Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WM: Polish Thinkers Between Philosophy and Psychology (Lewicki - Gierulanka - Półtawski)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-FI-PIEKAR2-20-WM Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: WM: Polish Thinkers Between Philosophy and Psychology (Lewicki - Gierulanka - Półtawski)
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI2_W02 FI2_W06 FI2_W10 FI2_W11 FI2_U03 FI2_U06 FI2_U07 FI2_U08 FI2_U13 FI2_K08

Skrócony opis:

The aim of the classes is to introduce and discuss the thought and development of Polish twentieth century thinkers working on the border of philosophy and psychology. We will look closer on the thought of Andrzej Walicki, Danuta Gierulanka and Andrzej Półtawski.

Pełny opis:

The aim of the classes is to introduce and discuss the thought and development of Polish twentieth century thinkers working on the border of philosophy and psychology. We will look closer on the thought of Andrzej Walicki, Danuta Gierulanka and Andrzej Półtawski. Andrzej Władysław Tadeusz Lewicki (1910–1972) was a Polish psychologist, founder of the first in Poland Department of Clinical Psychology in Poznań. He was the author of the original experimental method of creating artificial concepts and the so-called clinical experiment. He is an author of important for psychology, but also for contemporary philosophy the book "Cognitive Processes and Orientation in the Environment" (1960). Danuta Gierulanka (1909-1996) was a Polish philosopher and mathematician. She was a student of Roman Ingardem - famous Polish phenomenologist. She investigated into nature of mathematical cognition and mathematical concepts. Andrzej Półtawski (1923-2020) was a Polish phenomenologist and personalist. He also was an Ingarden's student. He investigated into realism-idealism discussion, nature of consciousness. Furthermore, he connected the philosophical analysis with cognitive psychology and developmental psychology. 

Literatura:

Gierulanka, D. O przyswajaniu sobie pojgc geometrycznych. Warsaw: PWN, 1958.

Gierulanka, D. Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warsaw: PWN, 1962.

Lewicki, A. (1960). Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu [The Cognitive Processes and Orientation in the Environment]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lewicki, A. (2016). Cognition as Orientation in the Environment. Translation: M. Kopczyńska. Avant, 7(3), pp. 46-67. doi: 10.26913/70302016.0109.0004.

Półtawski, A. 1966. Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore’a. Warszawa: PWN.

_____. 1973. Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna koncepcja świado-mości i realizm. Warszawa: PWN.

_____. 2001. Realizm fenomenologii. Husserl – Ingarden – Stein – Wojtyła. Odczyty i rozprawy. Toruń: Wyd. Rolewski.

_____. 2011. Po co filozofować? Ingarden – Wojtyła – skąd i dokąd?. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [2 ECTS = 30 (25) hours]:

participation in the lecture: 0-30 hours

preparation for the exam: 30-60 hours

Total hours (average): 60 [60/30 (25) = 4]

Number of ECTS: 4

• Knowledge: student knows and understand contemporary the thought of Walicki, Gierunka and Półtawski. He knows their terminology and concepts. He/She recognizes the basic philosophical problems concerning those thinkers. He/She understands the specific relation between philosophy and psychology in thought of discussing thinkers.

• Abilities: student single-handedly reads and understands the more philosophical articles concerning the topics discussed on the seminar.

• Expertise: student efficiently organizes his/her work.

Metody i kryteria oceniania:

Lecture and joint reading of texts and discussion.

• 2 - student doesn't know the sources and basic issues of philosophy of cognitive science. He/She doesn't recognize the most important thesis and problems concerning this discipline.

• 3 - student badly knows the sources and basic issues of philosophy of cognitive science. He/She has a problem with recognize the most important thesis and problems concerning this discipline.

• 4 - student knows the sources and basic issues of philosophy of cognitive science. He/She recognizes the most important thesis and problems concerning this discipline.

• 5 - student very good knows the f sources and basic issues of philosophy of cognitive science. He recognizes the most important thesis and problems concerning this discipline, and he/she can use this knowledge into philosophical discussion.

Exam - Oral Exam (on Ms Teams) and/or writing an essay

Praktyki zawodowe:

n/a

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Piekarski
Prowadzący grup: Michał Piekarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H2 - obszar nauk humanistycznych - II stopień

Skrócony opis:

The aim of the classes is to introduce and discuss the thought and development of Polish twentieth century thinkers working on the border of philosophy and psychology. We will look closer on the thought of Andrzej Walicki, Danuta Gierulanka and Andrzej Półtawski.

Pełny opis:

The aim of the classes is to introduce and discuss the thought and development of Polish twentieth century thinkers working on the border of philosophy and psychology. We will look closer on the thought of Andrzej Walicki, Danuta Gierulanka and Andrzej Półtawski. Andrzej Władysław Tadeusz Lewicki (1910–1972) was a Polish psychologist, founder of the first in Poland Department of Clinical Psychology in Poznań. He was the author of the original experimental method of creating artificial concepts and the so-called clinical experiment. He is an author of important for psychology, but also for contemporary philosophy the book "Cognitive Processes and Orientation in the Environment" (1960). Danuta Gierulanka (1909-1996) was a Polish philosopher and mathematician. She was a student of Roman Ingardem - famous Polish phenomenologist. She investigated into nature of mathematical cognition and mathematical concepts. Andrzej Półtawski (1923-2020) was a Polish phenomenologist and personalist. He also was an Ingarden's student. He investigated into realism-idealism discussion, nature of consciousness. Furthermore, he connected the philosophical analysis with cognitive psychology and developmental psychology. 

Literatura:

Gierulanka, D. O przyswajaniu sobie pojgc geometrycznych. Warsaw: PWN, 1958.

Gierulanka, D. Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warsaw: PWN, 1962.

Lewicki, A. (1960). Procesy poznawcze i orientacja w otoczeniu [The Cognitive Processes and Orientation in the Environment]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Lewicki, A. (2016). Cognition as Orientation in the Environment. Translation: M. Kopczyńska. Avant, 7(3), pp. 46-67. doi: 10.26913/70302016.0109.0004.

Półtawski, A. 1966. Rzeczy i dane zmysłowe. Świat i spostrzeżenie u G. E. Moore’a. Warszawa: PWN.

_____. 1973. Świat, spostrzeżenie, świadomość. Fenomenologiczna koncepcja świado-mości i realizm. Warszawa: PWN.

_____. 2001. Realizm fenomenologii. Husserl – Ingarden – Stein – Wojtyła. Odczyty i rozprawy. Toruń: Wyd. Rolewski.

_____. 2011. Po co filozofować? Ingarden – Wojtyła – skąd i dokąd?. Warszawa: Oficyna Wydawnicza.

Wymagania wstępne:

Basic knowledge in epistemology, cognitive psychology and contemporary philosophy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.