Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

ML: Analytical Aquinas - Thomas Aquinas and analytic philosophy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-123-WMAN-PLO23
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: ML: Analytical Aquinas - Thomas Aquinas and analytic philosophy
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: ERASMUS - lectures and classes
Wykład monograficzny w j. angielskim z zakresu subdyscyplin filozofii - I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W03; FI1_W08;

FI1_U07; FI1_U10; FI1_U11;

FI1_K06

Wymagania wstępne:

The student knows the basics of medieval philosophy, in particular the philosophy of Thomas Aquinas. The student knows the basic methods and directions of contemporary analytical philosophy.

Skrócony opis:

The aim of the course is to familiarize the student with contemporary perspectives of research on the philosophy of Thomas Aquinas. In the class, the student will become familiar with the analytical interpretation of Aquinas's philosophy, especially his metaphysics, epistemology and ethics.

Pełny opis:

The aim of the course is to familiarize the student with contemporary perspectives of research on the philosophy of Thomas Aquinas. In the class, the student will become familiar with the analytical interpretation of Aquinas's philosophy, especially his metaphysics, epistemology and ethics.

Literatura:

Ashworth, E. Jennifer, 2014, “Aquinas on Analogy”, in Jeffrey Hause (ed.), Debates in Medieval Philosophy, New York: Routledge, 232–42.

Brower, Jeffrey E., 2014, Aquinas’s Ontology of the Material World: Change, Hylomorphism, and Material Objects, New York/Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198714293.001.0001

Brower, Jeffrey E., and Susan Brower-Toland, 2008, “Aquinas on Mental Representation: Concepts and Intentionality”, Philosophical Review, 117(2): 193–243. doi:10.1215/00318108-2007-036

Cory, Therese Scarpelli, 2022, “The Nature of Cognition and Knowledge”, in Stump and White (eds) 2022: 153–83 (ch. 7). doi:10.1017/9781009043595.011

Davies, Brian and Eleonore Stump (eds.), 2012, The Oxford Handbook of Aquinas, Oxford/New York: Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780195326093.001.0001

De Haan, Daniel, 2019, “Aquinas on Sensing, Perceiving, Thinking, Understanding, and Cognizing Individuals”, in E. Băltuță (ed.), Medieval Perceptual Puzzles: Theories of Sense Perception in the 13th and 14th Centuries, Leiden: Brill, 238–68.

Kretzmann, Norman, 1997, The Metaphysics of Theism: Aquinas’s Natural Theology in Summa Contra Gentiles I, Oxford: Clarendon Press. doi:10.1093/019924653X.001.0001

Miner, Robert C., 2009, Thomas Aquinas on the Passions: A Study of Summa theologiae 1a2ae 22–48, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511576560

Pasnau, Robert, 1997, Theories of Cognition in the Later Middle Ages, Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Westberg, Daniel, 1994, Right Practical Reason: Aristotle, Action, and Prudence in Aquinas, Oxford: Clarendon Press.

Wood, Adam, 2020, Thomas Aquinas on the Immateriality of the Human Intellect, Washington, DC: Catholic University of America Press.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FI1_W03; FI1_W08;

FI1_U07; FI1_U10; FI1_U11;

FI1_K06

Metody i kryteria oceniania:

The assessment criterion will be a test (true-false)

Praktyki zawodowe:

Does not concern

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Płotka
Prowadzący grup: Magdalena Płotka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Reading for class - 10h

Learning at home - 20h

Preparing for the test - 30h

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

The aim of the course is to familiarize the student with contemporary perspectives of research on the philosophy of Thomas Aquinas. In the class, the student will become familiar with the analytical interpretation of Aquinas's philosophy, especially his metaphysics, epistemology and ethics.

Pełny opis:

The aim of the course is to familiarize the student with contemporary perspectives of research on the philosophy of Thomas Aquinas. In the class, the student will become familiar with the analytical interpretation of Aquinas's philosophy, especially his metaphysics, epistemology and ethics.

Literatura:

Ashworth, E. Jennifer, 2014, “Aquinas on Analogy”, in Jeffrey Hause (ed.), Debates in Medieval Philosophy, New York: Routledge, 232–42.

Brower, Jeffrey E., 2014, Aquinas’s Ontology of the Material World: Change, Hylomorphism, and Material Objects, New York/Oxford: Oxford University Press. doi:10.1093/acprof:oso/9780198714293.001.0001

Brower, Jeffrey E., and Susan Brower-Toland, 2008, “Aquinas on Mental Representation: Concepts and Intentionality”, Philosophical Review, 117(2): 193–243. doi:10.1215/00318108-2007-036

Cory, Therese Scarpelli, 2022, “The Nature of Cognition and Knowledge”, in Stump and White (eds) 2022: 153–83 (ch. 7). doi:10.1017/9781009043595.011

Davies, Brian and Eleonore Stump (eds.), 2012, The Oxford Handbook of Aquinas, Oxford/New York: Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780195326093.001.0001

De Haan, Daniel, 2019, “Aquinas on Sensing, Perceiving, Thinking, Understanding, and Cognizing Individuals”, in E. Băltuță (ed.), Medieval Perceptual Puzzles: Theories of Sense Perception in the 13th and 14th Centuries, Leiden: Brill, 238–68.

Kretzmann, Norman, 1997, The Metaphysics of Theism: Aquinas’s Natural Theology in Summa Contra Gentiles I, Oxford: Clarendon Press. doi:10.1093/019924653X.001.0001

Miner, Robert C., 2009, Thomas Aquinas on the Passions: A Study of Summa theologiae 1a2ae 22–48, Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511576560

Pasnau, Robert, 1997, Theories of Cognition in the Later Middle Ages, Cambridge/New York: Cambridge University Press.

Westberg, Daniel, 1994, Right Practical Reason: Aristotle, Action, and Prudence in Aquinas, Oxford: Clarendon Press.

Wood, Adam, 2020, Thomas Aquinas on the Immateriality of the Human Intellect, Washington, DC: Catholic University of America Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)