Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ontologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-N112-ON Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Ontologia
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Przedmioty obowiązkowe 1 lub 2 rok - stopień I
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W02; FI1_W10; FI1_U06;

Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie naczelnych problemów filozofii bytu (jak można również nazywać ontologię) wraz z przedstawieniem najważniejszych rozwiązań tych problemów. Zostaną zatem zaprezentowane poglądy przedstawicieli różnych nurtów ontologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu metodologicznego, a więc omówieniem sposobów dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobami rozwiązywania przez przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych, podstawowych problemów ontologicznych, jak kwestia istnienia i istoty, identyczności, jedności, przyczynowości, realizmu ontologicznego i innych. Omawiane będą i porównywane ze sobą przede wszystkim rozwiązania proponowane w metafizyce analitycznej, ontologii fenomenologicznej oraz metafizyce klasycznej (zarówno odmiany esencjalnej, jak i egzystencjalnej).

Jednym z najistotniejszych elementów zajęć będzie uwypuklenie strony metodologicznej omawianych rozwiązań. Chodzi o ukazanie procesu dochodzenia do twierdzeń na dany temat (kontekst odkrycia) oraz sposobów ich uzasadniania (kontekst uzasadniania). Analizowane będą zarówno metody poznania bezpośredniego w ontologii, jak i sposoby poznania pośredniego.

Celem wykładu jest również ukazanie komplementarnego charakteru różnych propozycji ontologicznych, zarówno w świetle odmiennych metod stosowanych do rozwiązania tych samych problemów, jak i często odmienności przedmiotu oraz celu analiz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004.

2. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, tłum. Gierulanka D., t. 1, Warszawa 1987.

3. E, Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., W sprawie pojęcia istnienia, w: Tenże, „Język i poznanie”, t. 1,Warszawa 1960.

Czeżowski T., O indywiduach oraz istnieniu, w: „Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze”, Warszawa-Kraków 1964.

Grygianiec M., Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne, Warszawa 2007.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, tłum. Marszałek R., Warszawa 2000.

Inwagen P. van, Dwa pojęcia światów możliwych, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Jadacki J. J., Spór o granice istnienia, Warszawa 1998.

Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1978.

Krzysztofiak W., Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy, w: Kowalski Z., Krysztofial W., Biłat A., "Koncepcje negatywnych stanów rzeczy", Lublin 1998.

Lewis D., Światy możliwe, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Meinong A., O teorii przedmiotu, tłum. Lubowiecki T., Mizera J., w: „Principia” 1994, t. 8 – 9.

Morawiec E., Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej, Warszawa 2006.

Perzanowski, Byt, w: „Studia Filozoficzne, 1988, 6-7.

Stępień A. B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Stróżewski W., O sposobach istnienia, w: red. Janik J. A., „Nauka, religia, dzieje. Co znaczy realnie być…?, Kraków 1996.

Wojtysiak J., Istnienie. Podstawowe koncepcje, w: „Studia metafilozoficzne”, t. 2, Lublin 2002.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie - 30

lektura tekstów - 25

przygotowanie do wykładu - 10

przygotowanie do egzaminu - 25

konsultacje - 2

Suma godzin: 92

Punkty ECTS: 3

Ćwiczenia

udział w ćwiczeniach - 15

przygotowanie do ćwiczeń - 5

lektura tekstów - 20

praca pisemna -10

przygotowanie do kolokwium - 10

Suma godzin 60

Punkty ECTS: 2

Wykłąd + ćwiczenia - punkty ECTS: 5

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena niedostateczna (2) - student nie wie jakie są podstawowe problemy ontologiczne i jakie są propozycje ich rozwiązania

ocena dostateczna (3) student wie jakie są podstawowe problemy ontologiczne i jakie są propozycje ich rozwiązania, ale nie zna sposobów dochodzenia do wymienionych rozwiązań

ocena dobra (4) - student zna rozwiązania omawianych problemów ontologicznych oraz sposoby dochodzenia do nich

ocena bardzo dobra (5) - student zna rozwiązania szczegółowych problemów ontologicznych w różnych kierunkach filozoficznych oraz rozumie szczegółowe strategie argumentacyjne.

Umiejętności:

Oceniana jest umiejętność przeprowadzenia argumentacji na rzecz danej tezy ontologicznej w ramach określonego kierunku filozoficznego oraz umiejętność oceny takiej argumentacji.

Kompetencje społeczne:

Ocenie podlega świadomość potrzeby badań podstawowych i ich przełożenia na zastosowania praktyczne (moralność) oraz teoretyczne nie filozoficzne (podstawy nauk).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie naczelnych problemów filozofii bytu (jak można również nazywać ontologię) wraz z przedstawieniem najważniejszych rozwiązań tych problemów. Zostaną zatem zaprezentowane poglądy przedstawicieli różnych nurtów ontologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu metodologicznego, a więc omówieniem sposobów dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobami rozwiązywania przez przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych, podstawowych problemów ontologicznych, jak kwestia istnienia i istoty, identyczności, jedności, przyczynowości, realizmu ontologicznego i innych. Omawiane będą i porównywane ze sobą przede wszystkim rozwiązania proponowane w metafizyce analitycznej, ontologii fenomenologicznej oraz metafizyce klasycznej (zarówno odmiany esencjalnej, jak i egzystencjalnej).

Jednym z najistotniejszych elementów zajęć będzie uwypuklenie strony metodologicznej omawianych rozwiązań. Chodzi o ukazanie procesu dochodzenia do twierdzeń na dany temat (kontekst odkrycia) oraz sposobów ich uzasadniania (kontekst uzasadniania). Analizowane będą zarówno metody poznania bezpośredniego w ontologii, jak i sposoby poznania pośredniego.

