Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium tekstów filozoficznych: Moral Philosophy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-212-TRA-R21 Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Translatorium tekstów filozoficznych: Moral Philosophy
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Translatoria tekstów filozoficznych - II stopień
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W03; FI2_W06;

FI2_U02; FI2_U07;

FI2_U11; FI2_K06;

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są analizie i tłumaczeniu na język polski fragmentów klasycznych tekstów z filozofii moralnej.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci zaznajamiają się z podstawowymi założeniami wybranego tekstu filozoficznego, a także dokonują tłumaczenia jego fragmentów na język polski. Przy przekładaniu tekstu filozoficznego szczególna uwaga zwrócona jest na precyzyjne uchwycenie i oddanie sensu oryginalnych sformułowań, poprawność leksykalną tłumaczenia oraz naturalność zastosowanych rozwiązań stylistycznych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozwija umiejętność samodzielnej pracy z obcojęzycznym tekstem filozoficznym, poszerza kompetencje w dziedzinie tłumaczenia tekstów filozoficznych z języka angielskiego na język polski, a także nabywa umiejętność pogłębiania swoich umiejętności językowych z wykorzystaniem dostępnych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składa się aktywny udział studentów w zajęciach, oraz ocena z tłumaczenia fragmentu analizowanego tekstu indywidualnie przełożonego na język polski przez poszczególnych studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Literatura:

David Hume "A Treatise of Human Nature", Oxford University Press, 1978.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.