Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WHF: Historia etyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-21-WHFE-P21 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: WHF: Historia etyki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Wykłady historyczne z filozofii - II stopień - do wyboru na I lub II roku
Wykłady historyczne z filozofii (Nauczyciel Etyki)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W05; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U10;

Skrócony opis:

wykład z historii etyki ma na celu zrozumienie całościowej, współczesnej sytuacji człowieka, opisywanej i dyskutowanej od strony pytań o to, jak należy dobrze żyć? Czym jest dobre życie w przeciwieństwie do złego? Na czym opiera się związek między naszą dzisiejszą wiedzą o moralności i kulturą a w historią etyki? W tych rozważaniach trzy pytania będą stanowiły przedmiot wnikliwych badań : 1/koncepcje dobrego życia i co o nim stanowi?, 2/ czym jest dobro i zło moralne i jak się je poznaje, 3/ co w danej tradycji etycznej jest dla nas cenne i twórcze? Przyjmując taka perspektywę badawczą należy głównie skupić się na etyce XIX i XX wieku, bo te formacje mają największy wpływ nasz ogląd etyki, jej problemów i języka. Co przekłada się na współcześnie podejmowane, szczegółowe zagadnienia moralne, takie jak; odpowiedzialność w biznesie, etyka sztucznej inteligencji, etyka ekologiczna czy np. sprawiedliwość społeczna.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

opis ECTS

udział w wykładzie-30g.

przygotowanie do wykładu( lektura)-15 g

czas na napisanie referatu-15g

przygotowanie do dyskusji-10g

przygotowanie do egzaminu-20g

suma godzin-90: 30=3

Efekty kształcenia:

Wiedza-Student rozróżnia podstawowe kierunki i nurty w etyce, jest w stanie je scharakteryzować ze względu na koncepcje dobrego życia oraz rozpoznanie dobra i zła. Przy tym jest w stanie nie tylko wymienić wspomniane kierunki i szkoły etyczne, ale także je wyjaśnić znaczenie dla nas, współczesnych tych poglądów.

Umiejętności-Student, mając ogólną wiedzę o historycznych nurtach etyki, z pozycji współczesnych jest w stanie poddać je analizie ze względu na rozumienie dobrego życia i jak oraz dlaczego należy je realizować, weryfikuje ich podstawy, klasyfikuje je i porządkuje według rozpoznania dobra i zła, przeprowadza też wstępne badania nad ich wpływem na nasz sposób oceniania i projektowania dobrego życia.

Kompetencje-Student pracując w zespole ( od dwóch do 4 osób), dyskutuje na temat tego, na ile poglądy etyków ubiegłych wieków, kształtują nasze wyobrażenie o dobrym życiu, nasz język i współczesne dyskursy moralne. Postrzega przy tym relacje, jakie zachodzą między filozofią i kulturą, i potrafi je ze sobą powiązać w dyskusji na temat stylów życia i kategorii "dobre życie".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Podrez
Prowadzący grup: Ewa Podrez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

wykład z historii etyki ma na celu zrozumienie całościowej, współczesnej sytuacji człowieka, opisywanej i dyskutowanej od strony pytań o to, jak należy dobrze żyć? Czym jest dobre życie w przeciwieństwie do złego? Na czym opiera się związek między naszą dzisiejszą wiedzą o moralności i kulturą a w historią etyki? W tych rozważaniach trzy pytania będą stanowiły przedmiot wnikliwych badań : 1/koncepcje dobrego życia i co o nim stanowi?, 2/ czym jest dobro i zło moralne i jak się je poznaje, 3/ co w danej tradycji etycznej jest dla nas cenne i twórcze? Przyjmując taka perspektywę badawczą należy głównie skupić się na etyce XIX i XX wieku, bo te formacje mają największy wpływ nasz ogląd etyki, jej problemów i języka. Co przekłada się na współcześnie podejmowane, szczegółowe zagadnienia moralne, takie jak; odpowiedzialność w biznesie, etyka sztucznej inteligencji, etyka ekologiczna czy np. sprawiedliwość społeczna.

Literatura:

V. Bourke, Historia etyki, Wydaw. Krupski i S-ka, 1994

F. Copleston, Historia filozofii, t,1-XI, IW PAX, Warszawa od 1998

T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. ! -2, Wydaw. Znak, Kraków 2009

E. Podrez, W kręgu dobra i zła. Zarys historii etyki od starożytności do czasów współczesnych, Warszawa 1998

Historia filozofii zachodniej, pod red. R.H. Popkin, Krupiński i S-ka, 2003.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.