Celem wykładu jest również ukazanie komplementarnego charakteru różnych propozycji ontologicznych, zarówno w świetle odmiennych metod stosowanych do rozwiązania tych samych problemów, jak i często odmienności przedmiotu oraz celu analiz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004.

2. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, tłum. Gierulanka D., t. 1, Warszawa 1987.

3. E, Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., W sprawie pojęcia istnienia, w: Tenże, „Język i poznanie”, t. 1,Warszawa 1960.

Czeżowski T., O indywiduach oraz istnieniu, w: „Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze”, Warszawa-Kraków 1964.

Grygianiec M., Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne, Warszawa 2007.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, tłum. Marszałek R., Warszawa 2000.

Inwagen P. van, Dwa pojęcia światów możliwych, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Jadacki J. J., Spór o granice istnienia, Warszawa 1998.

Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1978.

Krzysztofiak W., Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy, w: Kowalski Z., Krysztofial W., Biłat A., "Koncepcje negatywnych stanów rzeczy", Lublin 1998.

Lewis D., Światy możliwe, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Meinong A., O teorii przedmiotu, tłum. Lubowiecki T., Mizera J., w: „Principia” 1994, t. 8 – 9.

Morawiec E., Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej, Warszawa 2006.

Perzanowski, Byt, w: „Studia Filozoficzne, 1988, 6-7.

Stępień A. B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Stróżewski W., O sposobach istnienia, w: red. Janik J. A., „Nauka, religia, dzieje. Co znaczy realnie być…?, Kraków 1996.

Wojtysiak J., Istnienie. Podstawowe koncepcje, w: „Studia metafilozoficzne”, t. 2, Lublin 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
60

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Piętka
Prowadzący grup: Dariusz Piętka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Wykład:

udział w wykładzie - 30

lektura tekstów - 25

przygotowanie do wykładu - 10

przygotowanie do egzaminu - 25

konsultacje - 2

Suma godzin: 92

Punkty ECTS: 3


Ćwiczenia

udział w ćwiczeniach - 15

przygotowanie do ćwiczeń - 5

lektura tekstów - 20

praca pisemna -10

przygotowanie do kolokwium - 10

Suma godzin 60

Punkty ECTS: 2


Wykład + ćwiczenia - punkty ECTS: 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie naczelnych problemów filozofii bytu (jak można również nazywać ontologię) wraz z przedstawieniem najważniejszych rozwiązań tych problemów. Zostaną zatem zaprezentowane poglądy przedstawicieli różnych nurtów ontologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu metodologicznego, a więc omówieniem sposobów dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznanie studentów ze sposobami rozwiązywania przez przedstawicieli różnych nurtów filozoficznych, podstawowych problemów ontologicznych, jak kwestia istnienia i istoty, identyczności, jedności, przyczynowości, realizmu ontologicznego i innych. Omawiane będą i porównywane ze sobą przede wszystkim rozwiązania proponowane w metafizyce analitycznej, ontologii fenomenologicznej oraz metafizyce klasycznej (zarówno odmiany esencjalnej, jak i egzystencjalnej).

Jednym z najistotniejszych elementów zajęć będzie uwypuklenie strony metodologicznej omawianych rozwiązań. Chodzi o ukazanie procesu dochodzenia do twierdzeń na dany temat (kontekst odkrycia) oraz sposobów ich uzasadniania (kontekst uzasadniania). Analizowane będą zarówno metody poznania bezpośredniego w ontologii, jak i sposoby poznania pośredniego.

Celem wykładu jest również ukazanie komplementarnego charakteru różnych propozycji ontologicznych, zarówno w świetle odmiennych metod stosowanych do rozwiązania tych samych problemów, jak i często odmienności przedmiotu oraz celu analiz.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. W. Stróżewski, Ontologia, Kraków 2004.

2. R. Ingarden, Spór o istnienie świata, tłum. Gierulanka D., t. 1, Warszawa 1987.

3. E, Morawiec, P. Mazanka, Metafizyka klasyczna wersji egzystencjalnej, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., W sprawie pojęcia istnienia, w: Tenże, „Język i poznanie”, t. 1,Warszawa 1960.

Czeżowski T., O indywiduach oraz istnieniu, w: „Szkice filozoficzne Romanowi Ingardenowi w darze”, Warszawa-Kraków 1964.

Grygianiec M., Identyczność i trwanie. Studium ontologiczne, Warszawa 2007.

Heidegger M., Wprowadzenie do metafizyki, tłum. Marszałek R., Warszawa 2000.

Inwagen P. van, Dwa pojęcia światów możliwych, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Jadacki J. J., Spór o granice istnienia, Warszawa 1998.

Krąpiec M. A., Metafizyka, Lublin 1978.

Krzysztofiak W., Koncepcje sposobu istnienia negatywnych stanów rzeczy, w: Kowalski Z., Krysztofial W., Biłat A., "Koncepcje negatywnych stanów rzeczy", Lublin 1998.

Lewis D., Światy możliwe, w: red. Gutowski P., Szubka T., "Metafizyka w filozofii analitycznej", Lublin 1995.

Meinong A., O teorii przedmiotu, tłum. Lubowiecki T., Mizera J., w: „Principia” 1994, t. 8 – 9.

Morawiec E., Odkrycie egzystencjalnej wersji metafizyki klasycznej, Warszawa 2006.

Perzanowski, Byt, w: „Studia Filozoficzne, 1988, 6-7.

Stępień A. B., Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964.

Stróżewski W., O sposobach istnienia, w: red. Janik J. A., „Nauka, religia, dzieje. Co znaczy realnie być…?, Kraków 1996.

Wojtysiak J., Istnienie. Podstawowe koncepcje, w: „Studia metafilozoficzne”, t. 2, Lublin 2002.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.