Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie z filozofii kultury 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-SEMSOC-2 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie z filozofii kultury 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

JAKO PIERWSZE SEMINARIUM:

FI2_W13; FI2_W15;

FI2_U01; FI2_U11; FI2_U14; FI2_U15

FI2_K02;


JAKO DRUGIE SEMINARIUM:

FI2_W11; FI2_W13; FI2_W16

FI2_U02; FI2_U11; FI2_U16;

FI2_K01;

Skrócony opis:

Tematyka prowadzonego przeze mnie seminarium uzależniona jest od obszaru badań, podejmowanego przez poszczególnych studentów. Powinna jednakowoż dotyczyć problematyki wiążącej się z treściami składającymi się na dziedzinę filozofii zwaną filozofią kultury. Dodatkowo, jeżeli czas na to pozwala, wspólnie analizujemy wybraną lekturę, z naszej dyscypliny.

Pełny opis:

Podczas każdego spotkania seminaryjnego słuchamy fragmentów prac magisterskich prezentowanych przez studentów, dyskutujemy na ich temat, proponujemy wprowadzenie ewentualnych poprawek, zwracając szczególną uwagę na plan pracy, bibliografię, logiczny i merytoryczny związek ze sobą poszczególnych rozdziałów, jak również przypisy i metodologię Wstępu i Zakończenia pracy. Wszystko to ma prowadzić do tego, żeby studenci w zaplanowanym czasie mogli napisać pracę dyplomową.

Literatura:

Literatura prezentowana podczas seminarium dotyczy najpierw metodologii pisania prac magisterskich; głównie jednak wiąże się z tematyką prac, podejmowaną przez każdego z uczestników cotygodniowych zebrań.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student ma uporządkowaną i ugruntowaną wiedzę na temat rozwoju filozofii; ma pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; zna terminologię podstawowych europejskich systemów filozoficznych i umie się nią posługiwać w prowadzonych dyskusjach i konserwatoriach; zna metody analizy i interpretacji wypowiedzi filozoficznych, zwłaszcza powiązanych z metodologią filozofii kultury.

Student dysponuje umiejętnością wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu. Potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty, zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując. Ma też zdolność redagowania tekstu naukowego oraz korzystania z literatury obcojęzycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest systematyczne praca i obecność studenta na zajęciach (można mieć trzy usprawiedliwione nieobecności) studenta. Warunkiem zaliczenia I semestru jest sformułowanie (do połowy grudnia) tematu pracy oraz zreferowanie literatury przedmiotu oraz przedstawienie planu pracy. Warunkiem zaliczenia II semestru jest oddanie do połowy maja 1/3 części pracy. Warunkiem zaliczenia III semestru jest oddanie do końca listopada kolejnej 1/3 części pracy, a semestru IV, oddanie do połowy maja całości pracy. Liczy się również aktywność studenta podczas seminaryjnych dyskusji i analiz dotyczących albo pisanych prac magisterskich, albo literatury zaproponowanej do lektury.

Dla studentów dla których seminarium magisterskie jest drugim seminarium warunkiem zaliczenia jest: obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności w semestrze) i aktywny udział w prowadzonych dyskusjach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sochoń
Prowadzący grup: Jan Sochoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka, jaką zajmujemy się podczas seminarium magisterskiego wiąże się corocznie z zainteresowaniami naukowymi poszczególnych uczestników tego cotygodniowego spotkania.

Pełny opis:

Problematyka, jaką zajmujemy się podczas seminarium magisterskiego wiąże się corocznie z zainteresowaniami naukowymi poszczególnych uczestników tego cotygodniowego spotkania.

Literatura:

Literatura jest zasadniczo uzależniona od tematów planowanych przez studentów prac magisterskich.

Wymagania wstępne:

Dobra znajomość historii filozofii, jak też kultury europejskiej, zdolność do analizy utworów filozoficznych, wrażliwość na język artystyczny, pasja poszukiwania prawdy, choć akurat to wymaganie będzie widoczne dopiero po pewnym czasie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sochoń
Prowadzący grup: Jan Sochoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.