Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

ML: Development of Ludwig Wittgenstein's Philosophy: from Vienna to Cambridge

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-PCECE-PIEK-20a Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: ML: Development of Ludwig Wittgenstein's Philosophy: from Vienna to Cambridge
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_W01

FI1_W04

FI1_W17

FI1_W18

FI1_U03

FI1_U06

FI1_U20

FI1_U23

FI1_K11

Skrócony opis:

The aim of the lectures is to discuss the philosophy of Ludwig Wittgenstein. We will pay attention to the evolution of his philosophy according to the problem of the relation of language to reality. In addition, we will refer to how the thought of this philosopher was shaped by thinkers associated with Vienna and Cambridge.

Pełny opis:

The aim of the lectures is to discuss the philosophy of Ludwig Wittgenstein. We will pay attention to the evolution of his philosophy according to the problem of the relation of language to reality. In addition, we will refer to how the thought of this philosopher was shaped by thinkers associated with Vienna and Cambridge. We will discuss the influence of such thinkers as Boltzmann, Hertz, Weininger and Freud on the one hand, and Russell, Frege, Moore and William on the other.

Literatura:

Ludwig, Wittgenstein:

―The Big Typescript.‖ Wiener Ausgabe Band 11 (BT). Ed. Wien von Michael Nedo. Springer Verlag, Wien-New York, 2000.

---. Philosophical Investigations (PI). Trans. G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell, 1986.

---. The Blue and Brown Books (BB). New York: Harper Colophon Books, 1965. ---. ―Some Remarks on Logical Form (SRL).‖ Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary 9 (1929): 162-71.

---. Tractatus Logico—Philosophicus (TLP). Trans. C. K. Ogden. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1922. ---.

―Notes Dictated to G. E. Moore in Norway (NM).‖ Notebooks 1914-1916. Trans. G. E. M. Anscombe. New York: Harper & Brothers, 1961. 107-18.

---. The Voices of Wittgensteins. The Vienna Circle. Ludwig Wittgenstein and Friedrich Waismann (VOW). Ed. G. Baker. London-New York: Routledge, 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge: student knows the basis of the philosophy of Ludwig Wittgenstein, its terminology and concepts. He recognizes the basic philosophical problems concerning his philosophical approach. He understands the specific relation between Wittgenstein's philosophy and the other philosophers.

• Abilities: student single-handedly reads and understands the more philosophical articles concerning philosophy of Wittgenstein.

• Expertise: student efficiently organizes his work.

Metody i kryteria oceniania:

Lecture (on Ms Teams - presentation in power point) with elements of the conservatory. Joint reading of texts and discussion.

• 2 - student doesn't know the foundations of the Wittgenstein's philosophy. He doesn't recognize the most important thesis and problems concerning this conception.

• 3 - student badly knows the foundations of theWittgenstein's philosophy. He has a problem with recognize the most important thesis and problems concerning this conception.

• 4 - student knows the foundations of the Wittgenstein's philosophy. He recognizes the most important thesis and problems concerning this conception.

• 5 - student very good knows the foundations of the Wittgenstein's philosophy. He recognizes the most important thesis and problems concerning this conception, and he can use this conception into philosophical discussion.

Exam - Oral Exam and/or writing an essay

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski
Prowadzący grup: Michał Piekarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

The aim of the lectures is to discuss the philosophy of Ludwig Wittgenstein. We will pay attention to the evolution of his philosophy according to the problem of the relation of language to reality. In addition, we will refer to how the thought of this philosopher was shaped by thinkers associated with Vienna and Cambridge.

Pełny opis:

The aim of the lectures is to discuss the philosophy of Ludwig Wittgenstein. We will pay attention to the evolution of his philosophy according to the problem of the relation of language to reality. In addition, we will refer to how the thought of this philosopher was shaped by thinkers associated with Vienna and Cambridge. We will discuss the influence of such thinkers as Boltzmann, Hertz, Weininger and Freud on the one hand, and Russell, Frege, Moore and William on the other.

Literatura:

Ludwig, Wittgenstein:

―The Big Typescript.‖ Wiener Ausgabe Band 11 (BT). Ed. Wien von Michael Nedo. Springer Verlag, Wien-New York, 2000.

---. Philosophical Investigations (PI). Trans. G. E. M. Anscombe. Oxford: Basil Blackwell, 1986.

---. The Blue and Brown Books (BB). New York: Harper Colophon Books, 1965. ---. ―Some Remarks on Logical Form (SRL).‖ Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary 9 (1929): 162-71.

---. Tractatus Logico—Philosophicus (TLP). Trans. C. K. Ogden. London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., 1922. ---.

―Notes Dictated to G. E. Moore in Norway (NM).‖ Notebooks 1914-1916. Trans. G. E. M. Anscombe. New York: Harper & Brothers, 1961. 107-18.

---. The Voices of Wittgensteins. The Vienna Circle. Ludwig Wittgenstein and Friedrich Waismann (VOW). Ed. G. Baker. London-New York: Routledge, 2003.

Wymagania wstępne:

Basic knowledge in the philosohy of languaga and the history of contemporary philosophy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.