019.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Tomanek
Prowadzący grup: Roman Tomanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest wykazanie, że zarzut irracjonalizmu przypisywany wierzeniom religijnym pozbawiony jest rzeczowych podstaw. W tym celu ukazana zostanie problematyka racjonalności przekonań religijnych.

Wymagania wstępne: Podstawowy kurs z filozofii

Literatura:

1. J.M. Bocheński, Logika religii, przeł. S. Magala, PAX, Warszawa 1990.

2. J. Hintikka, Logika epistemiczna i metody analizy filozoficznej, przeł. A. Grobler, [w:] tenże, Eseje logiczno- filozoficzne, PWN, Warszawa 1992, s. 27- 51.

3. E. Nieznański, Ankieta na temat Fides et ratio, „Przegląd filozoficzny. Nowa seria” 7

nr 4(28) 1998, s. 39- 44.

4. N. Rescher, Epistemic logic. A Survey of Logic of Knowledge, University of Pittsburgh Press 2005.

5. J. Salamucha, Wiara, [w:] J. J. Jadacki, K. Świętorzecka (red), Wiedza i wiara.

Wybrane pisma filozoficzne, KUL, Lublin 1997, s. 113- 119.

6. R. Swinburne, Epistemic Justification, Clarendon Press- Oxford, 2001

7. R. Swinburne, Faith and Reason, Clarendon Press- Oxford, 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.