Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PSF: Dlaczego prawda, czyli kluczowe zagadnienia teorii poznania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-PSFT-K21 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: PSF: Dlaczego prawda, czyli kluczowe zagadnienia teorii poznania
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Propedeutyki subdyscyplin z filozofii - II stopień
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azyd4X0vmbPMGUIKmU6BVGDi2YLtHOpTElbWIZxeDnF81%40thread.tacv2/conversations?groupId=dae973ae-3adb-44fb-be69-c6444bd0fa23&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W01; FI2_W02;

FI2_U01; FI2_U04;

FI2_K05;

Skrócony opis:

Prawda jest centralną kategorią epistemiczną. Głównym celem jest ukazanie centralnych problemów epistemologicznych z perspektywy prawdy.

Pełny opis:

Dla epistemologii (teorii poznania) centralnym zagadnieniem jest problem prawdy. Każde bowiem poznanie dąży do tego, by być poznaniem prawdziwym. Prawda wyznacza zatem perspektywę badan nad poznaniem. Jednocześnie prawda epistemiczna ma istotne znaczenie dla całego ludzkiego życia. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi) i ich różnymi ujęciami.

Celem ćwiczeń – zapoznanie się i przeanalizowanie kluczowych tekstów, korespondujących z problematyką wykładu.

Literatura:

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

S. Judycki, Epistemologia, Poznań 2020.

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

J. Krokos, O prawdzie i wolności, Warszawa 2000

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 20014 (odpowiednie fragmenty) - tam też litearatura do poszczególnych zagadnień.

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna (esej) na wybrany temat epistemologiczny (min. 5 znormalizowanych stron - 1800 znaków na stronę; dodatkowo przypisy i bibliografia).

Ocena formalna: poprawność językowa, wykorzystanie literatury, poprawność przypisów - braki obniżają ocenę od 1-2 pkt.

Ocena 3 - poprawny referat zagadnienia

Ocena 4 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.)

Ocena 5 - poprawny referat zagadnienia, zrozumienie zagadnienia (logiczny układ treści, wyjaśnienie kluczowych pojęć itp.) oraz wyjaśnienie zagadnienia (poprawność argumentacji).

Braki w wymaganiach dotyczących oceny 4 i 5 powodują obniżenie oceny o 0,5 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Krokos
Prowadzący grup: Jan Krokos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Prawda jest centralną kategorią epistemiczną. Głównym celem jest ukazanie centralnych problemów epistemologicznych z perspektywy prawdy.

Pełny opis:

Dla epistemologii (teorii poznania) centralnym zagadnieniem jest problem prawdy. Każde bowiem poznanie dąży do tego, by być poznaniem prawdziwym. Prawda wyznacza zatem perspektywę badan nad poznaniem. Jednocześnie prawda epistemiczna ma istotne znaczenie dla całego ludzkiego życia. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami epistemologicznymi (teoriopoznawczymi) i ich różnymi ujęciami.

Celem ćwiczeń – zapoznanie się i przeanalizowanie kluczowych tekstów, korespondujących z problematyką wykładu.

Literatura:

B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984.

Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Wydawnictwo KUL Lublin 2015

Gottfried G., Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina, tłum. T. Kubalica, Wydawnictwo WAM Kraków 2007

R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971.

S. Judycki, Epistemologia, Poznań 2020.

M.A. Krąpiec, Realizm ludzkiego poznania, Lublin 1995

J. Krokos, O prawdzie i wolności, Warszawa 2000

A. Morton, Przewodnik po teorii poznania, Warszawa 2002.

Przewodnik po epistemologii, red. R. Ziemińska, Wydawnictwo WAM Kraków 2013

A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 20014 (odpowiednie fragmenty) - tam też litearatura do poszczególnych zagadnień.

J. Woleński, Epistemologia, t. 1-3, Kraków 2000-2003.

Wymagania wstępne:

nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.